Collecte voor school in Ghana groot succes

30 augustus 2023

20 augustus was de uitgangscollecte in de kerkdienst bestemd voor de Abetifi Presby Primary school in Ghana. Begin dit jaar heeft Fokke Rosier daar een maand land vrijwilligerwerk gedaan. Bij een storm in juni is de provisorische kantine van de school verwoest. Daar kunnen de kinderen overdekt goedkoop wat eten en drinken krijgen en verkoopsters hebben daar een klein inkomen van.

De collecte bracht bijna €400 op, door de Diaconie aangevuld met €200 en een anonieme gift van €250. Wat een prachtig resultaat. Met deze opbrengst kan niet alleen deze kantine opnieuw gebouwd, maar kon  ook nog een flinke bijdrage worden overgemaakt voor het bouwen van de kleuterschool in HweeHwee , waar Fokke ook is geweest.

Hieronder het bedankje van de directeur van de school.

Vertaald:

Ik bevestig de ontvangst van uw financiële steun aan bovengenoemde school met veel vreugde en waardering. Namens het personeel, de leerlingen, de ouders en de hele Abetifi Presby Primary schoolgemeenschap stuur ik onze oprechte dankbaarheid naar u voor het helpen om de dakbedekking van onze kantine compleet te maken. Dit zal voor lange tijd de school helpen om een handige plek om te eten te hebben.
Voor dit vriendelijke gebaar zeg ik: moge God jullie allemaal als kerk rijkelijk zegenen en ook ieder individueel. “Bedankt voor ut financïel steun”

We kregen ook een filmpje met een gesproken bedankje, met een jubelende schooldirecteur, wat een blijdschap! 

En….de bouw is al begonnen:

30 juni: orgelconcert in Haskerhorne

Dit jaar is het 400 jaar geleden dat William Byrd overleed. Hij is eén van de beroemdste componisten van Engeland en dat is niet zonder reden. Ook vandaag de dag klinken nog regelmatig werken van hem in de Engelse kathedralen. Hoewel Byrd vooral bekend staat als componist van vocale muziek heeft hij ook veel klaviermuziek nagelaten. De klaviermuziek van Byrd is zeer vindingrijk en zeer uitgesproken qua stijl. De creativiteit van Byrd kunt u zelf beluisteren op 30 juni om 20.00u in de Dorpskerk van Haskerhorne. Wietse Ouwejan zal dan het historische orgel uit 1692 bespelen. In het programma zal het leven en werk van William Byrd uitgebreid worden toegelicht. Tevens zullen werken klinken van o.a. Sweelinck en Frescobaldi.

Van harte welkom 30 juni om 20.00u in de Dorpskerk van Haskerhorne.

Nieuwe classispredikant Fryslân!

08/06/2023

Graag delen we onderstaand bericht dat we ontvingen van de Classis Fryslân:

De Protestantse Classis Fryslân heeft ds. Riemer Praamsma (55) uit De Knipe benoemd als nieuwe classispredikant. Op 1 september 2023 zal hij zijn werk beginnen. De ambtstermijn is vijf jaar, met de mogelijkheid deze met vijf jaar te verlengen.

Op woensdag 7 juni heeft de Classicale Vergadering van de Protestantse Classis Fryslân ds. Riemer Praamsma, op dit moment predikant van de Protestantse Gemeente Tjalleberd – De Knipe, benoemd tot nieuwe Friese classispredikant. Riemer Praamsma volgt per 1 september a.s. ds. Wim Beekman (66) uit Koudum op die 1 september met emeritaat gaat.

De classispredikant is de geestelijk leider van de classis, de regionale kerkvergadering van de Protestantse Kerk in Friesland. Hij is ook het gezicht van de classis naar de omstreeks 230 Friese protestantse gemeenten en de ongeveer 200 voorgangers, predikanten en kerkelijk werkers van deze gemeenten. Daarnaast representeert hij de classis naar de media en naar burgerlijke organisaties. De voornaamste taak van de classispredikant is het bezoeken van, het onderhouden van contact met voorgangers en gemeenten, en hen met raad en daad terzijde staan. Ook geeft hij gestalte aan het toezicht van de classis op gemeenten en ambtsdragers.

Riemer Praamsma (55) heeft ruim 25 jaar ervaring als gemeentepredikant in Friesland. Hij diende achtereenvolgens de Gereformeerde Kerk van Suameer en de Federatieve Gemeente van Jutrijp-Hommerts, de Protestantse Gemeenten van Hardegarijp, van Easterein en van Tjalleberd – De Knipe. Ds. Praamsma woont vanaf 1995 in Friesland, en verstaat de Friese taal.

In het bovenplaatselijk kerkenwerk heeft ds. Praamsma een ruime ervaring. Hij was preses van de classis, en is tot op heden als visitator lid van het Classicaal College voor de Visitatie. Ook was hij bestuurslid van de Nederlandse Bond van Predikanten.  

Op zondagmiddag DV 3 september 2023 zal ds. Praamsma in de Martinikerk van Franeker bevestigd worden als classispredikant. In dezelfde dienst zal ds. Beekman afscheid nemen.

Contactgegevens ds. Riemer Praamsma: ds@riemerpraamsma.nl
0513-438636 (vervalt per 1 september 2023)
06-51594961 (vervalt per 1 september 2023)

4 mei herdenkingen

Zowel in Oudehaske als in Haskerhorne was er een 4 mei herdenking op de begraafplaats. Voor beide herdenkingen was grote belangstelling.

In Oudehaske werden bijdragen geleverd door een familielid van de slachtoffers Siebe en Durk de Ruiter; zij las een krantenartikel uit 1947; en 4 kinderen van de basisscholen lazen gedichten en plaatsten een kunstwerk. Na het Taptoe-signaal, twee minuten stilte en het Wilhelmus werden duiven opgelaten en kransen gelegd bij de graven van Siebe en Durk de Ruiter, namens Dorpsbelang Oudehaske, beide basisscholen en de Haskeroordgemeente.

In Haskerhorne werden oorlogsherinneringen verteld door de oudste zoon van schrijver Minne Minnesma, die 11 jaar was toen de oorlog uitbrak en later zijn herinneringen heeft beschreven. Er werden bloemen gelegd bij de graven van  Hotze Brouwer en hete monument voor Gaele Visser; namens de Haskeroordgemeente door Neeltje Jonkman en namens Dorpsbelang Haskerhorne door kinderen, die zo ook het verhaal van hun leeftijdsgenoot in de oorlog hoorden.

Hartelijk dank aan allen die deze herdenkingen hebben mogelijk gemaakt .

 

 

Met dank aan allen die deze momenten van gedenken hebben mogelijk gemaakt.

Inspiratiedag ‘Samen Jong’ – terugblik

Inspiratiedag ‘Samen Jong’ van classis Fryslân, zaterdag 22 april 2023 in de Westereen
De goedbezochte Inspiratiedag, ruim 120 deelnemers, bleek voor velen een inspirerende dag te zijn. Ook onze Haskeroordgemeente was er bij!
Naast de geplande activiteiten was er ook veel ruimte voor ontmoeting. En dan blijkt dat veel kerken
worstelen met dezelfde problemen: hoe betrekken we al onze leden bij het kerkenwerk.
Achtereenvolgens waren de voorzitter van de classis ds. Ellen Peersmann, gastheer ds. Bernhard
Terlouw, predikant van de PG de Westereen en jongerenwerker Arnold Wienen van de PG de
Westereen te beluisteren. Na een korte pauze kwam ds. Wim Beekman aan het woord.
In het Friesch Dagblad van 24 april stond een uitgebreid verslag met foto’s. Het is via onderstaande link digitaal te lezen (maar daarvoor is een (digitaal) abonnement op het Friesch Dagblad nodig……). https://frieschdagblad.nl/geloven/Hoe-belangrijk-vinden-we-jongeren-in-de-kerk-enhoeveel-pijn-zijn-we-bereid-daarvoor-te-lijden-Deze-vragen-stonden-zaterdag-centraaltijdens-een-symposium-van-de-PKN-28382587.html

Hieronder linkjes naar de teksten van de sprekers en de workshops op deze inspirerende dag!

230422 inspiratiedag Samen jong – workshop stille tijd 
230423 inspiratiedag Samen Jong – ds Wim Beekman – 12 artikelen bij Samen Jong  
230423 inspiratiedag Samen jong – 7 minuten met God (met achtergrond)
230423 inspiratiedag Samen jong – presentatie visie Ferbiningstsjerke

En als achtergrondinformatie de notitie van classispredikant ds Wim Beekman: 230200 Nu jongeren ons ontbreken – wim beekman

Jeugd’dienst’ vrijdagavond 9 juni

-Jeugddienst met medewerker Gevangenzorg. Als follow-up van paaswake. In de kerk voor doelgroep “Paaswake” en leiding. Tijd: van 20.00-21.00 u.

Datum: 9 juni 2023

Dag dorpsgenoten in Oudehaske, Haskerhorne en Vegelinsoord

Hartelijk welkom bij een themabijeenkomst over de VOEDSELBANK:

woensdag 19 april, 20.15 uur, in de dorpskerk Oudehaske
(hoek Badweg/Julianastraat)

Alex Tiggelaar, voorzitter van voedselbank De Utjouwer in Joure, neemt ons mee in de ontwikkelingen en we gaan met elkaar in gesprek naar aanleiding van een aantal stellingen.

Zie ook https://www.solidairskarsterlan.nl/voedselbank

Aanmelden is niet nodig. 20.15 staat de koffie/thee klaar! 
Rond 21.30 sluiten we de bijeenkomst af.

 

 

 

 

Achtstegroepers naar Joods Historisch Museum

Donderdag 16 maart gingen de basislessen over ‘Wat gebeurt er in de kerk’ met de ‘achtstegroepers’ van start met een bezoek aan het Joods Historisch Museum in Amsterdam. Met 8 van de 9 kinderen, chauffeurs en begeleider ds Jan Finnema werd het een mooie dag met elkaar. Indrukwekkend in het museum, met de toelichting van Jan over de Joodse gebruiken, maar ook het verhaal over de Tweede Wereldoorlog. Nieuwsgierige kinderen, die ook hun stinkende best deden om hun naam met Hebreeuwse letters te schrijven, natuurlijk ook van rechts naar links. En een traditioneel vlechtbroodje-Challah- maakten, terwijl de begeleider van het museum vertelde over wat kosher eten inhoudt, in een keuken waar duidelijk werd wat dat betekent.
Onder deze link vind je het recept voor het broodje: https://www.shalomvoorisrael.nl/Traditioneel-Joods-Challah-brood-recept-Hier vind je een recept voor dit broodje (gevlochten-Shabbat-brood)-#

We wandelden met elkaar via het imposante beeld van de Dokwerker (met veel bloemen van de herdenking van de Februaristaking (1941) …. 

… naar het Auschwitzmonument, ter herinnering aan de zes miljoen vermoorde Joden in de Tweede Wereldoorlog.

Daarna weer met elkaar in tram en metro; weer een heel andere, maar soms ook spannende belevenis 😉 .

De volgende bijeenkomst met de kinderen zal Jan Finnema nogmaals aanschuiven, met een terugblik op deze dag en over de relatie tussen Jodendom en Christendom. 

We wensen Rixt, Marije, Karst, Lana, Rosa, Anniek, Noah, Sybrand en Elin een mooie reis met elkaar de komende weken, die eindigt met het Keerpuntfeest op 25 juni a.s.

 

 

 

  

Jongere generaties & de kerk

25/02/2023

We nodigen de jongere generaties uit voor een (nadere) kennismaking op

donderdag 9 maart, 19.30 in cbs De Tarissing

Kennismaken en meer…..

Als kerk in de dorpen Haskerhorne, Oudehaske en Vegelinsoord zijn wij voor sommige inwoners bekend, voor anderen niet. Tegelijkertijd kennen wij heel veel van jullie (nog) niet.We weten wel dat het leven van (jonge) ouders een druk bestaan is, waarbij de weken voorbij vliegen. Hoe heb je dan nog tijd om eens even stil te staan? Om even na te denken over belangrijke dingen in het leven? En wat je daarvan wilt meegeven aan je kinderen?

We gaan graag eens met jullie in gesprek om kennis te maken en om samen te kijken of we als kerk voor jullie van betekenis kunnen zijn.  Daarom deze uitnodiging!

We worden deze avond begeleid door Mirjam Bierhaus, deskundige rond dit onderwerp.

Zegt het voort!

👉 Deze uitnodiging wordt verspreid via de communicatiekanalen van de Tarissing en van de kerk. Ken je nog mogelijk andere belangstellenden, geef de uitnodiging gerust aan hen door!

230309 Jongere generaties en de kerk – uitnodiging