Enquête over communicatie Haskeroord: laat je stem horen ….

06/01/2023

Half december 2022 hebben we een enquête verspreid met vragen over de communicatie door Haskeroord: op papier samen met de Kerst-Kerkklok (en er ligt nog een stapeltje in de kerk in Oudehaske!) en digitaal naar de nieuwsbrief-mailgroep en een aantal app-groepen.

Inmiddels zijn er al heel wat enquêtes ingevuld. Daarvoor hartelijk dank! Maar…..er kan nog meer bij, dus het zou fijn zijn als we nog wat meer reacties kunnen ontvangen.

Daarom deze herinnering : zou je de enquête willen invullen?

We hebben het liefst dat je de digitale versie gebruikt; die resultaten worden namelijk automatisch verwerkt 😉. Hier is de link naar de digitale versie : https://forms.office.com/r/HDPPZhJtkX 

We hopen dat velen van jullie nog even de moeite willen nemen; het kost ongeveer 10 minuten.

Je hebt tot 15 januari de tijd om de enquête in te vullen. Laat je stem horen!  Bij voorbaat DANK !

Energiebank Fryslân: aandacht voor energie-rechtvaardigheid

27/12/2022

Eind november hebben we als Haskeroordgemeente een bevlogen verhaal gehoord van Arie Heida, de voorzitter van Energiebank Fryslân. Bij deze bijeenkomst was ook een vertegenwoordiger van Dorpsbelang aanwezig. 
Voor de Energiebank staat energierechtvaardigheid voorop: energie als eerste levensbehoefte moet beschikbaar blijven voor iedereen. De Haskeroordgemeente heeft zich uitgesproken om de activiteiten van deze stichting te ondersteunen. 

We vermelden hier twee belangrijke aspecten rond de Energiebank Fryslân:

1.Hulp vragen/geven
Heb jij te maken met een torenhoge energierekening? Maak jij je zorgen of je deze wel kan betalen? Iedereen die zich zorgen maakt kan zich gratis aanmelden voor hulp van de Energiebank Fryslân en mail naar energiebankfryslan@energiebanknederland.nl  
Juist zij die (ook) geen financiële ruimte hebben om te investeren in besparende materialen als bijv. radiatorfolie, led-lampen en bespaar-douchekoppen kunnen terecht bij de Energiebank. Vrijwilligers van de Energiebank helpen hen met materialen en coachen deze huishoudens om energie te besparen.

2. Een financiële bijdrage leveren
Om dit te kunnen realiseren is natuurlijk ook geld nodig. In november en december 2022 hebben alle huishoudens 2 x 190 euro energie-compensatie ontvangen. De Haskeroordgemeente ondersteunt van harte de oproep van de Energiebank aan degenen die deze compensatie misschien niet helemaal nodig hebben, om een deel daarvan te doneren aan de Energiebank Fryslân.

Bijdragen kunnen worden overgemaakt naar NL 15 RABO 0318 3632 91 t.n.v. Energiebank Fryslân.
Of gebruik de QR-code:

Kijk voor meer informatie op hun website:
https://www.energiebanknederland.nl/de-energiebank/de-energiebank-energiebank-fryslan/

Als kerk hebben wij nagedacht over hoe wij ‘handen en voeten’ zouden kunnen geven aan dit initiatief. We besloten te kiezen voor een korte termijn actie en verder na te denken over een actie voor de langere termijn. De actie op korte termijn is om de oproep om (een deel van) de ontvangen energietoeslag te doneren onder de aandacht te brengen. We zijn daarmee begonnen bij onze eigen kerkleden. Op Kerstavond was de collecte voor dit doel bestemd en deze bracht al ruim 600 euro op!
We hebben nu ook een aantal verenigingen in Oudehaske van de activiteiten van Energiebank Fryslân op de hoogte gebracht met het verzoek de informatie over het doneren van bijdragen met de QR-code ook aan hun leden over te brengen.

Vanuit de gedachte:
als dorp omkijken naar de mensen die het zwaar hebben!

Vervolgacties langere termijn
Als kerk beraden we ons nog hoe verder. Met een beetje goede wil in het dorp zouden we prima een fix team kunnen opzetten (zie website), met daarbij steun van mensen van de energiebank. Maar dat is voor later.

 

Na 16 jaar laatste Famkes bijeenkomst

19/12/2022

Woensdag 14 december 2022 werd een gedenkwaardige middag voor de ouderengespreksgroep in onze gemeente, de ‘Famkes’; het was de laatste bijeenkomst van deze groep gemeenteleden. Het werd een mooie kerstviering met natuurlijk ook veel terugkijken op 16 mooie jaren ….

Deze groep is gestart in 2006, toen we de 40 doelgerichte dagen organiseerden. Een bijzonder project waaraan wel 150 mensen meededen, onder andere in gespreksgroepen. Een van die groepen waren de ouderen, die liever overdag bij elkaar kwamen. Na verloop van tijd kregen zij de naam ‘Famkes’. 

Nu is er een eind gekomen aan deze groep. We zijn degenen die al die jaren de bijeenkomsten hebben begeleid zeer dankbaar voor de vele uren die hieraan zijn besteed. 

In dit document staan een aantal wetenswaardigheden van de afgelopen zestien jaar beschreven.

boekje famkes

Kinderkerstfeest van ‘de Spoorzoekers’

Zondag 18 december 2022 vierden we het Kinderkerstfeest. Met onverwachte gasten uit het verleden…
Geheel onverwacht kwamen er 3 ongenode gasten de kerk binnen tijdens deze kerstviering: 3 wijzen die op zoek waren naar een bijzondere koning die geboren is. En dat tijdens de kerstviering van onze ‘Spoorzoekers’. Een leuke verassing en dat was aan de kopjes van de kinderen wel te zien.
 
Het was een leuke afwisselende viering met muziek, filmpjes, samenzang en met de 3 Wijzen.
De kinderen kregen na afloop een mooi boek en er was natuurlijk chocolademelk, ranja en een lekker koekje. Voor ons was het een geslaagde viering. Een fijne kerst voor iedereen!
 

    

Inzameling kerstpakketten voor Voedselbank Joure

Zaterdagmorgen 17 december 2022, tussen 10.00 en 12.00 uur, kunnen kerstpakketten worden ingeleverd bij de kerk in Oudehaske .
 
Stichting Diaconale werkgroep Solidair Skarsterlân organiseert ook dit jaar weer de kerstpakkettenactie. Zo willen wij als gezamenlijke kerken mensen, die in armoede of onder het sociale minimum leven, een steuntje in de rug geven met een kerstpakket. 
Daarom vragen wij u om het volgende: Heeft u dit jaar een kerstpakket gekregen? En vindt u dat u het niet nodig heeft? Schenk het dan aan ons. Een andere mogelijkheid is om zelf een pakket samen te stellen of houdbare levensmiddelen in te leveren. Hiermee kunnen we mensen, die dit nodig hebben, een klein lichtpuntje bezorgen.
 
 

Zorgen om de energierekening?

30/11/2022

Vanavond -woensdag 30 november-is er een bijeenkomst in de zalen van de dorpskerk in Oudehaske (ingang Julianastraat 4). In het eerste deel bespreken we een aantal ‘interne’ onderwerpen  met de leden van de Haskeroord kerk. Het tweede deel van de avond staat ook open voor andere belangstellende dorpsgenoten.

Heb jij te maken met een torenhoge energierekening? Maak jij je zorgen of je deze wel kan betalen? Of heb je je (volledige) energie compensatie zelf niet nodig? Kom mee-praten.

We gaan we in gesprek met Arie Heida uit Joure. Hij is energiecoach bij gemeente de Fryske Marren en voorzitter van de Energiebank Fryslân https://www.energiebanknederland.nl/de-energiebank/de-energiebank-energiebank-fryslan/

Iedereen die zich zorgen maakt kan zich bij deze Energiebank Fryslân gratis aanmelden voor hulp!

 

Wolfeart wat better ferdielen?!
Ieder huishouden ontvangt van de overheid een compensatie van in ieder geval € 380. Of je dit nu wél nodig hebt of niet. De Energiebank roept op om -een deel van- jouw voordeel te doneren. Zo kunnen we de lasten eerlijk verdelen.

Van harte welkom
Meer dan genoeg stof tot nadenken en voor gesprek met elkaar. Om 20.30 staat koffie/thee klaar voor belangstellende gasten!

Advent & Kerst 2022

27/11/2022

Zondag 27 november, is de adventsperiode begonnen. Vier weken lang leven we toe naar het Kerstfeest, het Licht dat op aarde komt. 

De Spoorzoekers (voor basisschool leerlingen) volgen het project ‘Levenslicht’. Hierbij staat iedere zondag een voor-moeder van Jezus centraal, vrouwen die in hun omstandigheden een licht waren. Daarom wordt er een standbeeld voor hen opgericht. We begonnen met Bathseba, de vrouw van Uria, die later trouwde met David. Later volgen Ruth, Rachel, Tamar en op Kerstmorgen natuurlijk met Maria.

De kinderen starten steeds in de kerk met het aansteken van de kaarsjes, lezen van een gedicht en een gesprekje met het ‘standbeeld van de week’. En gaan daarna naar hun eigen ruimte voor het lezen van het verhaal op hun niveau en de creatieve verwerking.

  

Ook de wekelijkse symbolische bloemschikking in de zondagse kerkdienst heeft het thema Levenslicht en ‘groeit’ mee naar kerst

   voor meer informatie: zie deze pagina 

We zijn blij en dankbaar dat ook dit jaar de XXL adventskalender weer op de gevel van de kerk in Oudehaske te zien is. Het prachtige samenwerkingsproject met onze beide basisscholen, die dagelijks een bijdrage komen ophangen. 
   

Alle informatie over deze kalender is te volgen op deze pagina: https://haskeroord.nl/adventskalender-haskeroord-met-de-basisscholen/

Kerstvieringen in de dorpskerk in Oudehaske

Zondag 18 december om 16.00 uur is het kinderkerstfeest. Alle kinderen, ouders, grootouders en andere belangstellenden: hartelijk welkom.

Zaterdag 24 december is om 22.00 uur in de kerk in Oudehaske de kerstzangdienst in de sfeervol verlichte en gelukkig nog altijd redelijk warme kerkzaal.
Daaraan voorafgaand is er vanaf 21.00 uur een ‘inloop-concert’, door een enthousiaste muziekgroep uit Joure: Taco Ruiten (piano), Heleen Wagemans (zang), Mirjam Ruiten en Gjalt de Vries (trompet). Je kunt in- en uitlopen; in de hal is er alle gelegenheid om elkaar ontmoeten onder het genot van warme chocomel, glühwein en kerstbrood.

Zondag 25 december is om 10:00 uur de feestelijke kerstviering op zondagmorgen.

Wees van harte welkom!

Expositie ‘Krikke’s Kunst uit Kringloop’ in kerk Haskerhorne

Zaterdag 26 november 2022 om 14:00 uur in de dorpskerk van Haskerhorne wordt de expositie ‘Krikke’s Kunst uit Kringloop’ van Thijmen Krikke geopend.
 
De expositie duurt van 26 november t/m 18 december 2022 en is elke zaterdag en zondag geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur. Hartelijk welkom aan de Haulsterweg 1. Vrij entree.
Meer achtergrondinformatie bij deze expositie vind je onder deze link.
Naar aanleiding van deze informatie heeft onze beheerder van de dorpskerk Karel Neelis direct expositieruimte aangeboden. Zie dit artikel in de Leeuwarder Courant.
En zo werd deze expositie ‘geboren’.  Hartelijk welkom!
 
      
 
 

Advent 2022: ‘Levenslicht’

21/11/2022

Zondag 27 november begint de Adventstijd: vier weken lang nemen we de tijd om naar het Kerstfeest toe te leven.

Advent op zondag
Het thema voor dit jaar is Levenslicht.
De uitdrukking ‘het levenslicht zien’ betekent geboren worden. In de Bijbel zijn leven en licht sterk met elkaar verbonden: als God leven op aarde maakt, begint Hij met licht. God zelf wordt ook vaak omschreven als licht, en in het evangelie van Johannes vertelt Jezus dat Hij het licht der wereld is (Joh. 8:12).
Levenslicht is een wonder dat God aan mensen geeft. In dit project horen we over vrouwen die daarbij een belangrijke rol spelen: Batseba, Ruth, Rachel en Tamar, en op Kerstmorgen natuurlijk Maria.

 

De gastpredikanten is gevraagd dit thema te behandelen, de bloemschikkers verwerken het thema in de liturgische schikking en ook bij de Spoorzoekers staat dit thema centraal; zij zijn aan het begin van de vier adventsdiensten bij ons in de kerk om een gedicht te lezen, de ‘voormoeder van Jezus’ van die zondag toe te lichten en samen met de gemeente het adventslied te zingen. Op een bekende melodie, maar met een nieuwe tekst voor de kinderen. Daarna gaan ze naar hun eigen ruimte.

Advent iedere dag – met de basisscholen
Daarnaast is er het adventsproject samen met beide basisscholen: iedere dag in adventstijd wordt door  een van de scholen een bijdrage voor de kalender op de gevel van de kerk in Oudehaske geplaatst. Daarvoor zijn de volgende advent-thema’s gekozen:

Week 1 : Wachten op … (It Haskerplak) Week 2: Op zoek naar … (De Tarissing)
Week 3: Liefde (It Haskerplak)

Week 4: Iedereen is welkom (De Tarissing).

Op een zuil in de tuin zal iedere dag in een paar zinnen een toelichting op de nieuwe bijdrage van die dag te lezen zijn.
Prachtig deze samenwerking met de beide scholen!

Alle informatie over deze adventskalender vind je hier https://haskeroord.nl/adventskalender-haskeroord-met-de-basisscholen/ 

 

 

  

 

Petrus Adventskalender 2022: online of op papier

21/11/2022

In de online adventskalender van Petrus verschijnt elke dag een nieuwe inspirerende bijbeltekst, korte overdenking en prikkelende video.

Met het thema ‘Aan tafel – plek voor iedereen’ sluit de kalender aan bij het jaarthema 2022-2023: ‘Aan tafel!’ We lezen bijbelgedeelten die laten zien hoe God ons in de Bijbel door maaltijden nabij komt. Hij nodigt ons ook nu uit om elke dag dicht bij Hem te leven en deel uit te maken van de gemeenschap die Hem volgt.

Onze Haskeroordkerk zal eind november de papieren adventskalender uitdelen na de kerkdienst.

Wil je dagelijks de bijdrage van de kalender in je mailbox ontvangen, dan kun je je daarvoor aanmelden; gebruik daarvoor deze link.