De oversteek van de ‘achtste groepers’: van kinderdienst naar Wings

04/07/2022

De laatste kinderdienst voor de zomervakantie was gisteren bij het Nannewiid. Met spelletjes en tussendoor een pauze met wat lekkers. Na afloop hebben we de oudste kinderen uitgezwaaid. Zij maakten letterlijk maar ook symbolisch de oversteek. In de kano! Spannend soms, maar vol vertrouwen zijn ze vertrokken. Aan de overzijde van het meer wachtten de Wings leden en (groot)ouders op de kinderen. Na de zomervakantie gaat deze groep als nieuwe Wings groep verder. Nu eerst: vakantie!

Keerpuntfeest !

26/06/2022

Wat een bijzondere ervaring moet dat zijn: het ene moment liggen de handen van je ouders nog op je schouder, een moment later doe je een stap naar voren en ben je ‘los’….. Vanmorgen was het zo ver voor acht achtstegroepers: het Keerpuntritueel in de kerkdienst van onze Haskeroord gemeente.

Een mooi symbolisch gebaar om uit te drukken waar het bij het Keerpuntfeest om gaat. De achtste groepers stappen over: van basisschool naar middelbare school, van kinderdienst naar de Wingsgroep. Vandaag de eerste stap op het nieuwe pad. Op weg, met een rugzakje voor onderweg (flesje water, boekje, honingdrop, pakje dubbelfris, en een ‘kompas’ als cadeautje van de kinderdienst) én met 
de woorden van de Ierse heilige St Patrick, die hij aan kloosterlingen meegaf die op reis gingen:

De Heer zij vóór je, om je de juiste weg te wijzen.
De Heer zij áchter je, om je in de armen te sluiten en om je te beschermen voor gevaar.
De Heer zij ónder je, om je op te vangen als je dreigt te vallen.
De Heer zij ín je, om je te troosten wanneer je verdriet hebt.
De Heer zij óm je héén, als een beschermende muur, als anderen over je heen vallen.
De Heer zij bóven je, om je te zegenen.
Zó zegene je de almachtige God,- vandaag, morgen, en tot in eeuwigheid. Amen.

En met de woorden van dit lied (t. Gerard van Midden, m. Gerard van Amstel)

Refrein:
Ga op weg. Vind je spoor. Ga de hele wereld door.
Want dan kom je mensen tegen En ontdek je nieuwe wegen.
Ga op weg in Jezus ’naam en ga ervoor!

Nu sta jij hier nog te dromen in de vroege ochtendzon.
Breng die droom, vanuit de schaduw naar een nieuwe horizon. Refrein

Wens elkaar de lieve vrede in een wereld zonder pijn.
en deel uit met gulle handen. Geef aan groot en geef aan klein. Refrein

Droog de tranen van de aarde, vecht voor eerlijkheid en trouw.
Wijs de weg aan wie verdwaald zijn nn geef warmte in de kou. Refrein

We wensen ook deze groep jongeren een mooie reis en een goede tijd bij de nieuwe Wingsgroep! En daar is ook goed nieuws over te vertellen: er zijn alweer twee begeleiders gevonden die jullie bij de reis gaan helpen: Anneke Boersma en Miranda Verbaas.  

   
cadeautjes van de kinderdienst 
 

Over krimpende gemeenten en het vinden van ambtsdragers…

20/06/2022

Op 20 mei 2022 organiseerde de classis Fryslân in Workum een bijeenkomst voor alle protestantse Friese gemeenten. De actuele onderwerpen: krimpende gemeenten en heet vinden van ambtsdragers trokken ruim 150 bezoekers.  Onze Haskeroordgemeente was ook aanwezig. Hier vindt u het verslag van deze bijeenkomst 220521 Symposium Workum 21 mei 2022 kleine gemeenten – verslag

De classis Fryslân heeft twee belangrijke documenten opgesteld rond deze onderwerpen, die zeker het lezen waard zijn: Als een kleine gemeente kwetsbaar wordt – najaar 2021 en Als ambtsdragers gaan ontbreken – maart 2022.

Classispredikant dominee Wim Beekman heeft aan alle Friese gemeenten tien woorden meegegeven, die we hier graag delen:

EEN KERK DIE TOEKOMST HEEFT …

1. … weet dat de kerk God niet bewaart, maar dat God de kerk bewaart.

2. …is blij dat zij bestaat.

Gelovigen bemoedigen elkaar, zien naar elkaar om en staan voor elkaar klaar. Zij nemen hun verantwoordelijkheid. Kerken bevorderen cohesie in de samenleving.

3. … gelooft onbekommerd in God.

Vindt daar woorden voor en bemoedigt daarmee anderen.

4. … gaat onbevangen om met de krimp van kerken in deze tijd.

5. … wil niet in haar eentje kerk zijn.
Behoudt de eigenheid waar het kan. Werkt met andere kerken samen.

6. … kan de classis vragen haar een kern-kerkenraad en een lichtere beheersvorm toe te staan.

7. … durft haar kerkenraad zo klein mogelijk te laten zijn en wil vooral op hoofdlijnen geestelijk leiding geven.

8. … bestuurt niet van bovenaf alle kerkenwerk.

Maar faciliteert van onderaf vrijwilligers om zelfstandig de uitvoerende werkzaamheden uit te voeren.

9. … beperkt zich in vergaderingen, beleids- en vergaderstukken tot enkel het noodzakelijke

10. … bidt geregeld het avondgebed van Paus Johannes de 23e:

Lieve Heer, dit is Uw kerk. Deze jongen gaat nu slapen.”

 

Wingsreis 2024: kijk mee op de Facebookpagina

08/06/2022

De oudste Wingsgroep gaat in 2024 hun Wingsreis maken. Daarvoor zijn heel wat voorbereidingen nodig, o.a. het inzamelen van geld om de reis te bekostigen. 
Om iedereen te laten meegenieten -en mee te doen- heeft de groep een Facebookpagina aangemaakt: Wingsreis 2024. Ze schrijven in het eerste bericht:

Welkom op de pagina van Wingsreis 2024!
Wij zijn vijf jongeren die vanuit Protestantse gemeente Haskeroord in de zomer van 2024 een ontwikkelingsreis gaan maken. Op deze pagina nemen we jullie graag mee op onze weg daar naartoe.
Waar gaat onze reis naartoe, wie gaan we daar helpen, wat gaan we doen, hoe komen we aan het geld dat daarvoor nodig is?
We laten het jullie allemaal zien en hopen natuurlijk dat we op jullie steun kunnen rekenen!
Hartelijke groeten van de Wings,
Christian, Daan, Friso, Stijn en Wyanne
 
We wensen de groep een prachtige tijd op weg naar de reis!