Inrichting website aangepast

20/04/2022

Op basis van gevraagde feedback over de structuur van deze website, hebben we een aantal aanpassingen doorgevoerd. Met name het aantal items op de bovenste oranje balk (de header) is teruggebracht en de onderste  oranje balk (de footer) is ook gebruikt voor een aantal items.

We zijn benieuwd wat je ervan vindt! Je kunt het laten weten met een mail naar scriba@haskeroord.nl 

Heb je andere tips voor verbetering? Laat het weten!

Kinderdienst: feest op Eerste Paasdag

18/04/2022

Ook de jongste kinderen hadden weer een mooie ochtend op Eerste Paasdag. Eerst in de kerkzaal het lege kruis versieren met gele tulpen. 
En daarna in de eigen ruimte feest vieren, en daar hoort wat lekkers bij: cupcakjes versieren (en eten natuurlijk 😉).
Het kruis is na de kerkdienst buiten voor de voordeur gezet, zodat er iedereen in het dorp ervan kon genieten.
 
 
 
 

Gemeenteleden kunnen collectedoelen voorstellen

15/04/2022

Om de betrokkenheid van de gemeente te vergroten wil de diaconie gemeenteleden in de gelegenheid stellen om diaconale goede doelen voor te stellen.

Onze Diaconie volgt bij het vullen van het wekelijkse collecterooster het rooster van de landelijke Protestantse Kerk, Jong Protestant en Kerk in Actie. Er worden in dit rooster ook collecten voor het eigen gemeentewerk en bijzondere collecten, bijvoorbeeld bij een avondmaalsdienst, opgenomen.

Aan welke criteria moet een voorstel voldoen?
Hier kijkt de Diaconie naar bij de beoordeling van een voorstel: 

  • Heeft het doel een diaconaal karakter?
    Diaconaat richt zich op mensen die worden verdrukt of in de knel zijn geraakt; de armen, de minsten, de kwetsbaren.  
  • Is de organisatie en haar werk van voldoende kwaliteit?
    Begrippen als transparantie, doelstellingen, afleggen van verantwoording en kostenbewust zijn belangrijk.
  • Is het duidelijk waaraan de geschonken middelen zullen worden besteed?
  • Welke andere bronnen van inkomsten heeft de organisatie?

Voorstellen kunnen worden ingediend bij: admindiaconie@haskeroord.nl 

 

Wings-jongeren houden Paaswake

14/04/2022

In de nacht van Stille Zaterdag naar Paasmorgen houden onze Wings-jongeren  (12-15 jaar) een Paaswake in en om de kerk in Oudehaske. van 23:00 tot 07:00 is een prachtig, gevarieerd programma gemaakt, onder begeleiding van een flink aantal vrijwilligers van de gemeente en uit het dorp.

Het belooft een prachtige ervaring te worden!