Kerk Oudehaske

Dorpskerk Oudehaske, Badweg 1 8465 NM Oudehaske.

Het agendabeheer van de kerk en zalen in Oudehaske wordt tijdelijk waargenomen door Rommert Politiek. Rommert is bereikbaar op 06-3410 4534 of via e-mail rommert.douwe.politiek@gmail.com .

Dit is de link naar een overzicht van de zalen:  kerk en zalen Oudehaske

Geschiedenis van de kerk in Oudehaske

Nederlands Hervormde dorpskerk in Oudehaske uit 1920:

Gevelsteen, boven de oorspronkelijk hoofdingang (noordzijde):

Orgel met één klavier en aangehangen pedaal uit 1869 van de orgelmakers Gebroeders Adema; het is in 1906 geplaatst in het huidige kerkgebouw. Het orgel is een van de weinige geheel origineel bewaard gebleven vroege instrumenten van de orgelmakers Gebroeders Adema. Het instrument is geheel klassiek van opzet zowel in vormgeving als in klank en sluit aan bij het werk van orgelbouwer Van Dam uit de vroege 19de eeuw. Op dit moment wordt het Adema orgel niet gebruikt. Het wachten is op restauratie. Het orgel is in janauri 2004 op de monumentenlijst geplaatst. Voor de tussenliggende periode wordt gebruikgemaakt van een elektronisch orgel.

Twee gebrandschilderde ramen in de west-muur van de kerk.  De ramen zijn indertijd aangeboden door de firma Dikkerboom & Sybrandy uit Oudehaske. Gemaakt door Jentsje Popma. Klik hier Jentsje Popma 100 voor meer informatie over de ramen.

Hieronder een vergroting van de teksten onder de twee afbeeldingen.

Boekrollen 

Wij mensen hebben een naam bij God en we mogen gekend zijn in de gemeenschap. Dat willen we in de kerk van Oudehaske zichtbaar maken door twee boekrollen die links en rechts in het liturgisch centrum onder de glas-in-lood vensters zijn bevestigd. De rollen zijn bevestigd in een houten raamwerk.

     

Op de linkerrol onder het raam met de tekst uit Gen. 1 :3 “Er zij licht” worden de namen geschreven van alle kinderen die in onze gemeenschap geboren zijn en die in onze kerk gedoopt of opgedragen worden.

       

Op de rechterrol onder het raam met het woord uit Joh. 11 : 25 “Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven”  is de rol bevestigd waarop de namen van de gemeenteleden worden opgetekend die gestorven zijn.

De vorm van de boekrol is symbolisch.
De dooprol begint linksonder bij de onderlat met een punt: de oorsprong van het leven. Rechtsboven eindigt het in een punt. Dit geeft de doorgaande lijn aan die er is als je gedoopt bent en nog volop in het leven staat.

De boekrol voor de overledenen begint linksboven met een punt en eindigt rechtsonder in een punt: niet abrupt, omdat we mogen geloven dat we leven in Christus.

Waarom een boekrol?
De profeet Maleachi geloofde dat God alle namen van de mensen op een boekrol schrijft:
“In zijn bijzijn werden op een boekrol de namen van de mensen opgetekend die ontzag voor de HEER hadden, die zijn naam hoogachtten.”  (Mal. 3 : 16)

Uit God geboren, met God geleefd, in God geborgen.
Zo mag de kerk een plaats zijn waar de kostbaarheid van elk leven in ere wordt gehouden.

Onder de boekrol voor overledenen is een gedachtenisplek ingericht.
Na het overlijden van een gemeentelid wordt  hieraan in de viering op de volgende zondag aandacht gegeven. De nabestaanden zal gevraagd worden een foto van de overledene aan te leveren. Een houten kruisje, met daarvoor de naam van de overledene, wordt samen met een foto op de liturgische tafel geplaatst. Ook een kaars die speciaal voor deze herdenking bestemd is, wordt daarbij geplaatst. Bij deze herdenking zal die speciale kaars worden gebrand. Daarna wordt het houten kruisje op de gedachtenisplek geplaatst. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden alle overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar herdacht. Dan worden alle houten kruisjes van het plankje op de liturgische tafel geplaatst, samen met een liturgische bloemschikking.
Een kaarsje branden op zondagmorgen
Bezoekers van de zondagse viering kunnen door het jaar heen voor de dienst een lichtje aansteken om een overleden geliefde te gedenken.

over de kerk in Oudehaske
In dit document vind je nog meer informatie over de geschiedenis van de kerk in Oudehaske.