Kinderen & jongeren

Fokke Rosier is de  jeugdouderling van de Haskeroord gemeente
Contactgegevens van Fokke: e-mail fokjok77@gmail.com ; tel. 06-15260467

Fokke, Johannes de Jong en Tobias van Huizen vormen samen het jeugdbestuur, dat leiding geeft aan de activiteiten voor kinderen en jongeren.