4 mei herdenkingen 2024

Een korte terugblik:

In Haskerhorne werden bloemen gelegd door Dorpsbelang en de Haskeroordgemeente bij de oorlogsmonumenten en deelden Fokke en Einte Minnesma enkele oorlogsherinneringen van hun heit/pake.

In Oudehaske werden kransen bij de oorlogsmonumenten gelegd door de Samenlevingsschool, Dorpsbelang en de Haskeroordgemeente. En er waren bijdragen van familieleden van Siebe en Durk de Ruiter en van leerlingen van de Samenlevingsschool. Ook werden duiven losgelaten.