Pastoraat Wijkindeling

PASTORALE OUDERLINGEN
Jolande Dijkstra, 0513-677737, 06-29272007, jolandeterhorst@gmail.com
Gerrit Leeftink, 06-23600694  g.leeftink@outlook.com

JEUGDOUDERLING
Fokke Rosier, 06-15260467 fokjok77@gmail.com 

PASTORAAL BEZOEKERS

Haskerhorne
Petralien Schokker, 06-29370281
Hennie de Jong, 06-47084707

Vegelinsoord – Joure
Gatske de Glee, tel. 0513- 671233
Atty Salverda, tel. 0556-651351

en voor leden Joure: Geert Bongers, 06-86682107

Oudehaske – Rottum e.o.
Boukje Bouknegt, 0513- 677638 & Tietie Jousma,  0513- 677029
Baalder, Baggelbak, Bûgel 22‑32 en 17‑39, Grevelinkboskje, Haskermieden, Haskertille, Menning, Pipegaal, Turfstûke

Bertha Couperus, 0513-551745& Renske Douma, 0513-677393
Badweg, M. Jansstraat, Rottum

Corrie Jagersma, 0513- 677024
Jousterweg 187-289 en 128‑208, Julianastraat, Plasse, Heerenveen, Nijehaske

Fenna Staal, 06-22211693
W. van Haschastraat, Jasker, Toel, de Vervening

Ria van der Meulen 0513- 677461
Bûgel 2-20 en 1-15, Haskerfinne, de Hoge Bouwen, Turfkoer, Wiidswâl

Marie Ruizendaal, 0513-677605 & Geeske de Wolff, 0513-551481
Appelhof, de Dolten, HaskerUtgongen, Jousterweg 113 – 185 en 82 ‑ 126, Kerkepad, Lange Ekers, Reidkraach, Rijksweg

Anky Zwart, 0513-677939
Jousterweg 1 ‑ 111 en 2 ‑ 80, S. de Ruiterweg

Coördinatie pastoraat
Hillie Jager, 0513-677729