Home

Nieuws

KLOKKEN VAN TROOST EN HOOP

De Haskeroordgemeente geeft graag gehoor aan deze oproep van de de Raad van kerken in Nederland en zal de komende drie woensdagen om 19:00 uur!! de kerkklokken in Haskerhorne en Oudehaske luiden, als een teken van bemoediging hoop en troost in deze onzekere tijd..

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

 

Stopzetten kerkelijke activiteiten

­­­­De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Haskeroord heeft besloten dat vanaf donderdag 12 maart  tot in ieder geval 1 april a.s. alle kerkelijke activiteiten, inclusief de kerkdiensten, worden stopgezet.

Aanleiding voor dit besluit zijn de maatregelen die de rijksoverheid, het RIVM en onze landelijke protestantse kerk vandaag genomen hebben om verspreiding van het Corona virus tegen te gaan.

Extra uitzending meditatie ds René de Reuver, scriba PKN

De Protestantse Kerk Nederland laat het volgende weten: Op zondag 15 maart wordt op NPO2 om 9.30 uur een korte meditatie door ds. René de Reuver vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk uitgezonden. Dit ter vervanging van de kerkdiensten die zondag niet doorgaan. Deze uitzending wordt verzorgd door de EO.

Kerk voor het dorp: omzien naar elkaar

We roepen alle leden van onze gemeente op om in de eigen omgeving oog en oor te hebben voor kwetsbare dorpsgenoten, die bijv. de deur niet uit kunnen of durven. Vraag of u, of jij iets kunt betekenen, denk aan een boodschapje, een telefoontje. Ook in deze periode kunnen we zo laten zien dat we kerk voor het dorp willen zijn.

Contact

Mocht u geen oplossing voor uw specifieke situatie hebben, of hebt u behoefte om uw zorgen te delen, dan kunt u altijd contact zoeken met uw contactpersoon (zie de achterkant van de Kerkklok). Ook kan natuurlijk contact worden gezocht met de leden van de kerkenraad.

Tenslotte…

Het coronavirus bepaalt ons erbij dat wij het leven niet beheersen. Wij hebben het leven niet in onze greep. Er overkomt ons meer dan we ons doorgaans bewust zijn. We zijn en blijven met al onze kennis en kunde kwetsbare mensen. We mogen erop vertrouwen dat God ons, zeker in deze soms angstige periode, nabij zal zijn.

De kerkenraad is zich ervan bewust dat dit een vergaande maatregel is, maar is van mening dat zij op deze wijze haar verantwoordelijkheid moet nemen voor alle direct en indirect betrokkenen. Wij vertrouwen op uw begrip daarvoor.

Op 31 maart, of zoveel eerder als noodzakelijk, komt de kerkenraad weer bij elkaar om het vervolg te bespreken en komt dan met verdere berichtgeving.

Hartelijke groet en sterkte gewenst,

Kerkenraad protestantse gemeente Haskeroord

Afgelasten en verplaatsen passion Tsjukemar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda

Tot 1 april geen kerkelijke activiteiten.

Aanleiding voor dit besluit zijn de
maatregelen die de rijksoverheid, het
RIVM en onze landelijke protestantse
kerk vandaag genomen hebben om
verspreiding van het Corona virus tegen
te gaan.