Stille week 2024

Op Palmzondag (24 maart) begint een bijzondere week in het kerkelijk jaar: de Stille Week, waarin we uitgenodigd worden om diep na te denken over het lijden en sterven, de liefde en de bevrijding die Christus ons heeft gebracht.

Een commissie uit de gemeente heeft deze vieringen samen met predikant ds Eize vd Sluis uit Joure voorbereid. Met name voor de zaterdagavond is gezocht naar een aansprekende invulling voor onze jongeren.
Bij de voorbereiding kwamen we uit op het thema:

‘Van A naar beter …?’

Muziek uit The Passion van Adrian Snell
Vrijdag 22 maart was een aantal gemeenteleden naar het concert ‘The Passion’ van Adrian Snell: een hedendaagse muzikale versie van het Passieverhaal. Daardoor geïnspireerd zullen we in de vieringen op donderdag, vrijdag en zaterdag onder andere een aantal liederen van dit prachtige werk horen.

Witte Donderdag 28 maart, 19:30 uur
kerk Haskerhorne: welkom in de kring!

Op deze dag viert Jezus het Pascha met zijn leerlingen. Tijdens de Paasmaaltijd verbindt Jezus de geschiedenis van de uittocht uit Egypte met zijn eigen levensweg, waarin lijden en dood leiden tot vergeving en bevrijding. Ook wij willen zijn leerlingen zijn en vanavond samenkomen rond de Bijbel, en bij brood en wijn. Iedereen is welkom om dit mee te vieren.

Goede Vrijdag 29 maart, 19:30 uur
kerk Haskerhorne: het lijden en sterven van Jezus, gesproken en gezongen

Dit is de dag van het kruis. Golgotha toont geweld en haat, waarbij een rechtvaardig mens sterft. Jezus probeert het geweld niet te sussen of te vermijden, maar draagt het diepste lijden en deelt zo in ons menselijk lijden. We lezen het lijdensverhaal uit het Evangelie van Marcus.

Stille Zaterdag 30 maart, Paaswake 22:00 uur
kerk Oudehaske, met de Wingsjongeren

Het LICHT komt terug!
Op Stille Zaterdag gedenken we dat Christus in het graf ligt. Daar waar al het leven doodloopt.
Wanhoop en dood zijn nog altijd volop aanwezig. Maar ook Christus is het graf binnengegaan – en Hij is er doorheen gegaan. Want de Stille Zaterdag loopt uit op Pasen. Het graf is leeg, Christus is opgestaan. Dwars door de dood heen horen we: het komt toch goed. Er is nieuw leven, nieuwe hoop. Lof zij Christus!

Met onze Wingsjongeren!
De Wingsjongeren leveren een mooie bijdrage aan deze viering. Zij brengen lopend vanuit Haskerhorne het LICHT naar Oudehaske, met dat licht, dat vuur, ontsteken ze de vuurkorf en aan dat vuur wordt de Paaskaars aangestoken en de kerk binnengebracht.

Wat wil je achter je laten?
Ieder is vanaf 21.30 uur welkom in Oudehaske. Daar zijn glaasjes druivensap en stukjes paasbrood. En je kunt op een briefje te schrijven -kun je ook thuis al doen- wat je achter je wilt laten, waar je schoon schip mee wilt maken. De Wingsjongeren zullen dat in Haskerhorne ook doen. In Oudehaske kunnen de briefjes in de vuurkorf worden verbrand.

Zondag 31 maart 10:00 uur Paasmorgen
kerk Oudehaske

In deze feestelijke viering is ds Gijs Muilwijk uit Workum onze voorganger. We vieren met elkaar de opstanding van Christus. We lezen de lezing over het open, lege graf in Johannes 20: 1-18. De Spoorzoekers versieren aan het begin van de dienst het kruis met tulpen. Dat versierde kruis zal na de dienst voor de kerk worden geplaatst om zo met dorpsgenoten te delen wat we hebben gevierd.

Hartelijk welkom bij de vieringen. 

Dit filmpje (klik op het plaatje) geeft in het kort de vieringen weer. Om te delen!

We wensen ieder een gezegende Stille Week, uitlopend op een feestelijke Paasmorgen.