Kerkrentmeesters

Algemene informatie
Het college van Kerkrentmeesters heeft de zorg voor de financiën van de kerkelijke gemeente. Het zorgt ervoor dat het werk aan Gods koninkrijk kan doorgaan. In grote lijnen betekent dat het verwerven van geld en het onderhoud en beheer van de kerkgebouwen, pastorie en begraafplaatsen.
Een aantal leden van het college zijn lid van de kerkenraad. Zij zijn ouderling-kerkrentmeester.De andere leden zijn kerkrentmeester. Zij hebben dezelfde taak, maar zijn geen lid van een kerkenraad. Dit is een praktische oplossing. Sommige mensen willen wel in dit college zitting nemen, maar hebben beperkte tijd ter beschikking of hebben niet de ambitie om lid te worden van de kerkenraad. Het college beschikt zo toch over de benodigde deskundigheid

Het college heeft de volgende taken:
Maakt jaarlijks een begroting en de jaarrekening van de kerkelijke gemeente
Draagt zorg voor de geldwerving, onder meer via actie Kerkbalans, Paascollecte
Oudejaarscollecte, wekelijkse collectes;
Onderhoud en beheer van de kerkgebouwen, pastorie en de begraafplaatsen. 
Beheren van de financiën van de gemeente.
Beheert de ledenadministratie en de administratie van het kerkblad
Verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever (voorbeeld:predikant, organisten)
Bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en beheren van de archieven van de gemeente
Treedt op als vertegenwoordiger naar degenen die een overeenkomst met de Protestantse gemeente te Oudehaske hebben. Bijvoorbeeld: leveranciers, energie, verzekeringen.

Anne Reitsema (voorzitter) lid kerkenraad 677168

anne.reitsema@outlook.com

Ane Holtrop (administrateur)

416843 adminpknoudehaske@ziggo.nl

Willy Lolkema (secretariaat) 

414114 willy.lolkema@hotmail.com

Wolter Bouknegt

677638 bouknegt@home.nl

Jannie Wijlhuizen

 0622351600 fam.wijlhuizen@hotmail.com

Dirk Johan Feenstra

0628326535 dirkJohan1@hotmail.com

Kerk Oudehaske
Beheer zalen
Mevr. A Hoekstra
tel. 677597 of 0618919837
E-mail  a.yska@hotmail.com

Onderhoud en schoonmaak

dhr. Horst Atsma
tel. 677131

Kerkomroep & techniek
dhr. Tjitte de Vries
tel. 621072
E-mail tjitterinkedevries

Coördinatie kosters & organisten
dhr. Dirk Johan Feenstra
tel. 0628326535
E-mail dirkjohan1@hotmail.com

Kerk Haskerhorne
Beheer en & onderhoud
dhr. Karel Nelis
tel. 416979
E-mail kneelis5@home.nl

Begraafplaats Oudehaske
Onderhoud & beheer
dhr. Wiebren Couperus
tel. 551745
E-mail wiebren.couperus@hotmail.com

Begraafplaats Haskerhorne
Onderhoud & beheer
dhr. Fonger Altenburg
tel. 06386239576
en
dhr. Ane Holtrop
0614328250
E-mail adminpknoudehaske@ziggo.nl