Kerkrentmeesters

Algemene informatie
Het College van Kerkrentmeesters heeft de zorg voor de financiën van de kerkelijke gemeente. Het zorgt ervoor dat het werk aan Gods koninkrijk kan doorgaan. In grote lijnen betekent dat het verwerven van geld en het onderhoud en beheer van de kerkgebouwen, pastorie en begraafplaatsen.
Een aantal leden van het college zijn lid van de kerkenraad. Zij zijn ouderling-kerkrentmeester. De andere leden zijn kerkrentmeester. Zij hebben dezelfde taak, maar zijn geen lid van een kerkenraad. Dit is een praktische oplossing. Sommige mensen willen wel in dit college zitting nemen, maar hebben beperkte tijd ter beschikking of hebben niet de ambitie om lid te worden van de kerkenraad. Het college beschikt zo toch over de benodigde deskundigheid

Welke taken heeft het college?

  • Maakt jaarlijks een begroting en de jaarrekening van de kerkelijke gemeente
  • Draagt zorg voor de geldwerving, onder meer via actie Kerkbalans,
  • Paascollecte, Oudejaarscollecte, wekelijkse collectes;
    Onderhoud en beheer van de kerkgebouwen, pastorie en de begraafplaatsen.
  • Beheren van de financiën van de gemeente.
  • Beheert de ledenadministratie en de administratie van het kerkblad
  • Verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever (voorbeeld:predikant, organisten)
  • Bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en beheren van de archieven van de gemeente
  • Treedt op als vertegenwoordiger naar degenen die een overeenkomst met de Protestantse gemeente te Oudehaske hebben. Bijvoorbeeld: leveranciers, energie, verzekeringen.

De leden van het CvK:

Anne Reitsema, voorzitter CvK / lid kerkenraad
0513-677168, anne.reitsema@outlook.com

Ane Holtrop, lid CvK / lid kerkenraad
0513-4166843, finan.haskeroord@outlook.com 

Willy Lolkema, secretariaat CvK
0513-414114, Willy.lolkema@hotmail.com

Rommert Politiek, lid CvK 
Rommert.douwe.politiek@gmail.com

Jannie Wijlhuizen, lid CvK
06-22351600,fam.wijlhuizen@hotmail.com

Wilma Jongejan, lid CvK
mw.jongejan@hotmail.com 

Kerk Oudehaske
Beheer zalen: mevrouw Betty Romkes, 06-53369530

Kerkomroep & techniek
dhr. Tjitte de Vries, 0513- 621072,tjitterinkedevries@hotmail.nl

Coördinatie kosters & organisten
mevr. Wilma Jongejan mw.jongejan@hotmail.com

Kerk Haskerhorne
Beheer en & onderhoud
dhr. Karel Neelis, 0513-416979, kajaneelis@gmail.com

Begraafplaats Oudehaske
Beheer: Hessel Veldhuis, 06-2273 8003, begraafplaats.oudehaske@gmail.com

Begraafplaats Haskerhorne
Onderhoud & beheer
dhr. Fonger Altenburg, tel. 06-386239576
dhr. Ane Holtrop, 06-14328250, begraafplaats.haskerhorne@outlook.com 
dhr. Jan van Rijs, jpvanrijs@gmail.com 
dhr. Karel Neelis, kajaneelis@gmail.com