Wings

De kinderen van groep 8 krijgen een basiscatechese, verzorgd door onze predikant ds Jan Finnema. De basiscatechese wordt afgesloten met het Keerpuntfeest. Dit markeert de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, maar ook naar de nieuwe levensfase, namelijk die van de pubertijd.

Na het Keerpuntfeest kunnen kinderen meedoen aan het Wings-programma. Dit bestaat uit een meerjaars programma van geloofsgesprek, vormingswerk en ontspanning.

Het Wings-programma wordt afgesloten met de mogelijkheid om gezamenlijk een reis te maken. Het is feitelijk een diaconale ontwikkelingsreis: een steentje bijdragen aan het leven van een medemens. Vaak is het een essentiële ervaring die je leven verandert.

Hoe komen we aan de naam Wings?

Wings
De bedoeling is dat de kerk de kinderen helpt om op eigen vleugels te leren vliegen. Vandaar: Wings.

Deuteronomium  32 : 11 is het inspirerend motto van ons jeugdwerk:

Zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven blijft zweven, zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt, zo heeft de HEER zijn volk geleid.

Niemand kan voorzien tot welke
hoogten jij kan vliegen en zweven.
Zelfs jij kan dat niet weten,
totdat je je vleugels spreidt en vliegt

Dit is het herkenningsplaatje voor het jeugdwerk: