Privacyverklaring Protestante gemeente Haskeroord

10/06/2022

Hier vindt u de geactualiseerde privacyverklaring voor onze Haskeroord gemeente.
het betreft een verplicht document; gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – het bevat daardoor veel juridische termen.