Categorie: Nieuws

Advent 2022: ‘Levenslicht’

21/11/2022

Zondag 27 november begint de Adventstijd: vier weken lang nemen we de tijd om naar het Kerstfeest toe te leven.

Advent op zondag
Het thema voor dit jaar is Levenslicht.
De uitdrukking ‘het levenslicht zien’ betekent geboren worden. In de Bijbel zijn leven en licht sterk met elkaar verbonden: als God leven op aarde maakt, begint Hij met licht. God zelf wordt ook vaak omschreven als licht, en in het evangelie van Johannes vertelt Jezus dat Hij het licht der wereld is (Joh. 8:12).
Levenslicht is een wonder dat God aan mensen geeft. In dit project horen we over vrouwen die daarbij een belangrijke rol spelen: Batseba, Ruth, Rachel en Tamar, en op Kerstmorgen natuurlijk Maria.

 

De gastpredikanten is gevraagd dit thema te behandelen, de bloemschikkers verwerken het thema in de liturgische schikking en ook bij de Spoorzoekers staat dit thema centraal; zij zijn aan het begin van de vier adventsdiensten bij ons in de kerk om een gedicht te lezen, de ‘voormoeder van Jezus’ van die zondag toe te lichten en samen met de gemeente het adventslied te zingen. Op een bekende melodie, maar met een nieuwe tekst voor de kinderen. Daarna gaan ze naar hun eigen ruimte.

Advent iedere dag – met de basisscholen
Daarnaast is er het adventsproject samen met beide basisscholen: iedere dag in adventstijd wordt door  een van de scholen een bijdrage voor de kalender op de gevel van de kerk in Oudehaske geplaatst. Daarvoor zijn de volgende advent-thema’s gekozen:

Week 1 : Wachten op … (It Haskerplak) Week 2: Op zoek naar … (De Tarissing)
Week 3: Liefde (It Haskerplak)

Week 4: Iedereen is welkom (De Tarissing).

Op een zuil in de tuin zal iedere dag in een paar zinnen een toelichting op de nieuwe bijdrage van die dag te lezen zijn.
Prachtig deze samenwerking met de beide scholen!

Alle informatie over deze adventskalender vind je hier https://haskeroord.nl/adventskalender-haskeroord-met-de-basisscholen/ 

 

 

  

 

Petrus Adventskalender 2022: online of op papier

21/11/2022

In de online adventskalender van Petrus verschijnt elke dag een nieuwe inspirerende bijbeltekst, korte overdenking en prikkelende video.

Met het thema ‘Aan tafel – plek voor iedereen’ sluit de kalender aan bij het jaarthema 2022-2023: ‘Aan tafel!’ We lezen bijbelgedeelten die laten zien hoe God ons in de Bijbel door maaltijden nabij komt. Hij nodigt ons ook nu uit om elke dag dicht bij Hem te leven en deel uit te maken van de gemeenschap die Hem volgt.

Onze Haskeroordkerk zal eind november de papieren adventskalender uitdelen na de kerkdienst.

Wil je dagelijks de bijdrage van de kalender in je mailbox ontvangen, dan kun je je daarvoor aanmelden; gebruik daarvoor deze link.

Overledenen in het licht gezet

21/11/2022

Zaterdag 19 en zondag 20 november stond de dorpskerk in Oudehaske open om overleden geliefden te gedenken. Zaterdagavond voor dorpsgenoten en kinderen van de basisscholen en zondagmorgen voor de leden van onze Haskeroordgemeente. 

Ieder jaar weer een bijzonder weekend in de kerk. Zaterdagavond sfeervol verlicht kerkgebouw, zowel binnen als buiten, zachte muziek, en heel veel lichtjes. Bijzonder en liefdevol de teksten die de kinderen aandroegen en op papier schreven. 
  

En zondagmorgen de gemeente bij elkaar, de namen van de overleden gemeenteleden genoemd, en nabestaanden die het kaarsje voor hun geliefd familielid aanstaken. Kaarsjes verwerkt in een prachtige betekenisvolle bloemschikking: een cirkel van bloemen en kaarsen. De kleuren, verlopend van paars, rose naar wit verwijzen naar onze levensreis in verschillende etappes. De halve cirkel van het aardse leven overgaand in de lichtjes van hen die zijn overleden in één grote circle of life!
Voor altijd verbonden en geborgen!

 

Voor het geheim van leven en dood,
van dood en leven, hebben wij geen woorden.
Wat ons rest, is het vermoeden,
wat ons sterkt, is de hoop.
wat ons draagt, is het geloof
dat het leven sterker is dan de dood,
omdat leven liefde is
en haar oorsprong vindt in God!

Protestantse lezing 2022: ‘Rusteloos zoeken’

06/11/2022

Protestantse lezing ds De Reuver op Hervormingsdag 2022: over secularisatie en zingeving

Op maandag 31 oktober, Hervormingsdag, vond voor de zesde keer de Protestantse Lezing plaats. De lezing wil vanuit protestants perspectief een bijdrage leveren aan een maatschappelijk thema. Thema dit jaar: de positie van de kerk in geseculariseerd Nederland met als titel ‘Zinnig zoeken’. 

Onder deze link vind je de tekst van de lezing.

De avond werd gepresenteerd door Elbert Smelt. Hij schreef een terugblik op de avond en maakte er een podcast over.

 

 

Inzameling voor de Voedselbank op zaterdag 5 en zondag 6 november 2022: OOGST DELEN

01/11/2022

Zondag 6 november 2022 vieren we weer het oogstfeest in de kerkdienst. Centraal staat de dankbaarheid voor wat we allemaal mogen ontvangen. We willen daar echter niet alleen naar luisteren, zingen en/of er over denken, maar ook onze ‘oogst’ delen. Door dit te verwezenlijken vragen wij, als diaconie, aan alle gemeenteleden om voedsel, kleding en schoenen te geven aan Solidair Skarsterlân. Hierdoor kunnen zij de wekelijkse voedselpakketten aanvullen. Want dit is zeker in deze tijd broodnodig. De voedselbank is blij met houdbaar voedsel, b.v. pasta’s, jam, thee, koffie, pakjes soep, pindakaas enz. Verder is, hoewel niet goed, snoep, chips, pinda’s en dergelijke ook welkom. Kleding (schoon!) en schoenen (geen afgetrapte) mogen ook. Het inleveren van voedsel en/of kleding is mogelijk op zaterdag 5 november 2022, tussen 10.00 en 12.00 uur bij de ingang van aan de Julianastraat van onze kerk in Oudehaske. Of dit kan meegebracht op zondag 6 november tijdens de dienst. Na de dienst worden de aangeleverde goederen door leden van de Diaconie naar de Voedselbank gebracht.

AANVULLEND IDEE BIJ INZAMELING VOEDSELBANK 💡

Deze week kregen de dorpsgenoten in Oudehaske (postcode 8465) die meedoen aan de postcodeloterij een brief dat we een FEESTDAGENPAKKET hebben gewonnen🥳. Af te halen bij de Poiesz vanaf za. 5 november. 
Als we die prijs nu es massaal zaterdag direct ophalen (Poiesz is open van 08:00 tot 21.00 uur….), en -wie dit kan missen- zaterdag- of zondagmorgen in de kerk inleveren voor de Voedselbank….
’t Is maar een idee, maar toch ……. misschien even overwegen 😍

Haskeroord Bijbelquiz: voor herhaling vatbaar

30/10/2022

Zondagavond 30 oktober 2022 was het dan eindelijk zover: de Haskeroord Bijbelquiz!  In 2020 vervallen (u weet wel waarom…), maar nu kon de strijd om de fel begeerde wisselbeker echt van start.

Eerst even een bakje koffie en thee, en vanaf 19:00 uur: krakende hersenen bij 30 deelnemers in 8 teams, om in 7 ronden van ieder 7 meerkeuzevragen (ja, een mooi bijbels getal !) , gemaakt door Petralien Schokker, zoveel mogelijk juiste antwoorden te noteren.  Onder de bezielende leiding van quizmaster Einte Faber: streng maar strikt rechtvaardig ! Wat een mooie avond hadden we met elkaar. 

De wisselbeker ging naar de Toppers (pastoraat). Van harte gefeliciteerd. Hopelijk krijgen we volgend jaar een nieuwe kans om de wisselbeker in de wacht te slepen.

Einte en Petralien: bedankt!     

Stevig overleg

  Winnaar: De Toppers!

Verwarming een graadje minder in de kerk: wat warmer kleden !

28/10/2022

Bericht van de Kerkrentmeesters

Om maar met de deur in huis te vallen: de energiecrisis treft ook onze gemeente. Ondanks besparingen op het gebruik in het afgelopen jaar, kregen we in twee stappen voor onze kerk in Oudehaske een verhoging van de gasrekening voor de kiezen naar € 1.081 per maand. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 1 januari dit jaar!

Nu hebben we het afgelopen jaar al een slag gemaakt met vergroening en verduurzaming van de kerk door plaatsing van zonnepanelen, maar zolang de energietarieven voor gas niet dalen moeten we ook hiervoor een oplossing vinden. De verwarming één graad lager bespaart 6% op de energiekosten en dus ook 6% van de CO2 vervuiling. Het begin van het stookseizoen is hét moment om te beginnen. De verwarming van de kerk gaat daarom omlaag.  

De afgelopen twee weken hebben we bij wijze van experiment vastgesteld dat die ene graad lager naar 19 graden, zonder merkbare gevolgen is verlopen. De komende tijd experimenteren we verder om de temperatuur nogmaals te verlagen met één graad.

Adviezen: 
> Kom bij het bezoeken van de kerkdiensten niet in te dunne kleding. Warm kleden is raadzaam, maar een dikke winterjas is op dit moment nu ook weer niet nodig. Op dit moment is het nog steeds comfortabel.
> Voor vergaderingen van groepen in klein comité doen we de oproep om niet een grote zaal in de kerk te reserveren maar de bijeenkomst bij één van de leden thuis te houden. 

Alvast bedankt voor de medewerking!

Presentatie over Nikki’s Place in Oudehaske

14/10/2022

Op Facebook kwamen we een bericht tegen naar aanleiding van een presentatie over Nikki’s Place in de kerkdienst in Oudehaske op 2 oktober jl. Een viering in het teken van de ZWO (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking). Met aandacht voor Nikki’s Place Agape Home in Thailand. Jeanet Hospes was te gast om over haar ervaringen te vertellen.  https://nikkisfriends.nl/

Hieronder de tekst van het Facebookbericht van Wessel Veenstra, ook betrokken bij Nikki’s Place, op 3 oktober:

Gisteren presenteerde Jeanet Hospes in de kerk in Oudehaske over Nikki’s Place Agape Home – Sponsorship het kinderhuis in Chiang Mai. Met ondersteuning van partner Andre Diemers. De gemeente in Oudehaske doneerde vorig jaar al gul aan onze projecten in het kinderhuis, waar we baby`s en jonge kinderen opvangen die Hiv/Aids zijn geïnfecteerd en die we letterlijk redden! Mooi dat we mochten vertellen over Nikki`s Place en iets terug konden doen. Jeanet deed me nadien enthousiast haar verhaal. Geweldige ontvangst, prachtige belangstelling en vragen en vandaag mooie donaties van aanwezigen. Jeanet hielp me uit de brand, want wij hadden startzondag in de PKN Gemeente Franeker.

Jeanet zelf plaatste dit berichtje op Facebook:

Kerkzaal omgetoverd in knutselruimte rond het thema ‘Plastic fantastic?’

30/09/2022

Deze vrijdagavond was de kerkzaal in Oudehaske omgetoverd tot een gezellige knutselruimte! Met de kinderen van groep 6, 7, 8 en de jongste Wingsgroep stonden we stil bij de problematiek rond de plastic soup.

Ds Jan Finnema startte de avond met ingrediënten voor een echte soep, maar….. allemaal in plastic verpakt….. Daarna  las hij een klein stukje uit de Woord voor Woord kinderbijbel over de goede aarde die we van God gekregen hebben om voor te zorgen.

Na een filmpje over het maken van plastic, korte gesprekjes met elkaar over voor- en nadelen van plastic en een quiz met vragen over hoe lang het duurt voordat plastic echt vergaan is (een plastic tandenborstel en een ‘papieren’ luier maar liefst 500 jaar …): even tijd voor ontspanning ‘aan tafel’ in de Marthazaal met een glaasje en lekkernijen, verzorgd door de oudste Wingsgroep. Super, wat een samenwerking.

Snel weer naar de kerkzaal terug, waar we kennismaakten met kunstenares Maartje Roos: ze gaf mooie voorbeelden van producten zonder plastic (verpakking). En eindelijk kon het knutselen beginnen: flinke verzamelingen wegwerp plastic werden omgetoverd tot ware kunstwerken! Zondag 2 oktober zijn ze in de kerkdienst te bezichtigen. 

Veel dank aan iedereen die deze avond mogelijk maakte!