Categorie: Nieuws

Luister naar “My City of Ruins” van Bruce Springsteen

In de kerkdienst van zondag 29 oktober keken en luisterden we naar dit indrukwekkende lied van Bruce Springsteen: https://youtu.be/CapO4lucqH4?si=aorUz5PMkAZu39c- Niet bij de pakken neerzitten, maar opstaan! En God vragen je daarvoor de kracht te geven.

Hieronder een korte toelichting en de vertaling van dit prachtige lied. 

City of ruins – Bruce Springsteen / Toelichting

En toen kwam 11 september 2001. Bruce Springsteen woont in Monmouth, een gemeente in New Jersey, waar 158 doden vielen. Hij reed door de straten en iemand schreeuwde: we hebben je nodig! Er kwam op 21 september een benefiet-concert voor alle slachtoffers. Door alle Amerikaanse zenders uitgezonden en in 200 landen. Bruce Springsteen moest beginnen. Hij zong ‘My city of ruins’, ooit geschreven voor het vervallen Asbury Parks. Zijn geboortestad. Maar het was ook van toepassing op New York. Bruce Springsteen beschrijft de chaos en verwoesting. Maar vanuit elke steen, onder elke stoeptegel klinkt de kreet ‘Come on, Rise Up!’. Alles en iedereen moet zich inzetten om de stad te herbouwen en de mensen bij te staan die hun geliefden hebben verloren en letterlijk in diep gat zwart gat kijken. Opstaan is hard werken: fysiek en emotioneel. Het is, soms tegen beter weten in, vertrouwen, samenwerken en geloven in de transformerende krachten van het leven en in de transcendente krachten van God. Ga door met de worsteling en geef niet op.

Haskeroord Kerk roept op tot vrede


De afgelopen maanden wordt weer duidelijk hoeveel oorlog en verwoesting er gaande is op deze wereld. Een hartverscheurend trieste situatie, die je soms moedeloos maakt. Om uit te dragen hoe belangrijk het streven naar Vrede, Gerechtigheid en Verdraagzaamheid is, heeft de Haskeroord kerk afgelopen week een blauwe vredesvlag opgehangen voor de kerk. De witte duif met olijftakje op de vlag is een internationaal bekende uitbeelding van Vrede. De blauwe kleur is een symbolisatie van rust.
Laten we Vrede blijven uitdragen en blijven geloven in het vergezicht dat God ons belooft.

 

Verklaring Haskeroord gemeente rond de mogelijke komst van een AZC

In de diverse geloofsgemeenschappen in Heerenveen en omgeving is kennisgenomen van het voornemen van de gemeentebesturen van Heerenveen en De Fryske Marren om eind 2023 een besluit te nemen over de komst van een AZC.

Alleen al de aankondiging hiervan roept in elke gemeente vragen en reacties op, zo ook hier. Mensen hebben soms grote zorgen, anderen staan positief tegenover de mogelijkheid asielzoekers op te vangen. Men ziet soms een grote belasting van de samenleving (en van zichzelf), terwijl anderen juist een kans zien om mee verantwoordelijkheid te nemen door zich voor vluchtelingen te gaan inzetten.

Wij herkennen de positieve en negatieve reacties die wij horen en lezen binnen de gemeenschappen waarin wij leven. En hebben begrip voor de zorgen die leven bij dorpsgenoten.

In dit proces willen wij inhoud geven aan de geloofsopdracht om je te ontfermen over mensen in nood. We zien met grote regelmaat beelden van de afschuwelijke omstandigheden waaronder mensen vanuit hun vaderland op de vlucht zijn geslagen. Hoe wanhopig moet je zijn voordat je zelf, voordat je met je gezin, zoveel risico tegemoet gaat? 

In onze kerkdiensten bidden wij elke week vanwege ‘de nood in de wereld’. Het is onze overtuiging dat dit gebed ons medeverantwoordelijk maakt, maar het is voor niemand voor de hand liggend en gemakkelijk om te stappen in de wereld van de nood van de ander. Toch zien wij dat als onze opdracht en zijn we geïnspireerd om dat te doen.

Wij willen in alle bescheidenheid de ‘vreemdelingen in ons midden’ hartelijkheid, verdraagzaamheid en steun aanbieden.

Als Protestantse gemeente Haskeroord in Haskerhorne, Oudehaske en Vegelinsoord verklaren wij daarom:

Mocht de politieke keuze worden gemaakt een AZC te plaatsen in onze gemeente, dan willen wij een principieel gastvrije houding aannemen ten aanzien van de bewoners en binnen onze mogelijkheden doen wat nodig is om een vreedzaam samenleven in onze gemeenten te bevorderen.

Deze verklaring willen wij delen met de inwoners van omringende dorpen en gemeentebesturen van Heerenveen en De Fryske Marren.

Namens de Protestantse gemeente Haskeroord:

Jan Dijkstra, voorzitter

Nel Kruiswijk, secretaris

Informatie avond over Fryslân foar Moldavië

13/10/2023

Onze Diaconie, en dan met name het onderdeel Werelddiaconaat/Ontwikkelingssamenwerking, is via de ‘Ring’ (afdeling) Heerenveen betrokken bij een project van Kerkinactie in Moldavië: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/fryslan-foar-moldavie/
Op 26 oktober 2023 is er een super leuke avond voor iedereen die graag meer wil weten over de projecten in Moldavië. 20:00 uur, in Trinitas in Heerenveen.
Deze avond hebben wij het voorrecht om de directeur van YFC Moldavië in ons midden te hebben. 
Een unieke kans om van hemzelf te horen wat YFC doet. 
En ja….ook erg fijn: Gerald Troost is er ook bij. Hij laat ons die avond genieten van zijn zang, en natuurlijk gaan wij meezingen!
De avond is voor iedereen. Dus ook voor gemeenteleden en andere belangstellenden. 
Graag even aanmelden via de site van zingenindekerk.nl/fryslanfoarmoldavie
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 oktober 2023: reisje 65 plussers

10/10/2023

Vrijdag 6 oktober 2023 was er weer het jaarlijkse diaconie reisje voor gemeenteleden en dorpsgenoten vanaf 65 jaar. De reis ging dit keer in een nostalgische bus naar openluchtmuseum ‘De Spitkeet’ in Harkema.

We hebben genoten van het openluchtmuseum, de busreis en natuurlijk van koffie en thee met wat lekkers en een  heerlijke lunch. 
Met dank aan onze Diaconie voor de organisatie. Het was geweldig!

Onder deze link vindt u een foto-verslag van het reisje.

Energiemarkt Oudehaske, even terugkijken

10/10/2023

Zaterdag 7 oktober 2023 was ie er dan: de energiemarkt in Oudehaske, in het Kulturhûs. De markt kwam er op initiatief van de Haskeroordgemeente, vanuit de gedachte: ‘kerk zijn met en voor het dorp’. 
Het was mooi om de energiemarkt samen te organiseren met Dorpsbelang Oudehaske/Nijehaske en de energiecoöperatie It Hasker Pompke. 

SPREKERS

Na de opening door ‘contactwethouder’ Luciënne Boelsma deelde Omrin-directeur John Vernooij kennis over circulaire afvalstromen en nam Doutsje Aukes van de Friese Milieufederatie ons mee in de wereld van duurzaam en diervriendelijk isoleren.

DE MARKT

Er waren infostands van diverse (lokale/regionale) organisaties en bedrijven, die zich bezighouden met duurzame energie en de financiën daaromtrent.

FIXTEAM

Dorpsgenoten met een kleine beurs konden zich aanmelden voor een bezoek door een fixteam dat de eerste eenvoudige energiebesparingsmaatregelen kan komen aanbrengen zonder kosten (denk aan ledlampen, nieuwe douchekop, isoleren verwarmingselementen).
Over de organisatie van fixteams in Oudehaske later meer…… 

Luister hier naar een interview met Jan Dijkstra (voorzitter kerkenraad Haskeroord) op Radio Spannenburg op 7 oktober (interview start na 3 minuut 20)

Hieronder een link naar een verslag in woord en beeld in Groot De Fryske Marren.

https://www.grootdefryskemarren.nl/grootdefryskemarren/algemeen/energiemarkt-oudehaske-vraagstuk-energie-houdt-veel-inwoners-bezig

 

In gesprek … iets voor jou?

07/10/2023

In onze Haskeroordgemeente zijn al een paar jaar een aantal ‘vaste’ groepen die elkaar ontmoeten rond een thema, de Bijbel, aan tafel, waar het geloofsgesprek gevoerd wordt. Ook het komend seizoen zullen zij weer bij elkaar komen. Meer info daarover: https://haskeroord.nl/ontmoeting-en-gesprek-in-de-haskeroordgemeente/

Nieuwe groep starten?
We weten dat bij een aantal mensen de wens bestaat voor een NIEUW te starten groep. Over inhoud, frequentie etc. kunnen later afspraken worden gemaakt. Kan ook 1 of 2 x per jaar zijn; je zit nergens aan vast.
Heb je belangstelling, dan kun je dat op twee manieren laten weten, graag uiterlijk 1 november a.s.:

 

 

 

 

 

Startzondag 2023: een terugblik

Wat kunnen we terugkijken op een prachtige startzondag op 23 september 2023, bij Jochem en Jikke in Vegelinsoord. Rondom het thema ‘Ga je mee – op de weg van geloof, hoop en liefde’ kwamen we met ruim 100 bezoekers samen om elkaar te ontmoeten, te bemoedigen, in een ‘carroussel’ kennis te nemen van diverse onderdelen van onze Haskeroordgemeente, in een samenkomst samen te zingen en het verhaal van Mozes te horen, die gehoor gaf aan de stem die zei: Ga je mee? Wat een hoopvol begin van het nieuwe seizoen van onze gemeente. We voelen ons gezegend. En wat een werk is er verzet door een grote groep vrijwilligers: HEEL HARTELIJK DANK!
Hieronder een foto-verslag van deze mooie dag. (klik op de 1e foto om een reportage te bekijken)