Categorie: Nieuws

Kinderkerstfeest van ‘de Spoorzoekers’

Zondag 18 december 2022 vierden we het Kinderkerstfeest. Met onverwachte gasten uit het verleden…
Geheel onverwacht kwamen er 3 ongenode gasten de kerk binnen tijdens deze kerstviering: 3 wijzen die op zoek waren naar een bijzondere koning die geboren is. En dat tijdens de kerstviering van onze ‘Spoorzoekers’. Een leuke verassing en dat was aan de kopjes van de kinderen wel te zien.
 
Het was een leuke afwisselende viering met muziek, filmpjes, samenzang en met de 3 Wijzen.
De kinderen kregen na afloop een mooi boek en er was natuurlijk chocolademelk, ranja en een lekker koekje. Voor ons was het een geslaagde viering. Een fijne kerst voor iedereen!
 

    

Inzameling kerstpakketten voor Voedselbank Joure

Zaterdagmorgen 17 december 2022, tussen 10.00 en 12.00 uur, kunnen kerstpakketten worden ingeleverd bij de kerk in Oudehaske .
 
Stichting Diaconale werkgroep Solidair Skarsterlân organiseert ook dit jaar weer de kerstpakkettenactie. Zo willen wij als gezamenlijke kerken mensen, die in armoede of onder het sociale minimum leven, een steuntje in de rug geven met een kerstpakket. 
Daarom vragen wij u om het volgende: Heeft u dit jaar een kerstpakket gekregen? En vindt u dat u het niet nodig heeft? Schenk het dan aan ons. Een andere mogelijkheid is om zelf een pakket samen te stellen of houdbare levensmiddelen in te leveren. Hiermee kunnen we mensen, die dit nodig hebben, een klein lichtpuntje bezorgen.
 
 

Zorgen om de energierekening?

30/11/2022

Vanavond -woensdag 30 november-is er een bijeenkomst in de zalen van de dorpskerk in Oudehaske (ingang Julianastraat 4). In het eerste deel bespreken we een aantal ‘interne’ onderwerpen  met de leden van de Haskeroord kerk. Het tweede deel van de avond staat ook open voor andere belangstellende dorpsgenoten.

Heb jij te maken met een torenhoge energierekening? Maak jij je zorgen of je deze wel kan betalen? Of heb je je (volledige) energie compensatie zelf niet nodig? Kom mee-praten.

We gaan we in gesprek met Arie Heida uit Joure. Hij is energiecoach bij gemeente de Fryske Marren en voorzitter van de Energiebank Fryslân https://www.energiebanknederland.nl/de-energiebank/de-energiebank-energiebank-fryslan/

Iedereen die zich zorgen maakt kan zich bij deze Energiebank Fryslân gratis aanmelden voor hulp!

 

Wolfeart wat better ferdielen?!
Ieder huishouden ontvangt van de overheid een compensatie van in ieder geval € 380. Of je dit nu wél nodig hebt of niet. De Energiebank roept op om -een deel van- jouw voordeel te doneren. Zo kunnen we de lasten eerlijk verdelen.

Van harte welkom
Meer dan genoeg stof tot nadenken en voor gesprek met elkaar. Om 20.30 staat koffie/thee klaar voor belangstellende gasten!

Advent & Kerst 2022

27/11/2022

Zondag 27 november, is de adventsperiode begonnen. Vier weken lang leven we toe naar het Kerstfeest, het Licht dat op aarde komt. 

De Spoorzoekers (voor basisschool leerlingen) volgen het project ‘Levenslicht’. Hierbij staat iedere zondag een voor-moeder van Jezus centraal, vrouwen die in hun omstandigheden een licht waren. Daarom wordt er een standbeeld voor hen opgericht. We begonnen met Bathseba, de vrouw van Uria, die later trouwde met David. Later volgen Ruth, Rachel, Tamar en op Kerstmorgen natuurlijk met Maria.

De kinderen starten steeds in de kerk met het aansteken van de kaarsjes, lezen van een gedicht en een gesprekje met het ‘standbeeld van de week’. En gaan daarna naar hun eigen ruimte voor het lezen van het verhaal op hun niveau en de creatieve verwerking.

  

Ook de wekelijkse symbolische bloemschikking in de zondagse kerkdienst heeft het thema Levenslicht en ‘groeit’ mee naar kerst

   voor meer informatie: zie deze pagina 

We zijn blij en dankbaar dat ook dit jaar de XXL adventskalender weer op de gevel van de kerk in Oudehaske te zien is. Het prachtige samenwerkingsproject met onze beide basisscholen, die dagelijks een bijdrage komen ophangen. 
   

Alle informatie over deze kalender is te volgen op deze pagina: https://haskeroord.nl/adventskalender-haskeroord-met-de-basisscholen/

Kerstvieringen in de dorpskerk in Oudehaske

Zondag 18 december om 16.00 uur is het kinderkerstfeest. Alle kinderen, ouders, grootouders en andere belangstellenden: hartelijk welkom.

Zaterdag 24 december is om 22.00 uur in de kerk in Oudehaske de kerstzangdienst in de sfeervol verlichte en gelukkig nog altijd redelijk warme kerkzaal.
Daaraan voorafgaand is er vanaf 21.00 uur een ‘inloop-concert’, door een enthousiaste muziekgroep uit Joure: Taco Ruiten (piano), Heleen Wagemans (zang), Mirjam Ruiten en Gjalt de Vries (trompet). Je kunt in- en uitlopen; in de hal is er alle gelegenheid om elkaar ontmoeten onder het genot van warme chocomel, glühwein en kerstbrood.

Zondag 25 december is om 10:00 uur de feestelijke kerstviering op zondagmorgen.

Wees van harte welkom!

Expositie ‘Krikke’s Kunst uit Kringloop’ in kerk Haskerhorne

Zaterdag 26 november 2022 om 14:00 uur in de dorpskerk van Haskerhorne wordt de expositie ‘Krikke’s Kunst uit Kringloop’ van Thijmen Krikke geopend.
 
De expositie duurt van 26 november t/m 18 december 2022 en is elke zaterdag en zondag geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur. Hartelijk welkom aan de Haulsterweg 1. Vrij entree.
Meer achtergrondinformatie bij deze expositie vind je onder deze link.
Naar aanleiding van deze informatie heeft onze beheerder van de dorpskerk Karel Neelis direct expositieruimte aangeboden. Zie dit artikel in de Leeuwarder Courant.
En zo werd deze expositie ‘geboren’.  Hartelijk welkom!
 
      
 
 

Advent 2022: ‘Levenslicht’

21/11/2022

Zondag 27 november begint de Adventstijd: vier weken lang nemen we de tijd om naar het Kerstfeest toe te leven.

Advent op zondag
Het thema voor dit jaar is Levenslicht.
De uitdrukking ‘het levenslicht zien’ betekent geboren worden. In de Bijbel zijn leven en licht sterk met elkaar verbonden: als God leven op aarde maakt, begint Hij met licht. God zelf wordt ook vaak omschreven als licht, en in het evangelie van Johannes vertelt Jezus dat Hij het licht der wereld is (Joh. 8:12).
Levenslicht is een wonder dat God aan mensen geeft. In dit project horen we over vrouwen die daarbij een belangrijke rol spelen: Batseba, Ruth, Rachel en Tamar, en op Kerstmorgen natuurlijk Maria.

 

De gastpredikanten is gevraagd dit thema te behandelen, de bloemschikkers verwerken het thema in de liturgische schikking en ook bij de Spoorzoekers staat dit thema centraal; zij zijn aan het begin van de vier adventsdiensten bij ons in de kerk om een gedicht te lezen, de ‘voormoeder van Jezus’ van die zondag toe te lichten en samen met de gemeente het adventslied te zingen. Op een bekende melodie, maar met een nieuwe tekst voor de kinderen. Daarna gaan ze naar hun eigen ruimte.

Advent iedere dag – met de basisscholen
Daarnaast is er het adventsproject samen met beide basisscholen: iedere dag in adventstijd wordt door  een van de scholen een bijdrage voor de kalender op de gevel van de kerk in Oudehaske geplaatst. Daarvoor zijn de volgende advent-thema’s gekozen:

Week 1 : Wachten op … (It Haskerplak) Week 2: Op zoek naar … (De Tarissing)
Week 3: Liefde (It Haskerplak)

Week 4: Iedereen is welkom (De Tarissing).

Op een zuil in de tuin zal iedere dag in een paar zinnen een toelichting op de nieuwe bijdrage van die dag te lezen zijn.
Prachtig deze samenwerking met de beide scholen!

Alle informatie over deze adventskalender vind je hier https://haskeroord.nl/adventskalender-haskeroord-met-de-basisscholen/ 

 

 

  

 

Petrus Adventskalender 2022: online of op papier

21/11/2022

In de online adventskalender van Petrus verschijnt elke dag een nieuwe inspirerende bijbeltekst, korte overdenking en prikkelende video.

Met het thema ‘Aan tafel – plek voor iedereen’ sluit de kalender aan bij het jaarthema 2022-2023: ‘Aan tafel!’ We lezen bijbelgedeelten die laten zien hoe God ons in de Bijbel door maaltijden nabij komt. Hij nodigt ons ook nu uit om elke dag dicht bij Hem te leven en deel uit te maken van de gemeenschap die Hem volgt.

Onze Haskeroordkerk zal eind november de papieren adventskalender uitdelen na de kerkdienst.

Wil je dagelijks de bijdrage van de kalender in je mailbox ontvangen, dan kun je je daarvoor aanmelden; gebruik daarvoor deze link.

Overledenen in het licht gezet

21/11/2022

Zaterdag 19 en zondag 20 november stond de dorpskerk in Oudehaske open om overleden geliefden te gedenken. Zaterdagavond voor dorpsgenoten en kinderen van de basisscholen en zondagmorgen voor de leden van onze Haskeroordgemeente. 

Ieder jaar weer een bijzonder weekend in de kerk. Zaterdagavond sfeervol verlicht kerkgebouw, zowel binnen als buiten, zachte muziek, en heel veel lichtjes. Bijzonder en liefdevol de teksten die de kinderen aandroegen en op papier schreven. 
  

En zondagmorgen de gemeente bij elkaar, de namen van de overleden gemeenteleden genoemd, en nabestaanden die het kaarsje voor hun geliefd familielid aanstaken. Kaarsjes verwerkt in een prachtige betekenisvolle bloemschikking: een cirkel van bloemen en kaarsen. De kleuren, verlopend van paars, rose naar wit verwijzen naar onze levensreis in verschillende etappes. De halve cirkel van het aardse leven overgaand in de lichtjes van hen die zijn overleden in één grote circle of life!
Voor altijd verbonden en geborgen!

 

Voor het geheim van leven en dood,
van dood en leven, hebben wij geen woorden.
Wat ons rest, is het vermoeden,
wat ons sterkt, is de hoop.
wat ons draagt, is het geloof
dat het leven sterker is dan de dood,
omdat leven liefde is
en haar oorsprong vindt in God!

Protestantse lezing 2022: ‘Rusteloos zoeken’

06/11/2022

Protestantse lezing ds De Reuver op Hervormingsdag 2022: over secularisatie en zingeving

Op maandag 31 oktober, Hervormingsdag, vond voor de zesde keer de Protestantse Lezing plaats. De lezing wil vanuit protestants perspectief een bijdrage leveren aan een maatschappelijk thema. Thema dit jaar: de positie van de kerk in geseculariseerd Nederland met als titel ‘Zinnig zoeken’. 

Onder deze link vind je de tekst van de lezing.

De avond werd gepresenteerd door Elbert Smelt. Hij schreef een terugblik op de avond en maakte er een podcast over.