Monument voor het stilgeboren kind

Enkele jaren geleden las Willy Lolkema (Haskerhorne) in de Leeuwarder Courant een artikel over een monument voor het stilgeboren kind. Ze realiseerde zich dat er in onze dorpen nog geen plek was voor mensen die, op welke manier dan ook, met zo’n groot verlies te maken hebben gehad.

Het is een moeilijk onderwerp, er is geen situatie hetzelfde. Dus moest er goed nagedacht worden over de invulling van deze plek. In de beginfase werd het idee met de gemeente Haskeroord gedeeld, die  volledige steun voor het initiatief toezegde.

Lees hier meer over de totstandkoming en de onthulling van dit mooie monument: Monument voor het stilgeboren kind

Mocht u naar aanleiding van dit monument behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u ons dit laten weten. Contactgegevens vindt u op deze pagina: https://haskeroord.nl/pastoraat-wijkindeling/