Actie Kerkbalans 2022: oproep en resultaat

18/02/2022

Klik hier voor het behaalde resultaat

15/01/2022

Van zaterdag 15 januari tot zaterdag 29 januari doet ook onze gemeente weer mee aan de landelijke  Actie Kerkbalans! Wat is Kerkbalans? Zie de informatie onder deze link   https://www.kerkbalans.nl/over-ons/      

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.

De begroting van de kerkrentmeesters voor het jaar 2022 is vastgesteld. Helaas moeten we vaststellen dat zowel de voorlopige jaarrekening 2021 als ook de begroting voor het jaar 2022 laten zien dat we dieper in de rode cijfers belanden. Hoe dat kan? 

De opbrengsten Kerkbalans 2022 zijn lager begroot dan voorgaande jaren. De reden hiervoor is het vertrek van een aantal betrokken gemeenteleden die financieel meer dan gemiddeld bijdragen aan onze kerk.

De uitgaven zijn redelijk in lijn met vorig jaar. Met de volgende kanttekeningen:
* De bijdrage die we moeten betalen aan de landelijke PKN kerk voor salarissen en pensioenen van de predikanten wordt aanzienlijk verhoogd met ruim € 4.000. Predikanten zijn in dienst van de landelijke kerk en worden door hen betaald. 
* Daarnaast is voor de begraafplaats Oudehaske een negatief saldo begroot van ruim € 4.000 per jaar. De reden is dat we de opbrengsten uit verkoop graven en algemeen onderhoud volgens de regels van de PKN vanaf 2022 moeten ‘uitsmeren’ over 20 jaar. 
*Komend jaar willen we  óók ons steentje bijdragen aan duurzaamheid op het gebied van energie en klimaat.
*We willen de uitstraling van onze kerkgebouwen zowel van binnen als buiten aantrekkelijker maken.

Voor alle kerkelijke activiteiten geldt dat we volledig afhankelijk zijn van vrijwillige bijdragen van gemeenteleden. Iedereen van 18 jaar en ouder hebben we daarom gevraagd om de bijdrage voor 2022 met € 30 te verhogen in vergelijking met de bijdrage van vorig jaar. Dat is € 2,50 per maand. Is daar ruimte voor, dan graag!
Natuurlijk zijn we heel blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan.

Alvast hartelijk dank, namens het college van kerkrentmeesters, Anne Reitsema

Dankzij uw, jouw gift blijft de protestantse gemeente Haskeroord ook morgen een plek van betekenis.