Kerkbalans 2022: dankbaar voor het resultaat

18/02/2022

Met dank aan de vele vrijwilligers hebben we de actie kerkbalans weer achter de rug. Op een paar adressen na, hebben we alle toezeggingen binnen. Elk jaar blijft dit toch wel een spannend gebeuren, omdat we als gemeente Haskeroord voor een groot deel financieel afhankelijk zijn van de opbrengst van deze actie. Door een aantal mutaties binnen onze gemeente hadden we het bedrag lager begroot dan vorig jaar. Ook hebben we een oproep gedaan om iets meer te geven, en daar hebben heel veel mensen positief op gereageerd. De kerkrentmeesters zijn dan ook positief verrast wat betreft de opbrengst, die hoger is dan het verwachte – en begrote- bedrag.  Een super resultaat waar we met z’n allen best trots op mogen zijn.
Nogmaals alle vrijwilligers die hier op wat voor manier ook aan hebben bijgedragen, heel hartelijk dank. Zonder al deze vrijwilligers was dit niet mogelijk geweest.