Oudejaarscollecte 2021

16/01/2022

Wat hebben we mooie weken beleefd met de XXL Adventskalender aan de gevel van de kerk in Oudehaske. Een prachtig en krachtig voorbeeld van hoe we van betekenis willen zijn in en met de dorpen. Onder de link kunt u alle bijdragen van de leerlingen van beide basisscholen nog eens bekijken.
bijdragen adventskalender per week
Activiteiten als de XXL adventskalender kunnen we alleen organiseren dankzij uw financiële bijdrage.

Ieder jaar wordt in alle PKN gemeenten de eindejaarscollecte gehouden; de opbrengst daarvan is bestemd voor het werk in de plaatselijke gemeente. Deze collecte is in onze Haskeroordgemeente dit jaar bestemd om een deel van de investering van dit project mogelijk te maken.

Eind december is bij al onze leden van 18 jaar en ouder een brief hierover bezorgd, met daarbij een acceptgirokaart. We wachten met spanning op de opbrengst!

Namens de kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters: Hartelijk DANK voor uw betrokkenheid en steun.