Werk in de kerk – Over talenten en vacatures

Februari 2022

Wil jij / wilt u van betekenis zijn voor onze Haskeroord gemeente? Heb je wat tijd om een vrijwilligerstaak te doen? Dan zijn jouw inzet en talent van harte welkom!

Ga eens na waar jouw talenten liggen, waar je veel plezier aan beleeft. Zou je dat talent willen inzetten voor onze Haskeroord gemeente? Immers: iets doen wat je goed kunt of waar je plezier aan beleeft, dat kan ook heel verrijkend zijn voor jezelf! En dit kan zelfs je talent verder ontwikkelen.

Kortom, door te geven zul je ook ontvangen!
Betrokkenheid bij de kerk gebeurt vooral door je samen in te zetten voor wat er in en vanuit de gemeente gebeurt. Bijvoorbeeld in de kerkenraad als ambtsdrager, als bezoeker bij het Pastoraat, bij de Kerkrentmeesters (financiën, beheer onderhoud groen & gebouwen, techniek), in de groep Vorming & Activiteiten, in de groep Vieringen, als vrijwilliger bij onze kinderen en jongeren. Of ligt jouw talent meer op het gebied van communicatie en social media? Of misschien nog ergens anders……

Wil jij een aantal jaren een ambt of taak op je nemen, of je op projectbasis (kortdurend) inzetten?

Laat het ons weten! Neem contact op zodat we elkaar wat beter leren kennen en we samen eens kunnen bespreken en onderzoeken wat het beste bij jou past.

Onder deze link vind je meer informatie, ook met wie je contact kunt zoeken als je verder wilt praten!