Categorie: Nieuws

De Nieuwe Privacywet & de Haskeroordkerk 

Sinds 25 mei 2018 geldt in Europa een nieuwe privacywet, ook wel bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Deze AVG geldt ook voor de kerk, zowel landelijk als plaatselijk. De kerkenraad heeft hierover gesproken en de benodigde actie ondernomen. Het belangrijkste is het opgestelde ‘privacystatement’.  Daarin is terug te vinden hoe de kerk omgaat met uw persoonlijke gegevens. De basis hiervoor wordt aangereikt door de landelijke PKN, iedere plaatselijke kerk kan daar de eigen gegevens op invullen. Het statement van de Haskeroordgemeente is terug te vinden op de website www.haskeroord.nl .   

Wat betreft het vermelden van informatie en plaatsen van foto’s op de nieuwsbrief, in de Kerkklok, op de website en op Facebook gaat de kerkenraad ervan uit dat gemeenteleden hiertegen geen bezwaar hebben. Alleen voor het plaatsen van informatie over ziekte wordt toestemming van de betrokkene gevraagd. Bij alle andere informatie/foto’s geldt, dat het feit dat we een kerkelijke gemeente zijn, rechtvaardigt dat dit gebeurt, m.a.w. daarmee kunnen we laten zien dat en hoe we kerk zijn. Zo wordt dat ook omschreven in het privacystatement. 
 
Mocht iemand toch bezwaar hebben tegen het plaatsen van informatie/foto’s, dan kan dat natuurlijk altijd kenbaar worden gemaakt bij de scriba scriba.haskeroord@gmail.com 

Berichten voor de nieuwsbrief

Door het ontbreken van de wekelijkse  kerkdiensten wordt de nieuwsbrief  gebruikt om berichten van welke aard dan ook te verspreiden. Hebt u een bericht wat op de nieuwsbrief geplaatst moeten worden? Stuur een mail naar Tjerkje Atsma. Haar e-mail adres is  t.atsma@ziggo.nl

Nieuwsbrief & overdenking

De nieuwsbrief van zondag 3 mei met hierin de overdenking van ds Finnema staan online.  Om de nieuwsbrief via de website te lezen is een wachtwoord nodig. Dit wachtwoord kunt u krijgen via de gebruikelijke kanalen maar u kunt ook even een mail naar info@haskeroord.nl sturen en u krijgt het wachtwoord per mail retour!

Wachtwoord Nieuwsbrief en Kerkklok

De vernieuwde website van de Protestante Gemeente Haskeroord is online en hier zijn we erg blij mee.  Om de Nieuwsbrief en Kerkklok te openen is een wachtwoord nodig. Het wachtwoord wordt bekend gemaakt via de ‘gebruikelijke kanalen’ maar u kunt ook een mail sturen naar scriba@haskeroord.nl of info@haskeroord.nl
Zijn er vragen of opmerkingen?  Schroom niet om ze te melden

Stopzetten kerkelijke activiteiten

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Haskeroord heeft besloten dat in ieder geval tot 1 juni alle kerkelijke activiteiten, inclusief de kerkdiensten, worden stopgezet.  We volgen hiermee de maatregelen en adviezen  van de rijksoverheid en onze landelijke protestantse kerk om verspreiding van het Corona virus in te dammen.

Kerk voor het dorp: omzien naar elkaar

We roepen alle leden van onze gemeente op om in de eigen omgeving oog en oor te hebben voor kwetsbare dorpsgenoten, die bijv. de deur niet uit kunnen of durven. Vraag of u, of jij iets kunt betekenen, denk aan een boodschapje, een telefoontje. Ook in deze periode kunnen we zo laten zien dat we kerk voor het dorp willen zijn.

Contact

Mocht u geen oplossing voor uw specifieke situatie hebben, of hebt u behoefte om uw zorgen te delen, dan kunt u altijd contact zoeken met uw contactpersoon (zie de achterkant van de Kerkklok). Ook kan natuurlijk contact worden gezocht met de leden van de kerkenraad.

Tenslotte…

Het coronavirus bepaalt ons erbij dat wij het leven niet beheersen. Wij hebben het leven niet in onze greep. Er overkomt ons meer dan we ons doorgaans bewust zijn. We zijn en blijven met al onze kennis en kunde kwetsbare mensen. We mogen erop vertrouwen dat God ons, zeker in deze soms angstige periode, nabij zal zijn.

Hartelijke groet en sterkte gewenst,

Kerkenraad protestantse gemeente Haskeroord