Categorie: Nieuws

Gebruiksplan kerkgebouwen pkn Haskeroord

Om activiteiten in de kerkgebouwen te mogen organiseren, hebben we van
de landelijke PKN een protocol ontvangen. Op basis daarvan is voor beide
kerkgebouwen en de zalen een ‘gebruiksplan’ opgesteld. Dat is verplicht
als er activiteiten plaatsvinden. In het plan staat beschreven hoe we
alles veilig en hygiënisch en volgens de voorschriften organiseren.


Hoe gaat het met de Haskeroordkerk in deze bijzondere periode?

Kerk op zondag: de viering
Wellicht heeft  u gehoord dat de kerken weer wat meer ‘speelruimte’ hebben gekregen van de overheid: vanaf 1 juni mogen kerkdiensten weer worden gehouden met maximaal 30 personen en vanaf 1 juli met maximaal 100 personen.

De Haskeroordkerk heeft besloten langzaam toe te werken naar het hervatten van de kerkdiensten op zondag. Tot 1 september nemen we 1 x in de twee weken een digitaal meditatief moment op, dat te zien is op  ons eigen YoutubekanaalHaskeroordKerkTV. We zijn hier met Pasen mee begonnen.
De eerste opnamen zijn in een besloten omgeving geplaatst voor alleen de leden van de Haskeroord kerk. Maar vanaf zondag 7 juni zijn de meditatieve momenten ‘openbaar’:  u vindt de komende opnamen bij ‘HaskeroordKerkTV’ op Youtube.

De opname wordt verzorgd door onze eigen predikant ds Jan Finnema samen met wisselende gemeenteleden, een pianist, soms een tweede muzikant, een soliste die de zang verzorgt, iemand die de bijbellezing doet en iemand die de gebeden uitspreekt.  Een van onze jongeren maakt de opnamen en monteert deze.
Daarnaast kunnen ook bezoekers uit de gemeente aanwezig zijn en de bedoeling is dat het aantal kerkgangers steeds wat uitgebreid wordt. Dan kunnen we wennen aan de manier van kerk zijn die voldoet aan de voorschriften van in ieder geval de 1,5 meter afstand.

De inrichting van de kerk hebben we aangepast aan de voorschriften van de landelijke overheid en onze landelijke protestantse kerk (voor wie meer wil lezen: zie www.pkn.nl ). Dat is heel anders dan we gewend zijn en we zouden willen, maar om te mogen samenkomen ontkomen we hier helaas niet aan.
 
Niet samen zingen
Wat voor velen van ons echt heel jammer is, is dat we niet samen kunnen zingen in de kerk. Zo’n wezenlijk onderdeel van onze vieringen.
Met ons zingen loven, belijden, bidden, danken en klagen we. Door deze collectieve uiting ervaren we ook de onderlinge gemeenschap en worden we boven onszelf uitgetild. We kunnen onze emoties ermee uiten en we worden er door geraakt. Ook al hebben de andere elementen in een kerkdienst ons soms onberoerd gelaten, het samen gezongen hebben maakt dan toch veel goed.

Maar …. zolang niet duidelijk is hoe het precies zit, volgen wij de adviezen van overheid en onze landelijke protestantse kerk: neem het zekere voor het onzekere, zing niet in groepen, ook buiten niet, en zoek alternatieven.Vandaar onze keuze bij de opnamen voor  solozang.

In augustus gaan we bespreken of we in september weer de zondagse diensten zullen gaan houden.

Kerk op maandag
Maar kerk zijn we niet alleen op zondag.
Met een wekelijkse digitale nieuwsbrief proberen we zoveel mogelijk contact te  houden met de leden.
De inhoud van de nieuwsbrief, die we al jaren in het weekend ontvangen,is in deze periode flink uitgebreid. Naast de gebruikelijke informatie over de gemeente Haskeroord zelf, met ‘wel en wee’ van gemeente leden en dorpsgenoten, zodat we met elkaar kunnen meeleven,opbrengsten van collectes etc., is deze nu aangevuld met ervaringen van leden in deze bijzondere periode, met een geschreven meditatie van de predikant, met verwijzingen naar regionale en landelijke informatie over radio- en tv- programma’s, interessante websites, teksten van mooie liederen met verwijzingen naar uitvoeringen op youtube, en verhalen, werkjes, kleurplaten e.d. voor de kinderen.
Voor de Paasdagen bezorgden we huis-aan-huis in onze drie dorpen een kaart met de tekst ‘Vergrendeling’ van de Franciscaanse monnik Richard Hendrick. 
Wekelijks worden een aantal boeketten bezorgd bij gemeenteleden en dorpsgenoten die dat wel kunnen gebruiken. En in het weekend voor Pinksteren is bij alleenstaande 70 plus-leden en alle 80-jarige leden een bloemetje bezorgd.
Bij beide kerken wapperen vlaggen met de tekst HOUD MOED HEB LIEF. Een initiatief van de protestantse gemeente in Heerenveen, die door de landelijke kerk is overgenomen en door heel veel plaatselijke kerken is omarmd.

De collectes in corona tijd
Wekelijks wordt tijdens de kerkdienst geld ingezameld voor twee doelen: voor de kerk zelf en voor goede doelen in de regio, Nederland en wereldwijd (we noemen dat diaconie).
Deze collectes zijn al vanaf zondag 15 maart vervallen. We zijn heel dankbaar dat leden nu via de bank voor beide doelen geld overmaken. En er is in de afgelopen maanden nauwelijks minder geld opgehaald in vergelijking met vorig jaar deze periode.
Natuurlijk wordt er ook in de kerk door verschillende groepen vergaderd. In de afgelopen periode hebben ook wij dat aan de digitale vergadertafel gedaan. Dat was voor velen flink wennen en zorgde hier en daar voor de nodige hilariteit…..
Vanaf 1 juni mogen we gelukkig weer fysiek in de kerk bij elkaar komen, uiteraard met de nodige hygiëne maatregelen en afstand!

Ontmoetingsmomenten in de kerkgebouwen
Vanaf 10 juni is de kerk in Oudehaske steeds op woensdagmorgen van 09.30 tot 11.00 uur open voor ontmoeting, een kopje koffie/thee , even een stil moment in de kerkzaal, gelegenheid om een kaarsje te branden. 

In de kerk in Haskerhorne doen we hetzelfde op woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur.

Uiteraard gelden ook hiervoor  de voorschriften m.b.t. afstand en hygiëne. Er is steeds iemand van de kerk aanwezig om u te ontvangen.

VAN HARTE WELKOM!
We hopen dat u hiermee een beeld hebt gekregen hoe we als Haskeroord kerk het beste van deze bijzondere periode proberen te maken.
Natuurlijk wordt door veel leden van de kerk de ontmoeting, vooral in en rond de zondagse vieringen gemist. Maar er is begrip voor de manier waarop we ook als kerk onze verantwoordelijkheid nemen door de nodige voorzichtigheid en terughoudendheid in acht te nemen.

Voor meer algemene informatie over ons kunt u terecht  op de website: www.haskeroord.nl

Daar vindt u ook telefoonnummers en mailadressen als u behoefte heeft om iemand van onze gemeente te spreken (https://haskeroord.nl/contact-2/).
Namens de protestantse gemeente Haskeroord,

Nel Kruiswijk, secretaris
scriba@haskeroord.nlOpenluchtdienst Tsjûkemar nu digitaal….

Voor zondag 7 juni was een openluchtdienst aan de Tsjûkemar gepland. Helaas kan deze onder de huidige omstandigheden niet doorgaan; deze is verplaatst naar 2021. Om toch op deze zondag iets van de verbondenheid van de negen kerkelijke gemeenten rond de Tsjûkemar zichtbaar te maken, wordt een digitale viering opgenomen en uitgezonden waarin bijdragen uit alle 9 kerken te zien en te horen zijn. Het resultaat is zondagmorgen 7 juni vanaf 09:30  te zien op de website van de protestantse gemeente in Joure https://pgjoure.nl/ via de rode ‘live’ knop. 

 

De Nieuwe Privacywet & de Haskeroordkerk 

Sinds 25 mei 2018 geldt in Europa een nieuwe privacywet, ook wel bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Deze AVG geldt ook voor de kerk, zowel landelijk als plaatselijk. De kerkenraad heeft hierover gesproken en de benodigde actie ondernomen. Het belangrijkste is het opgestelde ‘privacystatement’.  Daarin is terug te vinden hoe de kerk omgaat met uw persoonlijke gegevens. De basis hiervoor wordt aangereikt door de landelijke PKN, iedere plaatselijke kerk kan daar de eigen gegevens op invullen. Het statement van de Haskeroordgemeente is terug te vinden op de website www.haskeroord.nl .   

Wat betreft het vermelden van informatie en plaatsen van foto’s op de nieuwsbrief, in de Kerkklok, op de website en op Facebook gaat de kerkenraad ervan uit dat gemeenteleden hiertegen geen bezwaar hebben. Alleen voor het plaatsen van informatie over ziekte wordt toestemming van de betrokkene gevraagd. Bij alle andere informatie/foto’s geldt, dat het feit dat we een kerkelijke gemeente zijn, rechtvaardigt dat dit gebeurt, m.a.w. daarmee kunnen we laten zien dat en hoe we kerk zijn. Zo wordt dat ook omschreven in het privacystatement. 
 
Mocht iemand toch bezwaar hebben tegen het plaatsen van informatie/foto’s, dan kan dat natuurlijk altijd kenbaar worden gemaakt bij de scriba scriba.haskeroord@gmail.com 

Berichten voor de nieuwsbrief

Door het ontbreken van de wekelijkse  kerkdiensten wordt de nieuwsbrief  gebruikt om berichten van welke aard dan ook te verspreiden. Hebt u een bericht wat op de nieuwsbrief geplaatst moeten worden? Stuur een mail naar Tjerkje Atsma. Haar e-mail adres is  t.atsma@ziggo.nl

Nieuwsbrief & overdenking

De nieuwsbrief van zondag 3 mei met hierin de overdenking van ds Finnema staan online.  Om de nieuwsbrief via de website te lezen is een wachtwoord nodig. Dit wachtwoord kunt u krijgen via de gebruikelijke kanalen maar u kunt ook even een mail naar info@haskeroord.nl sturen en u krijgt het wachtwoord per mail retour!

Wachtwoord Nieuwsbrief en Kerkklok

De vernieuwde website van de Protestante Gemeente Haskeroord is online en hier zijn we erg blij mee.  Om de Nieuwsbrief en Kerkklok te openen is een wachtwoord nodig. Het wachtwoord wordt bekend gemaakt via de ‘gebruikelijke kanalen’ maar u kunt ook een mail sturen naar scriba@haskeroord.nl of info@haskeroord.nl
Zijn er vragen of opmerkingen?  Schroom niet om ze te melden