Categorie: Nieuws

Schoolproject in Senegal

In de gezinsdienst van 7 juli vertelde Ynke over haar bezoek aan een schoolproject in Senegal, opgezet door oud-collega Anna Hinkema en haar partner Bouba Kana. De collecte in deze dienst gaat geheel naar dit project.

Graag vermelden we hier nog wat informatie over dit project en hoe u dit project kunt steunen:
https://preslebut.nl/schoolproject-senegal/ 

Bankrekening: NL 81 INGB 00010 34 134, t.n.v. A.J. Hinkema o.v.v. Schoollokaal Kafountine

 

7 juli 09:30 Gezinsdienst, kerk Oudehaske

Deze ‘dienst in een andere jas’ is voorbereid door een groep gemeenteleden; dat was al een mooie reis, een zoektocht ook. Vanuit verzen uit Psalm 139 kwamen we bij het thema ‘Op Reis’

Heer, u weet alles van mij, u kent mij.
U weet waar ik ben, u weet waar ik heen ga.
U weet wat ik denk, ook al bent u ver weg.
U ziet me als ik thuis ben en u ziet me onderweg.
U ziet alles wat ik doe.

We hebben gezocht naar een vorm en naar muziek die ook jongere bezoekers, ook kinderen, kunnen aanspreken. Kortom: een dienst in een andere ‘jas’.

Vanaf 09:15 staan koffie, thee en limonade klaar in de kerkzaal, is er tijd voor ontmoeting en is muziek te horen, waarin het thema al terug te vinden is. Ook na de dienst is er gelegenheid nog even na te praten bij koffie/thee/limonade!

Ben je er bij?
Helaas laat de digitale techniek ons even in de steek (letterlijk een ‘kink’ in de digitale kabel….). Het is daarom niet mogelijk de dienst thuis mee te maken. Dus: ben je nieuwsgierig naar een dienst in een nieuw jasje? Zorg dan dat je er bij bent in de kerkzaal! Voor ontmoeting met elkaar en met God.

We noemen het een gezinsdienst, maar natuurlijk is de dienst voor iedereen. Voor ouders, kinderen, pakes, beppes, kortom voor allen, van de allerjongste tot de aller oudste.

Graag tot zondagmorgen!
Johannes, Wiepie, Dirk Johan, Taco, Roelien, Ynke en Nel

Monument voor het stilgeboren kind

Enkele jaren geleden las Willy Lolkema (Haskerhorne) in de Leeuwarder Courant een artikel over een monument voor het stilgeboren kind. Ze realiseerde zich dat er in onze dorpen nog geen plek was voor mensen die, op welke manier dan ook, met zo’n groot verlies te maken hebben gehad.

Het is een moeilijk onderwerp, er is geen situatie hetzelfde. Dus moest er goed nagedacht worden over de invulling van deze plek. In de beginfase werd het idee met de gemeente Haskeroord gedeeld, die  volledige steun voor het initiatief toezegde.

Lees hier meer over de totstandkoming en de onthulling van dit mooie monument: Monument voor het stilgeboren kind

Mocht u naar aanleiding van dit monument behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u ons dit laten weten. Contactgegevens vindt u op deze pagina: https://haskeroord.nl/pastoraat-wijkindeling/

5 juli 2024: Haskeroord barbeque voor alle vrijwilligers

We hopen weer op een mooie zomerse afsluiting van dit seizoen, waarin weer zoveel vrijwilligers op wat voor manier dan ook, actief waren bij alle activiteiten rondom de Haskeroordgemeente. Welkom!!

Voor aanmelding kunt u ook even bellen met 06 2360 0694 (Gerrit Leeftink). Of dit zondag 23 juni noteren op de lijst in de kerk in Oudehaske

Kerkdiensten in de zomerperiode 2024

 
Hieronder vindt u informatie over de kerkdiensten van Haskeroord in de periode juni – augustus 2024
 
Zondag 16 juni: feesttent Haskerhorne, 10:00 koffie, 10:30 dienst
Zondag 23 juni: kerk Oudehaske, 09:30 uur
Zondag 30 juni: feesttent Vegelinsoord, 10:00 koffie, 10:30 dienst
Zondag 7 juli: kerk Oudehaske gezinsdienst ! Het belooft een bijzondere dienst te worden, die wordt voorbereid door een aantal gemeenteleden. Thema: OP REIS. Meer informatie volgt in de nieuwsbrief van 23 juni
Zondag 14 juli: kerk Oudehaske,  09:30 uur
Zondag 21 juli t/m zondag 25 augustus is de kerkdienst steeds in de kerk in Haskerhorne, we beginnen dan ook om 09:30 uur.
 
HARTELIJK WELKOM, OOK IN DE ZOMER !

Zondag 9 juni 2024: dienst aan de Tsjûkemar voor de negen gemeenten rond dit meer

Daarom is er geen eigen Haskeroord kerkdienst, maar zijn we welkom bij de Tsjûkemartsjinst aan de Tsjûkemar bij de Ulesprong, samen met de leden van 8 andere gemeenten rond de Tsjûkemar! De dienst begint om 10:00 uur. Dat ziet er dan ongeveer zo uit: 

Voor de kinderen is er een eigen programma, dat op initiatief van Haskeroord in samenwerking met een aantal andere gemeenten, is samengesteld. Zie ook de berichten hierover op Facebook
Koffie/thee na afloop: als een aantal mensen een kannetje koffie of thee meeneemt, kunnen we dat ter plekke delen. Bekertjes zijn daar beschikbaar.
 

VERVOER: BUS, FIETS OF AUTO!

Busvervoer: de bus vertrekt om 08:55 bij de kerk in Oudehaske en om 09:00 bij de kerk in Haskerhorne. Na de dienst vertrekt de bus weer om 11:30 uur. 
Fietsen!
Er is ook wel parkeerruimte voor auto’s (probeer dan zoveel mogelijk te carpoolen), maar het advies is om zoveel mogelijk op de fiets te komen. De vooruitzichten zijn heel aardig, dus: van harte aanbevolen.
Wilt u samen fietsen : we vertrekken in Oudehaske bij de kerk om 09:00 uur en zijn dan rond 09:15 bij de kerk in Haskerhorne. We zijn dan rond 09:45 bij de Ulesprong. (adres: Ulesprong, Tsjukemarwei)
 

 

 

4 mei herdenkingen 2024

Een korte terugblik:

In Haskerhorne werden bloemen gelegd door Dorpsbelang en de Haskeroordgemeente bij de oorlogsmonumenten en deelden Fokke en Einte Minnesma enkele oorlogsherinneringen van hun heit/pake.

In Oudehaske werden kransen bij de oorlogsmonumenten gelegd door de Samenlevingsschool, Dorpsbelang en de Haskeroordgemeente. En er waren bijdragen van familieleden van Siebe en Durk de Ruiter en van leerlingen van de Samenlevingsschool. Ook werden duiven losgelaten.

Hemelvaartsdag 2024: wandelen en ochtendgebed

Een korte terugblik….

We zetten de goede gewoonte voort om Hemelvaartsdag te beginnen met een ‘ochtendwandeling met gedichten’ door de Haulsterbossen, onder leiding van Luuk van der Meer.  Een mooie ochtend voor een wandeling, waarbij we af en toe even stilstonden en luisterden naar de geluiden van de natuur of naar een gedicht of tekst die deelnemers met elkaar deelden, heel bijzonder.
We sloten de ochtend af met een kort ochtendgebed in de kerk in Haskerhorne, waar ook een mooie liturgische bloemschikking bij het thema hemelvaart was verzorgd.