Categorie: Nieuws

Filmavond ‘I still believe’

04/02/2022

Woensdag 15 februari 2023, 19:30 organiseert de Haskeroordgemeente in de kerk in Haskerhorne de volgende filmavond. We tonen de film ‘I still believe’ 

In het waargebeurde I Still Believe worden studenten Jeremy (KJ Apa) en Melissa (Britt Robertson) smoorverliefd op elkaar. Als Jeremy doorbreekt als popster lijkt het ze voor de wind te gaan, tot er bij Melissa kanker wordt geconstateerd.

Samen gaan ze de moeilijke strijd aan en vinden kracht in hoop en liefde, niet alleen bij elkaar maar ook bij Jeremy’s fans. I Still Believe laat niet alleen zien hoe één liefde je leven kan veranderen, maar ook hoe één leven de wereld kan veranderen. I Still Believe is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de Amerikaanse christelijke popster Jeremy Camp.

De toegang is gratis. 

Over polarisatie, hoe werkt het ?

02/02/2023

Op 13 januari 2023 organiseerde de werkgroep Kerken en Landbouw in Nijega een minisymposium over de vraag: hoe werkt polarisatie? Filosoof Bart Brandsma houdt zich al 20 jaar bezig met conflicten en polarisatie. Hij nam ons mee in zijn visie op polarisatie en wat de rol van de kerken zou kunnen zijn.

Lees hier het verslag van deze bijeenkomst. Met het genuanceerde betoog van Brandsma: https://kerkenenlandbouw.nl/wp-content/uploads/2023/01/Verslag-van-minisymposium-13-januari-2023-definitief-1.docx

Ook Omrop Fryslân was aanwezig; de reportage vindt u onder deze link: https://omropfryslan.bbvms.com/view/regiogroei_fryslan_web_videoplayer/5293979.html

19 februari 2023: kerk-, school- en gezinsdienst over VERTROUWEN

01/02/2023

Op zondag 19 februari om 10uur is er de kerk-, school- en gezinsdienst in de kerk van Oudehaske. Samen met de Tarissing en dominee Eize van der Sluis wordt een mooie dienst voorbereid. Het thema van deze dienst is vertrouwen en ook de kinderen van de school zullen een bijdrage leveren aan de dienst. Wij nodigen jullie van harte uit om hierbij aanwezig te zijn!
Wil je gebruik maken van de oppas voor broertjes/zusjes onder de 4 jaar, stuur dan een mailtje naar spoorzoekers@haskeroord.nl

 

29 januari: Lazy Sunday afternoon met Keatling

14/01/2023

Zondagmiddag 15 januari, 15:00 uur in de kerk in Haskerhorne: welkom bij het ‘Lazy sunday afternoon’ concert van vocalgroup Keatling.
De naam komt uit één van de liedjes, “As ik dij wie”, een Friese vertaling van “If I were you” van Venice. Waarmee meteen de muzikale stijl van Keatling zichtbaar is. Meerstemmige nummers in het Engels, opvallend veel Westcoast-songs (o.a. Everly Brothers), en waar mogelijk vertaald in het Fries (vertaling of juist eigen teksten), overgoten met de typische Keatling-sound.
Dat moet je horen!
En als je komt luisteren dan zie je twee gitaristen, die ook zingen, een zanger en drie zangeressen, af en toe mondharmonica, cajon, melodica en een mandoline. Zes bevlogen mensen die helemaal weg zijn van muziek. Op hun website kun je wat meer informatie over deze band lezen: https://www.keatling.nl/ 

Enquête over communicatie Haskeroord: laat je stem horen ….

06/01/2023

Half december 2022 hebben we een enquête verspreid met vragen over de communicatie door Haskeroord: op papier samen met de Kerst-Kerkklok (en er ligt nog een stapeltje in de kerk in Oudehaske!) en digitaal naar de nieuwsbrief-mailgroep en een aantal app-groepen.

Inmiddels zijn er al heel wat enquêtes ingevuld. Daarvoor hartelijk dank! Maar…..er kan nog meer bij, dus het zou fijn zijn als we nog wat meer reacties kunnen ontvangen.

Daarom deze herinnering : zou je de enquête willen invullen?

We hebben het liefst dat je de digitale versie gebruikt; die resultaten worden namelijk automatisch verwerkt 😉. Hier is de link naar de digitale versie : https://forms.office.com/r/HDPPZhJtkX 

We hopen dat velen van jullie nog even de moeite willen nemen; het kost ongeveer 10 minuten.

Je hebt tot 15 januari de tijd om de enquête in te vullen. Laat je stem horen!  Bij voorbaat DANK !

Energiebank Fryslân: aandacht voor energie-rechtvaardigheid

27/12/2022

Eind november hebben we als Haskeroordgemeente een bevlogen verhaal gehoord van Arie Heida, de voorzitter van Energiebank Fryslân. Bij deze bijeenkomst was ook een vertegenwoordiger van Dorpsbelang aanwezig. 
Voor de Energiebank staat energierechtvaardigheid voorop: energie als eerste levensbehoefte moet beschikbaar blijven voor iedereen. De Haskeroordgemeente heeft zich uitgesproken om de activiteiten van deze stichting te ondersteunen. 

We vermelden hier twee belangrijke aspecten rond de Energiebank Fryslân:

1.Hulp vragen/geven
Heb jij te maken met een torenhoge energierekening? Maak jij je zorgen of je deze wel kan betalen? Iedereen die zich zorgen maakt kan zich gratis aanmelden voor hulp van de Energiebank Fryslân en mail naar energiebankfryslan@energiebanknederland.nl  
Juist zij die (ook) geen financiële ruimte hebben om te investeren in besparende materialen als bijv. radiatorfolie, led-lampen en bespaar-douchekoppen kunnen terecht bij de Energiebank. Vrijwilligers van de Energiebank helpen hen met materialen en coachen deze huishoudens om energie te besparen.

2. Een financiële bijdrage leveren
Om dit te kunnen realiseren is natuurlijk ook geld nodig. In november en december 2022 hebben alle huishoudens 2 x 190 euro energie-compensatie ontvangen. De Haskeroordgemeente ondersteunt van harte de oproep van de Energiebank aan degenen die deze compensatie misschien niet helemaal nodig hebben, om een deel daarvan te doneren aan de Energiebank Fryslân.

Bijdragen kunnen worden overgemaakt naar NL 15 RABO 0318 3632 91 t.n.v. Energiebank Fryslân.
Of gebruik de QR-code:

Kijk voor meer informatie op hun website:
https://www.energiebanknederland.nl/de-energiebank/de-energiebank-energiebank-fryslan/

Als kerk hebben wij nagedacht over hoe wij ‘handen en voeten’ zouden kunnen geven aan dit initiatief. We besloten te kiezen voor een korte termijn actie en verder na te denken over een actie voor de langere termijn. De actie op korte termijn is om de oproep om (een deel van) de ontvangen energietoeslag te doneren onder de aandacht te brengen. We zijn daarmee begonnen bij onze eigen kerkleden. Op Kerstavond was de collecte voor dit doel bestemd en deze bracht al ruim 600 euro op!
We hebben nu ook een aantal verenigingen in Oudehaske van de activiteiten van Energiebank Fryslân op de hoogte gebracht met het verzoek de informatie over het doneren van bijdragen met de QR-code ook aan hun leden over te brengen.

Vanuit de gedachte:
als dorp omkijken naar de mensen die het zwaar hebben!

Vervolgacties langere termijn
Als kerk beraden we ons nog hoe verder. Met een beetje goede wil in het dorp zouden we prima een fix team kunnen opzetten (zie website), met daarbij steun van mensen van de energiebank. Maar dat is voor later.

 

Na 16 jaar laatste Famkes bijeenkomst

19/12/2022

Woensdag 14 december 2022 werd een gedenkwaardige middag voor de ouderengespreksgroep in onze gemeente, de ‘Famkes’; het was de laatste bijeenkomst van deze groep gemeenteleden. Het werd een mooie kerstviering met natuurlijk ook veel terugkijken op 16 mooie jaren ….

Deze groep is gestart in 2006, toen we de 40 doelgerichte dagen organiseerden. Een bijzonder project waaraan wel 150 mensen meededen, onder andere in gespreksgroepen. Een van die groepen waren de ouderen, die liever overdag bij elkaar kwamen. Na verloop van tijd kregen zij de naam ‘Famkes’. 

Nu is er een eind gekomen aan deze groep. We zijn degenen die al die jaren de bijeenkomsten hebben begeleid zeer dankbaar voor de vele uren die hieraan zijn besteed. 

In dit document staan een aantal wetenswaardigheden van de afgelopen zestien jaar beschreven.

boekje famkes

Kinderkerstfeest van ‘de Spoorzoekers’

Zondag 18 december 2022 vierden we het Kinderkerstfeest. Met onverwachte gasten uit het verleden…
Geheel onverwacht kwamen er 3 ongenode gasten de kerk binnen tijdens deze kerstviering: 3 wijzen die op zoek waren naar een bijzondere koning die geboren is. En dat tijdens de kerstviering van onze ‘Spoorzoekers’. Een leuke verassing en dat was aan de kopjes van de kinderen wel te zien.
 
Het was een leuke afwisselende viering met muziek, filmpjes, samenzang en met de 3 Wijzen.
De kinderen kregen na afloop een mooi boek en er was natuurlijk chocolademelk, ranja en een lekker koekje. Voor ons was het een geslaagde viering. Een fijne kerst voor iedereen!
 

    

Inzameling kerstpakketten voor Voedselbank Joure

Zaterdagmorgen 17 december 2022, tussen 10.00 en 12.00 uur, kunnen kerstpakketten worden ingeleverd bij de kerk in Oudehaske .
 
Stichting Diaconale werkgroep Solidair Skarsterlân organiseert ook dit jaar weer de kerstpakkettenactie. Zo willen wij als gezamenlijke kerken mensen, die in armoede of onder het sociale minimum leven, een steuntje in de rug geven met een kerstpakket. 
Daarom vragen wij u om het volgende: Heeft u dit jaar een kerstpakket gekregen? En vindt u dat u het niet nodig heeft? Schenk het dan aan ons. Een andere mogelijkheid is om zelf een pakket samen te stellen of houdbare levensmiddelen in te leveren. Hiermee kunnen we mensen, die dit nodig hebben, een klein lichtpuntje bezorgen.
 
 

Zorgen om de energierekening?

30/11/2022

Vanavond -woensdag 30 november-is er een bijeenkomst in de zalen van de dorpskerk in Oudehaske (ingang Julianastraat 4). In het eerste deel bespreken we een aantal ‘interne’ onderwerpen  met de leden van de Haskeroord kerk. Het tweede deel van de avond staat ook open voor andere belangstellende dorpsgenoten.

Heb jij te maken met een torenhoge energierekening? Maak jij je zorgen of je deze wel kan betalen? Of heb je je (volledige) energie compensatie zelf niet nodig? Kom mee-praten.

We gaan we in gesprek met Arie Heida uit Joure. Hij is energiecoach bij gemeente de Fryske Marren en voorzitter van de Energiebank Fryslân https://www.energiebanknederland.nl/de-energiebank/de-energiebank-energiebank-fryslan/

Iedereen die zich zorgen maakt kan zich bij deze Energiebank Fryslân gratis aanmelden voor hulp!

 

Wolfeart wat better ferdielen?!
Ieder huishouden ontvangt van de overheid een compensatie van in ieder geval € 380. Of je dit nu wél nodig hebt of niet. De Energiebank roept op om -een deel van- jouw voordeel te doneren. Zo kunnen we de lasten eerlijk verdelen.

Van harte welkom
Meer dan genoeg stof tot nadenken en voor gesprek met elkaar. Om 20.30 staat koffie/thee klaar voor belangstellende gasten!