Woensdag 2 maart 2022: Kerkklokken voor vrede en recht luiden in heel Nederland

01/03/2022

Op woensdag 2 maart 2022 organiseren de Protestantse Kerk in Nederland en KRO-NCRV in de Domkerk in Utrecht een gebedsmoment voor vrede en recht in Oekraïne. De korte viering vindt plaats om 17.30 uur en wordt door de KRO-NCRV live uitgezonden op NPO2 onder de titel: ‘Vrede is voor iedereen’. Voorgangers zijn ds. René de Reuver, scriba Protestantse Kerk, en mgr. Gerard de Korte, bisschop ‘s-Hertogenbosch. De viering wordt ondersteund door de Raad van Kerken in Nederland. The Psalm Project verzorgt de muziek. Meer informatie onder deze link 

Kerkklokken voor vrede en recht
Voorafgaand aan dit gebedsmoment zullen in heel Nederland de kerkklokken luiden van 17.15 tot 17.30 uur. Kerklokken voor vrede en recht, als oproep tot deelname aan dit gezamenlijke gebed. Ook in Oudehaske en Haskerhorne zullen de kerkklokken luiden. 

Gebed om rechtvaardige vrede

God van het Leven,
Wij bidden om Uw Licht van liefde en leven
waarin U zich laat kennen.

Dat vanuit Uw barmhartigheid broeders en zusters
aan verschillende kanten van de spanningsvolle grenzen
elkaar blijven vinden in de ruimte van compassie.

Dat een rechtvaardige vrede de mensen
tegemoet mag blijven komen waar mensen verlangen
naar een rechtvaardig leven in vrede
in het bijzonder in situaties van geweld
en onmenselijke handelingen.

Dat we de levenskracht behouden elkaar dienend nabij te blijven
vanuit Uw barmhartigheid en de vrede Christus
zelfs in onze machteloosheid en onzekerheid.

Zo bidden wij U,
God van Leven
vanuit Uw barmhartigheid
om Uw Licht gevuld met Liefde
door Jezus Christus Uw Zoon.

Amen                 
 

ds. Margarithe Veen,
Voorzitter Werkgroep Pelgrimage van gerechtigheid en vrede