Beroepingswerk

september 2022

De Protestantse gemeente Haskeroord is op zoek naar een dominee met wie we samen onze weg verder willen vinden in de veranderende wereld.  In een dienstverband van 80%

Wij zijn kerk in de Friese dorpen Haskerhorne, Oudehaske en Vegelinsoord (tussen Joure en Heerenveen).

In de visie van de Haskeroord gemeente vraagt deze tijd om nieuwe vormen van verbinding. Verbinding tussen jong en oud, tussen een lid van de kerk en een voorbijganger, maar bovenal tussen God en de mens. Onze gemeente zoekt daarom bij uitstek een verbinder die laagdrempelig en benaderbaar is, waarmee iedereen gemakkelijk in contact komt. Een voorganger die diepgang kan aanbrengen in de onderlinge gesprekken vanuit ons christelijke geloof midden in de dorpen die bij onze gemeente horen.

Op 5 september 2022 is de beroepingscommissie door de kerkenraad ‘geïnstalleerd’: een officieel moment om het beroepingswerk te starten. We stellen de groep graag aan u voor:

V.l.n.r. : ds Aart Veldhuizen (consulent beroepingswerk), Petra Bos, Jan Tjerk Nagel, Jilke Schokker, Einte Faber, Thea vd Meer, Geert Bongers en Rinny Kort. 
We wensen hen een goede ‘beroepingsreis’, onder Gods zegen.
De commissie is bereikbaar via e-mailadres beroepingscommissie.haskeroord@gmail.com 

Hieronder vindt u de profielschets van de gemeente en van de predikant die we zoeken.

Profielschets PG Haskeroord

Profielschets predikant PG Haskeroord

Herkent u zich in dit profiel en denkt u de predikant te zijn, die wij zoeken? Dan nodigen we u van harte uit om ons dat te laten weten. Uw reactie kan worden gestuurd naar beroepingscommissie.haskeroord@gmail.com

Wilt u eerst nog wat meer informatie?

Bel dan met Einte Faber van de beroepingscommissie: 06-21303656.
Kijk ook eens op onze website. Kerkdiensten in onze kerk gehouden kunt u terugvinden op ons eigen youtubekanaal Haskeroord KerkTV