Beroepingswerk

De Protestantse gemeente Haskeroord is op zoek naar een predikant/kerkelijk werker met wie we samen onze weg verder willen vinden in de veranderende wereld.  In een dienstverband van 50% – 80%

Wij zijn kerk in de Friese dorpen Haskerhorne, Oudehaske en Vegelinsoord (tussen Joure en Heerenveen).

In de visie van de Haskeroord gemeente vraagt deze tijd om nieuwe vormen van verbinding. Verbinding tussen jong en oud, tussen een lid van de kerk en een voorbijganger, maar bovenal tussen God en de mens. Onze gemeente zoekt daarom bij uitstek een verbinder die laagdrempelig en benaderbaar is, waarmee iedereen gemakkelijk in contact komt. Een voorganger die diepgang kan aanbrengen in de onderlinge gesprekken vanuit ons christelijke geloof midden in de dorpen die bij onze gemeente horen.

Op 5 september 2022 is de beroepingscommissie door de kerkenraad ‘geïnstalleerd’. 
We wensen hen een goede ‘beroepingsreis’, onder Gods zegen.
De commissie is bereikbaar via e-mailadres beroepingscommissie.haskeroord@gmail.com 

Hieronder vindt u de profielschets van de gemeente en van de predikant / kerkelijk werker die we zoeken, aangevuld met een fotopagina ‘Haskeroord gemeente in beeld’

Profielschets predikant of KW PG Haskeroord

Profielschets PG Haskeroord

Haskeroord gemeente in beeld

Herkent u zich in dit profiel en denkt u de predikant / kerkelijk werker te zijn, die wij zoeken? Dan nodigen we u van harte uit om ons dat te laten weten. Uw reactie kan worden gestuurd naar beroepingscommissie.haskeroord@gmail.com

Wilt u eerst nog wat meer informatie?

Bel dan met Einte Faber van de beroepingscommissie: 06-21303656.
Kijk ook eens op onze website. Kerkdiensten in onze kerk gehouden kunt u terugvinden op ons eigen youtubekanaal Haskeroord KerkTV