Verklaring Haskeroord gemeente rond de mogelijke komst van een AZC

In de diverse geloofsgemeenschappen in Heerenveen en omgeving is kennisgenomen van het voornemen van de gemeentebesturen van Heerenveen en De Fryske Marren om eind 2023 een besluit te nemen over de komst van een AZC.

Alleen al de aankondiging hiervan roept in elke gemeente vragen en reacties op, zo ook hier. Mensen hebben soms grote zorgen, anderen staan positief tegenover de mogelijkheid asielzoekers op te vangen. Men ziet soms een grote belasting van de samenleving (en van zichzelf), terwijl anderen juist een kans zien om mee verantwoordelijkheid te nemen door zich voor vluchtelingen te gaan inzetten.

Wij herkennen de positieve en negatieve reacties die wij horen en lezen binnen de gemeenschappen waarin wij leven. En hebben begrip voor de zorgen die leven bij dorpsgenoten.

In dit proces willen wij inhoud geven aan de geloofsopdracht om je te ontfermen over mensen in nood. We zien met grote regelmaat beelden van de afschuwelijke omstandigheden waaronder mensen vanuit hun vaderland op de vlucht zijn geslagen. Hoe wanhopig moet je zijn voordat je zelf, voordat je met je gezin, zoveel risico tegemoet gaat? 

In onze kerkdiensten bidden wij elke week vanwege ‘de nood in de wereld’. Het is onze overtuiging dat dit gebed ons medeverantwoordelijk maakt, maar het is voor niemand voor de hand liggend en gemakkelijk om te stappen in de wereld van de nood van de ander. Toch zien wij dat als onze opdracht en zijn we geïnspireerd om dat te doen.

Wij willen in alle bescheidenheid de ‘vreemdelingen in ons midden’ hartelijkheid, verdraagzaamheid en steun aanbieden.

Als Protestantse gemeente Haskeroord in Haskerhorne, Oudehaske en Vegelinsoord verklaren wij daarom:

Mocht de politieke keuze worden gemaakt een AZC te plaatsen in onze gemeente, dan willen wij een principieel gastvrije houding aannemen ten aanzien van de bewoners en binnen onze mogelijkheden doen wat nodig is om een vreedzaam samenleven in onze gemeenten te bevorderen.

Deze verklaring willen wij delen met de inwoners van omringende dorpen en gemeentebesturen van Heerenveen en De Fryske Marren.

Namens de Protestantse gemeente Haskeroord:

Jan Dijkstra, voorzitter

Nel Kruiswijk, secretaris