Haskeroord Kerk roept op tot vrede


De afgelopen maanden wordt weer duidelijk hoeveel oorlog en verwoesting er gaande is op deze wereld. Een hartverscheurend trieste situatie, die je soms moedeloos maakt. Om uit te dragen hoe belangrijk het streven naar Vrede, Gerechtigheid en Verdraagzaamheid is, heeft de Haskeroord kerk afgelopen week een blauwe vredesvlag opgehangen voor de kerk. De witte duif met olijftakje op de vlag is een internationaal bekende uitbeelding van Vrede. De blauwe kleur is een symbolisatie van rust.
Laten we Vrede blijven uitdragen en blijven geloven in het vergezicht dat God ons belooft.