Informatie avond over Fryslân foar Moldavië

13/10/2023

Onze Diaconie, en dan met name het onderdeel Werelddiaconaat/Ontwikkelingssamenwerking, is via de ‘Ring’ (afdeling) Heerenveen betrokken bij een project van Kerkinactie in Moldavië: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/fryslan-foar-moldavie/
Op 26 oktober 2023 is er een super leuke avond voor iedereen die graag meer wil weten over de projecten in Moldavië. 20:00 uur, in Trinitas in Heerenveen.
Deze avond hebben wij het voorrecht om de directeur van YFC Moldavië in ons midden te hebben. 
Een unieke kans om van hemzelf te horen wat YFC doet. 
En ja….ook erg fijn: Gerald Troost is er ook bij. Hij laat ons die avond genieten van zijn zang, en natuurlijk gaan wij meezingen!
De avond is voor iedereen. Dus ook voor gemeenteleden en andere belangstellenden. 
Graag even aanmelden via de site van zingenindekerk.nl/fryslanfoarmoldavie