Zaterdag 20 november herdenken geliefden in de kerk in Oudehaske

22 november 2021

KERK VOOR EN MET HET DORP: herdenken overleden geliefden

Op zaterdag 20 november 2021 stond de kerk in Oudehaske even open voor alle dorpsgenoten die een overleden geliefde wilden gedenken.

Waarom in november?
De kerkelijke kalender loopt niet gelijk met het kalenderjaar. In de kerk begint het nieuwe jaar met de 1e adventszondag en het eindigt met ‘gedachteniszondag’, de laatste zondag van het ‘kerkelijk jaar’, de zondag voor 1e advent. Daarom is dat de zondag waarop we in de kerk de overledenen van de gemeente herdenken.  Dat is dit jaar op zondag 21 november.  De namen worden genoemd en een familielid steekt een kaars voor hen aan. Ook alle andere aanwezigen krijgen de gelegenheid een kaarsje aan te steken om een eigen overleden geliefde te herdenken die we -misschien al lang- in ons hart meedragen.

Kerk met en voor het dorp
Omdat we het belangrijk vinden om kerk met en voor het dorp te zijn, stond de kerk in Oudehaske op de zaterdag ervoor, dus op 20 november, van 16.00 tot 17.00 uur ook open voor dorpsgenoten om een geliefde te herdenken. Er klonk sfeervolle muziek en iedereen die dat wilde kon een lichtje aansteken ter gedachtenis aan een geliefde. 

’s Avonds was de kerk open voor de kinderen van de basisscholen en onze Wings jongeren.

Bijzondere momenten!