Inspiratiedag ‘Samen Jong’ – terugblik

Inspiratiedag ‘Samen Jong’ van classis Fryslân, zaterdag 22 april 2023 in de Westereen
De goedbezochte Inspiratiedag, ruim 120 deelnemers, bleek voor velen een inspirerende dag te zijn. Ook onze Haskeroordgemeente was er bij!
Naast de geplande activiteiten was er ook veel ruimte voor ontmoeting. En dan blijkt dat veel kerken
worstelen met dezelfde problemen: hoe betrekken we al onze leden bij het kerkenwerk.
Achtereenvolgens waren de voorzitter van de classis ds. Ellen Peersmann, gastheer ds. Bernhard
Terlouw, predikant van de PG de Westereen en jongerenwerker Arnold Wienen van de PG de
Westereen te beluisteren. Na een korte pauze kwam ds. Wim Beekman aan het woord.
In het Friesch Dagblad van 24 april stond een uitgebreid verslag met foto’s. Het is via onderstaande link digitaal te lezen (maar daarvoor is een (digitaal) abonnement op het Friesch Dagblad nodig……). https://frieschdagblad.nl/geloven/Hoe-belangrijk-vinden-we-jongeren-in-de-kerk-enhoeveel-pijn-zijn-we-bereid-daarvoor-te-lijden-Deze-vragen-stonden-zaterdag-centraaltijdens-een-symposium-van-de-PKN-28382587.html

Hieronder linkjes naar de teksten van de sprekers en de workshops op deze inspirerende dag!

230422 inspiratiedag Samen jong – workshop stille tijd 
230423 inspiratiedag Samen Jong – ds Wim Beekman – 12 artikelen bij Samen Jong  
230423 inspiratiedag Samen jong – 7 minuten met God (met achtergrond)
230423 inspiratiedag Samen jong – presentatie visie Ferbiningstsjerke

En als achtergrondinformatie de notitie van classispredikant ds Wim Beekman: 230200 Nu jongeren ons ontbreken – wim beekman