Wingsjongeren op bezoek bij Nijkleaster

Zondag 3 maart 2024 bezocht een groot deel van de Wings-jeugd (12-17 jaar) en begeleiding/ouders klooster Westerhûs in Hilaard van de gemeente Nijkleaster, met een afsluiting bij de pizzeria in Joure.

Een middag met een ‘educatief randje’ en afsluitend vooral veel plezier met elkaar. Een uitgebreider verslag volgt in de Kerkklok van april 2024. Hieronder alvast een paar plaatjes van het bezoek.
Meer informatie over klooster Westerhûs vind je onder deze link: https://nijkleaster.frl/westerhus/