Expositie Kunst uit de Kringloop

11/04/2022

In het najaar van 2022 zal Thijmen Krikke uit Langweer zijn collectie Kunst uit de Kringloop exposeren in de kerk in Haskerhorne.
Naar aanleiding van een artikel in de Leeuwarder Courant over de expositie in maart jl. heeft Karel Neelis direct contact gezocht met Thijmen Krikke. “Dy hat my de romte oanbean.” Krikke accepteerde het aanbod en zal er in het najaar zijn verzameling tonen. “Der kin ik aardich wat sjen litte, dus ik moat der efkes de tiid foar nimme.”

Actie verkoop bloemzaden WINGS, wees er snel bij!

28/03/2022

We herhalen hier graag nog het volgende bericht: 

Wij, Daan Hingst, Friso Wesseling, Christian Falkena, Stijn Schepers en Wyanne Papjes, zijn de oudste Wingsgroep van de Protestantse gemeente Haskeroord.

Het doel van de Wingsgroepen is het uitslaan van de vleugels richting volwassenheid. Wij willen graag groeien en bloeien.
Het is de bedoeling dat wij volgend jaar een ontwikkelingsreis maken en zelf de benodigde financiële middelen daarvoor verzamelen. Zondag 6 maart 2022 zijn we begonnen met de verkoop van bloemzaadjes en groeipoppetjes van Tuinplus b.v. Heerenveen-Holland. Zie de flyer met het bestelformulier:

220306 Flyer Wingsactie bloemzaden

Helpt u mee om onze reis mogelijk te maken?
Stuur dan de bestellijst naar: wingsgroeienenbloeien@hotmail.com
U kunt het totaalbedrag overmaken op de Wingsrekening: NL51RBRB8834669584.
Uw bestelling is definitief als het totaalbedrag op onze rekening is bijgeschreven.

Op zaterdag 2 april vanaf 16.00 kunt u de bestelling ophalen bij de kerk in Oudehaske, maar wij kunnen de bestelling ook bezorgen. Op de bestellijst kunt u aangeven waarvoor u kiest. (Vrijwillige bijdragen zijn natuurlijk ook welkom).

Namens de Wingsgroep “Groeien en bloeien”
Ynke Dijkstra

Duurzaamheid & veehouderij

28/03/2022

Vraag je je ook weleens af hoe het zal gaan met de veehouderij in de toekomst? Hoe werkt het en wat doen we nu al in Nederland op het gebied van duurzaamheid? 
Durk Durksz vertelt 6 april tijdens een rondleiding op de boerderij van Jan en Sanne van der Zijl-van Rijs over duurzaamheid en veehouderij. Jan en Sanne vertellen daarbij hoe het in zijn werk gaat op hun boerderij.
Je bent van harte welkom! 19:30 uur, melkveebedrijf Haskerweide, Meenscharweg 38, Vegelinsoord