Inzameling kerstpakketten voor Voedselbank Joure

Zaterdagmorgen 17 december 2022, tussen 10.00 en 12.00 uur, kunnen kerstpakketten worden ingeleverd bij de kerk in Oudehaske .
 
Stichting Diaconale werkgroep Solidair Skarsterlân organiseert ook dit jaar weer de kerstpakkettenactie. Zo willen wij als gezamenlijke kerken mensen, die in armoede of onder het sociale minimum leven, een steuntje in de rug geven met een kerstpakket. 
Daarom vragen wij u om het volgende: Heeft u dit jaar een kerstpakket gekregen? En vindt u dat u het niet nodig heeft? Schenk het dan aan ons. Een andere mogelijkheid is om zelf een pakket samen te stellen of houdbare levensmiddelen in te leveren. Hiermee kunnen we mensen, die dit nodig hebben, een klein lichtpuntje bezorgen.