In gesprek … iets voor jou?

07/10/2023

In onze Haskeroordgemeente zijn al een paar jaar een aantal ‘vaste’ groepen die elkaar ontmoeten rond een thema, de Bijbel, aan tafel, waar het geloofsgesprek gevoerd wordt. Ook het komend seizoen zullen zij weer bij elkaar komen. Meer info daarover: https://haskeroord.nl/ontmoeting-en-gesprek-in-de-haskeroordgemeente/

Nieuwe groep starten?
We weten dat bij een aantal mensen de wens bestaat voor een NIEUW te starten groep. Over inhoud, frequentie etc. kunnen later afspraken worden gemaakt. Kan ook 1 of 2 x per jaar zijn; je zit nergens aan vast.
Heb je belangstelling, dan kun je dat op twee manieren laten weten, graag uiterlijk 1 november a.s.: