Overledenen in het licht gezet

21/11/2022

Zaterdag 19 en zondag 20 november stond de dorpskerk in Oudehaske open om overleden geliefden te gedenken. Zaterdagavond voor dorpsgenoten en kinderen van de basisscholen en zondagmorgen voor de leden van onze Haskeroordgemeente. 

Ieder jaar weer een bijzonder weekend in de kerk. Zaterdagavond sfeervol verlicht kerkgebouw, zowel binnen als buiten, zachte muziek, en heel veel lichtjes. Bijzonder en liefdevol de teksten die de kinderen aandroegen en op papier schreven. 
  

En zondagmorgen de gemeente bij elkaar, de namen van de overleden gemeenteleden genoemd, en nabestaanden die het kaarsje voor hun geliefd familielid aanstaken. Kaarsjes verwerkt in een prachtige betekenisvolle bloemschikking: een cirkel van bloemen en kaarsen. De kleuren, verlopend van paars, rose naar wit verwijzen naar onze levensreis in verschillende etappes. De halve cirkel van het aardse leven overgaand in de lichtjes van hen die zijn overleden in één grote circle of life!
Voor altijd verbonden en geborgen!

 

Voor het geheim van leven en dood,
van dood en leven, hebben wij geen woorden.
Wat ons rest, is het vermoeden,
wat ons sterkt, is de hoop.
wat ons draagt, is het geloof
dat het leven sterker is dan de dood,
omdat leven liefde is
en haar oorsprong vindt in God!