Over krimpende gemeenten en het vinden van ambtsdragers…

20/06/2022

Op 20 mei 2022 organiseerde de classis Fryslân in Workum een bijeenkomst voor alle protestantse Friese gemeenten. De actuele onderwerpen: krimpende gemeenten en heet vinden van ambtsdragers trokken ruim 150 bezoekers.  Onze Haskeroordgemeente was ook aanwezig. Hier vindt u het verslag van deze bijeenkomst 220521 Symposium Workum 21 mei 2022 kleine gemeenten – verslag

De classis Fryslân heeft twee belangrijke documenten opgesteld rond deze onderwerpen, die zeker het lezen waard zijn: Als een kleine gemeente kwetsbaar wordt – najaar 2021 en Als ambtsdragers gaan ontbreken – maart 2022.

Classispredikant dominee Wim Beekman heeft aan alle Friese gemeenten tien woorden meegegeven, die we hier graag delen:

EEN KERK DIE TOEKOMST HEEFT …

1. … weet dat de kerk God niet bewaart, maar dat God de kerk bewaart.

2. …is blij dat zij bestaat.

Gelovigen bemoedigen elkaar, zien naar elkaar om en staan voor elkaar klaar. Zij nemen hun verantwoordelijkheid. Kerken bevorderen cohesie in de samenleving.

3. … gelooft onbekommerd in God.

Vindt daar woorden voor en bemoedigt daarmee anderen.

4. … gaat onbevangen om met de krimp van kerken in deze tijd.

5. … wil niet in haar eentje kerk zijn.
Behoudt de eigenheid waar het kan. Werkt met andere kerken samen.

6. … kan de classis vragen haar een kern-kerkenraad en een lichtere beheersvorm toe te staan.

7. … durft haar kerkenraad zo klein mogelijk te laten zijn en wil vooral op hoofdlijnen geestelijk leiding geven.

8. … bestuurt niet van bovenaf alle kerkenwerk.

Maar faciliteert van onderaf vrijwilligers om zelfstandig de uitvoerende werkzaamheden uit te voeren.

9. … beperkt zich in vergaderingen, beleids- en vergaderstukken tot enkel het noodzakelijke

10. … bidt geregeld het avondgebed van Paus Johannes de 23e:

Lieve Heer, dit is Uw kerk. Deze jongen gaat nu slapen.”