Nieuw: activiteitenkalender

Op de website is een nieuwe pagina toegevoegd: de activiteitenkalender. Te vinden links boven in het keuzemenu.
Hier is zowel informatie over de zondagse eredienst als over de ‘overige’ activiteiten te vinden.