Gemeenteleden kunnen collectedoelen voorstellen

15/04/2022

Om de betrokkenheid van de gemeente te vergroten wil de diaconie gemeenteleden in de gelegenheid stellen om diaconale goede doelen voor te stellen.

Onze Diaconie volgt bij het vullen van het wekelijkse collecterooster het rooster van de landelijke Protestantse Kerk, Jong Protestant en Kerk in Actie. Er worden in dit rooster ook collecten voor het eigen gemeentewerk en bijzondere collecten, bijvoorbeeld bij een avondmaalsdienst, opgenomen.

Aan welke criteria moet een voorstel voldoen?
Hier kijkt de Diaconie naar bij de beoordeling van een voorstel: 

  • Heeft het doel een diaconaal karakter?
    Diaconaat richt zich op mensen die worden verdrukt of in de knel zijn geraakt; de armen, de minsten, de kwetsbaren.  
  • Is de organisatie en haar werk van voldoende kwaliteit?
    Begrippen als transparantie, doelstellingen, afleggen van verantwoording en kostenbewust zijn belangrijk.
  • Is het duidelijk waaraan de geschonken middelen zullen worden besteed?
  • Welke andere bronnen van inkomsten heeft de organisatie?

Voorstellen kunnen worden ingediend bij: admindiaconie@haskeroord.nl