Expositie Kunst uit de Kringloop

11/04/2022

In het najaar van 2022 zal Thijmen Krikke uit Langweer zijn collectie Kunst uit de Kringloop exposeren in de kerk in Haskerhorne.
Naar aanleiding van een artikel in de Leeuwarder Courant over de expositie in maart jl. heeft Karel Neelis direct contact gezocht met Thijmen Krikke. “Dy hat my de romte oanbean.” Krikke accepteerde het aanbod en zal er in het najaar zijn verzameling tonen. “Der kin ik aardich wat sjen litte, dus ik moat der efkes de tiid foar nimme.”