Energiebank Fryslân: aandacht voor energie-rechtvaardigheid

27/12/2022

Eind november hebben we als Haskeroordgemeente een bevlogen verhaal gehoord van Arie Heida, de voorzitter van Energiebank Fryslân. Bij deze bijeenkomst was ook een vertegenwoordiger van Dorpsbelang aanwezig. 
Voor de Energiebank staat energierechtvaardigheid voorop: energie als eerste levensbehoefte moet beschikbaar blijven voor iedereen. De Haskeroordgemeente heeft zich uitgesproken om de activiteiten van deze stichting te ondersteunen. 

We vermelden hier twee belangrijke aspecten rond de Energiebank Fryslân:

1.Hulp vragen/geven
Heb jij te maken met een torenhoge energierekening? Maak jij je zorgen of je deze wel kan betalen? Iedereen die zich zorgen maakt kan zich gratis aanmelden voor hulp van de Energiebank Fryslân en mail naar energiebankfryslan@energiebanknederland.nl  
Juist zij die (ook) geen financiële ruimte hebben om te investeren in besparende materialen als bijv. radiatorfolie, led-lampen en bespaar-douchekoppen kunnen terecht bij de Energiebank. Vrijwilligers van de Energiebank helpen hen met materialen en coachen deze huishoudens om energie te besparen.

2. Een financiële bijdrage leveren
Om dit te kunnen realiseren is natuurlijk ook geld nodig. In november en december 2022 hebben alle huishoudens 2 x 190 euro energie-compensatie ontvangen. De Haskeroordgemeente ondersteunt van harte de oproep van de Energiebank aan degenen die deze compensatie misschien niet helemaal nodig hebben, om een deel daarvan te doneren aan de Energiebank Fryslân.

Bijdragen kunnen worden overgemaakt naar NL 15 RABO 0318 3632 91 t.n.v. Energiebank Fryslân.
Of gebruik de QR-code:

Kijk voor meer informatie op hun website:
https://www.energiebanknederland.nl/de-energiebank/de-energiebank-energiebank-fryslan/

Als kerk hebben wij nagedacht over hoe wij ‘handen en voeten’ zouden kunnen geven aan dit initiatief. We besloten te kiezen voor een korte termijn actie en verder na te denken over een actie voor de langere termijn. De actie op korte termijn is om de oproep om (een deel van) de ontvangen energietoeslag te doneren onder de aandacht te brengen. We zijn daarmee begonnen bij onze eigen kerkleden. Op Kerstavond was de collecte voor dit doel bestemd en deze bracht al ruim 600 euro op!
We hebben nu ook een aantal verenigingen in Oudehaske van de activiteiten van Energiebank Fryslân op de hoogte gebracht met het verzoek de informatie over het doneren van bijdragen met de QR-code ook aan hun leden over te brengen.

Vanuit de gedachte:
als dorp omkijken naar de mensen die het zwaar hebben!

Vervolgacties langere termijn
Als kerk beraden we ons nog hoe verder. Met een beetje goede wil in het dorp zouden we prima een fix team kunnen opzetten (zie website), met daarbij steun van mensen van de energiebank. Maar dat is voor later.