Auteur: Haskeroord

Verruiming coronamaatregelen !

26 juni 2021

 

Verruiming coronamaatregelen !

De kerkenraad laat met vreugde weten dat ook in onze Haskeroordgemeente een aantal beperkingen in de kerkdienst opgeheven kunnen worden. Ook nu volgen we de aanwijzingen van onze landelijke PKN. In beide kerkgebouwen is er voldoende mogelijkheid om te ventileren, daarom kan er ook weer -beperkt- samen worden gezongen!

Let op: vanaf 11 juli t/m 15 augustus zijn de kerkdiensten in Haskerhorne (09.30 uur).

Wat zijn de veranderingen?
-geen mondkapje meer nodig
-samen zingen mag weer; nog wel beperkt, voorlopig alleen het openings- en het slotlied (overige liederen worden door de organist gespeeld en door de predikant gelezen; mee-neuriën is toegestaan; we zorgen dat in Haskerhorne liedboeken aanwezig zijn!)
-in Oudehaske max. 64 personen, in Haskerhorne max. 32 personen

Wat blijft?
-wie de dienst wil bijwonen: aanmelden bij de scriba bijwonen (scriba@haskeroord.nl of 06-53872755)
-1,5 meter afstand houden (geldt niet voor wie op 1 adres wonen)
-hygiëne blijft belangrijk: was regelmatig je handen en hoest/nies in je elleboog
-wie klachten heeft, blijft thuis!

Hartelijk welkom in de diensten!

Aantal bezoekers kerkdienst naar 60

Vanaf zondag 13 juni 2021 zijn 60 bezoekers bij de kerkdienst in Oudehaske welkom. We breiden daarvoor het aantal zalen uit, zodat er voldoende afstand gehouden kan worden. We hanteren voorlopig ook nog het vooraf aanmelden bij de scriba: scriba@haskeroord.nl of 06-53872755. Hartelijk welkom!
We pakken ook voorzichtig het samen zingen weer op: het slotlied gaan we weer samen zingen, nog wel op  ‘spreekniveau’.
Het gebruiksplan is hierop aangepast.
210609 Gebruiksplan Haskeroord-corona 

Pinksterboodschap 2021 Classis Fryslân

Andere jaren kon ik bedenken wat de leerlingen van Jezus voelden in de dagen voor
Pinksteren. Hoe zij samen neerzaten in een bovenzaaltje ergens in Jeruzalem. Verweesd en
verlaten. Bezorgd ook. Wat moet er na Jezus’ vertrek van hen terechtkomen?
Dit jaar kan ik het voelen. De leegte, de verwarring. Ruim een jaar missen we onze
vertrouwde samenkomsten, ontmoeten we elkaar nauwelijks. En zijn er de vragen. ,,Zal het
na coronatijd weer hetzelfde zijn? Zullen wij nog hetzelfde zijn? Wat zouden we willen?”

Lees verder door op de Pinksterboodschap te ‘klikken’.

Pinksterboodschap 2021

Opstarten van de fysieke diensten op 23 mei. Hartelijk welkom!

Na een uitgebreide uitwisseling van standpunten heeft de kerkenraad besloten om met ingang van zondag 23 mei 2021 weer fysieke kerkdiensten te houden. Nu er door de overheid meer ruimte wordt gegeven voelt de kerkenraad ook deze ruimte. Ook de PKN geeft ruimte voor -nog bescheiden- bijeenkomsten. En wat is er mooier om dan te beginnen op het Pinksterfeest!
 
We hopen dat we een mooie start met elkaar kunnen maken. Ook al gelden natuurlijk nog steeds de nodige beperkingen. We gaan op dezelfde manier verder als waarop we in december jl. zijn gestopt, dus onder o.a. de volgende voorwaarden:
*Maximaal 30 bezoekers (exclusief medewerkers)
*Wie de dienst wil bijwonen, meldt zich vooraf bij de scriba: scriba@haskeroord.nl of 06-53872755.
*We vertrouwen erop dat wie zelf of gezinsleden met gezondheidsklachten heeft, niet naar de kerk komt.
*Mondkapjes worden gedragen bij verplaatsingen, op de stoel kan het mondkapje af.
*Er is (nog) geen samenzang.
 
Hartelijk welkom!

Nieuws over contante giften & belasting

Let op!

Op Prinsjesdag 2020 is bekendgemaakt dat vanaf het jaar 2021 giften in contanten niet langer fiscaal aftrekbaar zijn. Deze aftrekbeperking geldt voor particulieren en bedrijven. Mogelijk is deze bekendmaking in de drukte rond corona en politieke onrust bij u onopgemerkt gebleven.Daarom hierbij nogmaals: als u nog recht op aftrek van giften wilt hebben dan is het zaak deze per bank over te maken.
Als de omstandigheden weer “gewone” fysieke kerkdiensten toelaten dan bieden we u de mogelijkheid om digitaal mee te doen aan de collectes.

Dat kunt u doen via de Givt-app op uw smartphone. U hoeft zelfs niet fysiek aanwezig te zijn, dat kan ook vanuit huis bij het volgen van de dienst op Youtube. Over de Givt-app volgt binnenkort meer informatie.