De Protestantse gemeente Haskeroord

wenst u een veilige jaarwisseling

en