Advent 2022: ‘Levenslicht’

21/11/2022

Zondag 27 november begint de Adventstijd: vier weken lang nemen we de tijd om naar het Kerstfeest toe te leven.

Advent op zondag
Het thema voor dit jaar is Levenslicht.
De uitdrukking ‘het levenslicht zien’ betekent geboren worden. In de Bijbel zijn leven en licht sterk met elkaar verbonden: als God leven op aarde maakt, begint Hij met licht. God zelf wordt ook vaak omschreven als licht, en in het evangelie van Johannes vertelt Jezus dat Hij het licht der wereld is (Joh. 8:12).
Levenslicht is een wonder dat God aan mensen geeft. In dit project horen we over vrouwen die daarbij een belangrijke rol spelen: Batseba, Ruth, Rachel en Tamar, en op Kerstmorgen natuurlijk Maria.

 

De gastpredikanten is gevraagd dit thema te behandelen, de bloemschikkers verwerken het thema in de liturgische schikking en ook bij de Spoorzoekers staat dit thema centraal; zij zijn aan het begin van de vier adventsdiensten bij ons in de kerk om een gedicht te lezen, de ‘voormoeder van Jezus’ van die zondag toe te lichten en samen met de gemeente het adventslied te zingen. Op een bekende melodie, maar met een nieuwe tekst voor de kinderen. Daarna gaan ze naar hun eigen ruimte.

Advent iedere dag – met de basisscholen
Daarnaast is er het adventsproject samen met beide basisscholen: iedere dag in adventstijd wordt door  een van de scholen een bijdrage voor de kalender op de gevel van de kerk in Oudehaske geplaatst. Daarvoor zijn de volgende advent-thema’s gekozen:

Week 1 : Wachten op … (It Haskerplak) Week 2: Op zoek naar … (De Tarissing)
Week 3: Liefde (It Haskerplak)

Week 4: Iedereen is welkom (De Tarissing).

Op een zuil in de tuin zal iedere dag in een paar zinnen een toelichting op de nieuwe bijdrage van die dag te lezen zijn.
Prachtig deze samenwerking met de beide scholen!

Alle informatie over deze adventskalender vind je hier https://haskeroord.nl/adventskalender-haskeroord-met-de-basisscholen/