De Haskeroordgemeente

De drie dorpen Haskerhorne, Oudehaske en Vegelinsoord vormen de Protestante gemeente Haskeroord te Oudehaske en maken deel uit van de Protestantse Kerk Nederland (PKN).

Wij willen een open, inspirerende, gastvrije en zichtbare geloofsgemeenschap zijn, waar mensen zich welkom en aanvaard weten en waar zij ruimte vinden om te zoeken naar de zin van het leven en de betekenis van Gods naam.

We zien het als onze taak en opdracht om beleid te ontwikkelen dat ervoor zorgt dat ook in de toekomst deze geloofsgemeenschap levend blijft, zodat we hieraan invulling kunnen blijven geven.