Collecte voor school in Ghana groot succes

30 augustus 2023

20 augustus was de uitgangscollecte in de kerkdienst bestemd voor de Abetifi Presby Primary school in Ghana. Begin dit jaar heeft Fokke Rosier daar een maand land vrijwilligerwerk gedaan. Bij een storm in juni is de provisorische kantine van de school verwoest. Daar kunnen de kinderen overdekt goedkoop wat eten en drinken krijgen en verkoopsters hebben daar een klein inkomen van.

De collecte bracht bijna €400 op, door de Diaconie aangevuld met €200 en een anonieme gift van €250. Wat een prachtig resultaat. Met deze opbrengst kan niet alleen deze kantine opnieuw gebouwd, maar kon  ook nog een flinke bijdrage worden overgemaakt voor het bouwen van de kleuterschool in HweeHwee , waar Fokke ook is geweest.

Hieronder het bedankje van de directeur van de school.

Vertaald:

Ik bevestig de ontvangst van uw financiële steun aan bovengenoemde school met veel vreugde en waardering. Namens het personeel, de leerlingen, de ouders en de hele Abetifi Presby Primary schoolgemeenschap stuur ik onze oprechte dankbaarheid naar u voor het helpen om de dakbedekking van onze kantine compleet te maken. Dit zal voor lange tijd de school helpen om een handige plek om te eten te hebben.
Voor dit vriendelijke gebaar zeg ik: moge God jullie allemaal als kerk rijkelijk zegenen en ook ieder individueel. “Bedankt voor ut financïel steun”

We kregen ook een filmpje met een gesproken bedankje, met een jubelende schooldirecteur, wat een blijdschap! 

En….de bouw is al begonnen: