31 oktober 2021: Oogstfeest en … een bijzondere Bijbel

31-10-2021

In de kerkdienst vanmorgen was er aandacht voor twee thema’s: Oogstfeest en Bijbelzondag.

Het oogstfeest stond in het teken van dankbaarheid voor al wat groeide en bloeide, voor wat de aarde ons geeft.  Om onze dankbaarheid te tonen brachten we zaterdag 30 en zondag 31 oktober (houdbare) producten naar de kerk, bestemd voor de Voedselbank in Joure. 

De groep liturgisch bloemschikken maakte weer een mooie presentatie, met daarbij de volgende dichtregels:
Wij danken God voor de oogst van het land
Voor de liefde die Hij uitgiet over de aarde
Levend water, met liefde gegeven.

Met de kinderen keken we nog even terug op de mooie appeltaart-actie van afgelopen week. Applaus voor de kinderen van cbs de Tarissing!

En in het kader van Bijbelzondag kregen we van mevrouw Schukken uit Heerenveen een Statenbijbel uit 1794 (Kerkbijbel voor de Kerkvoogden….) .
Haar man, dierenarts in Heerenveen, kreeg de Bijbel tijdens een van de vele bezoeken die hij bracht aan de boeren, waarbij hij altijd nieuwsgierig was naar ‘de baas achter het beest’, door met hen in gesprek te gaan bij een kopje koffie. Zo kwam hij ook in gesprek met Jan en Wiepkje Minnesma (de ouders van Fokke en Wieberen) die de Bijbel in huis hadden. Na een aantal bezoeken zei mevrouw Minnesma: “Meneer moat mar efkes meikommen.” En ze gaven hem de Bijbel. En vandaag kwam de Bijbel dus weer via mevrouw Schukken terug in de Protestantse Gemeente Oudehaske. 

Verleden en heden kwamen samen. Op deze Bijbelzondag namen we ook de NBV21 in gebruik. De eerste schriftlezing, Psalm 67, werd gelezen uit de Statenbijbel en de tweede, Marcus 4: 26-34, uit de NBV 21.