Meer bezoekers bij de kerkdienst, weer koffie na de dienst, blijvend aandacht voor de kwetsbaren

24/02/2022

Naar aanleiding van de corona persconferentie van het kabinet en het advies van onze landelijke PKN heeft de kerkenraad de volgende afspraken voor onze Haskeroord gemeente gemaakt.

 Voor de kerkenraad zijn dit de belangrijkste uitgangspunten

  • Keuzevrijheid èn respect als het gaat om ‘basisregels’ met betrekking tot mondkapje en afstand houden
  • Aandacht voor kwetsbaren
  • Dringend advies om bij verplaatsingen mondkapje te dragen
  • Bij klachten thuisblijven

Vanaf 25 februari ’22 vervallen in ons land veel maatregelen. Voor de Haskeroordgemeente hebben we het volgende afgesproken:

Kerkdiensten

  • De Noachzaal blijft open, met de stoelen op 1,5 meter. De stoelen in de kerkzaal worden dichter bij elkaar gezet; hierdoor wordt het aantal bezoekers groter. Wees welkom!
  • Ook in Haskerhorne wordt de stoelopstelling gedeeltelijk aangepast.
  • Jassen voorlopig nog meenemen naar de zitplaats.
  • Collecteren zoals we de laatste maanden gewend zijn
  • Kinderdienst gaat direct naar de eigen dienst, maar komen tijdens de collecte in de kerk om samen af te sluiten

Overige activiteiten: kunnen doorgaan, in de kerk of thuis

Weer koffiedrinken na de dienst!
Met ingang van zondag 6 maart kunnen we elkaar weer ontmoeten bij een kopje koffie na de dienst. In ieder geval de eerste zondag van iedere maand.  En voor de jongsten uiteraard linonade en wat lekkers. We gebruiken niet alleen de de hal, maar ook de kerkzaal en de Noachzaal, dus alle ruimte!

De voorzitter van het landelijke PKN bestuur heeft dit geschreven:
“Ik hoop en bid dat het gemeenteleven weer met enthousiasme wordt opgestart. De kerk is niet alleen de plek waar we God ontmoeten, maar ook elkaar. De geloofsgemeenschap is essentieel voor ons geloofsleven.” 
De kerkenraad hoopt en bidt dit met hem mee.

Wie geïnteresseerd is in het PKN advies: dit is onder deze link te vinden 

Allen weer hartelijk welkom bij de kerkdiensten en overige activiteiten!

Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad, 
Jan Dijkstra, voorzitter