Home

Nieuws

 

Zondag 2 februari 15.00 uur in de kerk van Haskerhorne

 

 

Donderdagavond 6 februari in het Kulturhus: ‘de kracht van een gelukkig leven’

Hoe kan ik een weg door het leven gaan die naar gelukkige dagen zal leiden? Is dat niet een vraag die velen zich stellen en gesteld hebben? Iedereen zal een eigen antwoord op die vraag moeten formuleren. Twee spirituele grootmeesters hebben een geheel eigen spiritualiteit ontwikkeld toen ze met deze vraag bezig waren. Ignatius van Loyola zocht uitdrukkelijk naar een manier op de wil van God op het spoor te komen, omdat hij geloofde dat daarin een pad verborgen lag dat zal leiden tot een leven van vreugde. Monnikenvader Benedictus doet in zijn Regel voor monastiek leven uitdrukkelijk de oproep: 'Wie verlangt naar gelukkige dagen?' Hij stelt voor dat degene die daarop zegt: 'ik', intreedt in een klooster. Kunnen wij honderden jaren later iets van beide heren opsteken dat relevant is voor ons eigen leven en onze zoektocht naar vervulling en geluk? In zijn lezing schetst Rick Timmermans de contouren van de spiritualiteiten van Benedictus en Ignatius. In een geleide meditatie proberen we samen te luisteren naar de droom die in ons verlangen aanwezig is.

 

 

 

„Wie meer houdt van zijn droom over een christelijke gemeenschap dan van de christelijke gemeenschap zelf, breekt iedere christelijke gemeenschap af,"hoe eerlijk, ernstig en edelmoedig zijn instelling ook mag zijn.“ 

Dietrich Bonhoeffer

Het is zover: van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari doet ook onze gemeente weer mee aan:

Als kerkrentmeesters sluiten we aan bij het jaarthema: „ik ha in dream.“ Het is namelijk onze droom dat wij als gemeente zelfstandig kunnen blijven bestaan. Dat betekent wel dat we dan de kosten van onze kerken, begraafplaatsen, pastorie en predikant moeten kunnen betalen.

Dankzij u en jou is onze gemeente een plek van betekenis voor onze dorpen, waarbij wordt omgezien naar anderen en we aandacht hebben voor relaties voor zowel binnen als buiten de kerk. Is de kerk een plek om te vieren, zoals met Kerst en Pasen of bij een doop of huwelijk, maar ook een plek om rust te vinden en te gedenken. Bij een overlijden of bij een andere ingrijpende gebeurtenis in ons leven of in onze omgeving. Een plek die verbindt en waar veel mensen zich thuis voelen. Met uw en jouw financiële bijdrage aan Actie Kerkbalans wordt dit (weer) mogelijk gemaakt. Doet u, doe jij, weer mee?

De prognose over het jaar 2020 als ook de voorlopige jaarrekening 2019 voorspellen helaas een klein verlies. Aan u/aan jou willen we daarom vragen om de bijdrage voor 2020, als dat mogelijk is, te verhogen met zo’n € 13. Natuurlijk zijn we heel blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan!

Alvast hartelijk dank,

Uw college van kerkrentmeesters

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 februari 10.00 uur

Ds. J. Finnema

Kindernevendienst: gr. 1-8

 

 9 februari 10.00 uur
Ds. J. Finnema

Kind en schooldienst

 

16 februari 10.00 uur

Ds. J. Finnema

Kinderdienst: gr.1-8