Home

Nieuws

 

Voorbereiding op de kerkdienst

 Op voorstel van de Vieringencommissie heeft de kerkenraad besloten dat we in de maanden december en januari de tijd voorafgaand aan de dienst als volgt gaan indelen:

  • Tot vijf minuten voor aanvang van de dienst is er tijd voor ontmoeting en ‘bijpraten’ in de kerkzaal, zonder orgelspel. 
  • Vijf minuten voor het begin van de dienst gaat het orgel spelen en wordt de gemeente stil, zodat we ons kunnen concentreren en voorbereiden op de dienst.
  • Om 10.00 uur komt de kerkenraad binnen, worden de mededelingen gedaan, en gaat de dienst beginnen.

Achterliggende gedachte is dat het orgelspel beter tot zijn recht komt en het goed is als we rustig en stil aan de dienst kunnen beginnen.

Na de twee maanden zullen we dit ‘experiment’ evalueren, waarbij we natuurlijk graag zoveel mogelijk reacties van u/jullie krijgen.

 Namens de kerkenraad,

Hessel Veldhuis

Kerkordewijzigingen

De kerkenraad heeft onlangs gesproken over het 2e pakket voorstellen Kerkordewijzigingen. Dit hebben we gedaan aan de hand van de, in de voorstellen opgenomen, 10 kernpunten. Deze kernpunten bespraken we één voor één en zijn met alle 10 voorstellen akkoord gegaan. Hessel heeft het besprokene verwoord in een verslag en dit gemaild naar de Scriba van de Classis.

We kwamen tot de conclusie dat ook deze kerkordevoorstellen leiden tot meer ruimte voor de kerkenraden en voor de individuele leden om zich aan te sluiten bij andere gemeenten, als voorkeurslid maar ook als ‘vriend’. De vrijheden voor de gemeenten worden dus groter, terwijl het toezicht verbeterd wordt. De kleine gemeenten, qua ledenaantal en financiën, kunnen hier profijt van hebben/krijgen.

 

AGENDA

10 december Tweede advent
10.00 uur Ds. J. Finnema
Kinderdienst: gr. 1-8

17 december Derde advent
10.00 uur
Da. C Ferrari uit Joure
Kinderdienst: gr. 1-8