Home

Nieuws

 

Zon

Feestelijk Pasen 2017

Pasen is het belangrijkste feest in de kerk. Zonder Pasen zou er geen kerk zijn. Hiermee begint het. Hier draait het zondag aan zondag om. Paaszondag werd een  prachtig en mooie feestelijke dienst te gehouden. Het houten kruis werd door de kinderen met voorjaarsbloemen versierd. Jezus leeft!    

 

 

Rondrit Organisten

Op zaterdag 25 maart heeft Karel Neelis een rondrit georganiseerd voor de organisten. Wij hebben met een aantal organisten van onze kerk de kerken van Reard en Dearsum bezocht. Om 13.00 uur zijn we met een oude bus van het openbaarvervoermuseum uit Ouwsterhaule, bij de kerk van Haskerhorne vertrokken naar Reard waar wij de Laurentius kerk hebben bezichtigd. Wij hebben een uitgebreide rondleiding gehad van Willem Hansma, die heeft ons alles verteld over de restauratie van de kerk. Na een kop koffie zijn we naar Dearsum gereden waar we het gerestaureerde Adema orgel hebben bekeken. Na een kleine demonstratie van Theo Jellema (organist van de grote kerk in Leeuwarden) op het gerestaureerde orgel wat een prachtige klank heeft, mochten onze organisten ook nog op het orgel spelen. Daarna zijn we met de bus terug gegaan naar Haskerhorne waar we in de kerk nog een heerlijk buffet hebben gehad. Al met al een geslaagde middag.

Dappere vrijwilligers
Een zeer grote boom op de begraafplaats in Oudehaske moest gerooid worden. Dappere vrijwillgers, groot en klein, hebben ook deze klus weer geklaard!

 

 

Kerk 2025, een stap verder
Het geloof en de geloofsgemeenschap zijn belangrijker dan de organisatie van de kerk. Het gaat niet om het regelen, maar om geloven. Toch lijkt de organisatiestructuur soms de inhoud in de weg te zitten. Die geluiden heeft de synode gehoord vanuit het land. Als reactie daarop is de nota ‘Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg’ geschreven. Deze nota is in 2 vergaderingen door de kerkenraad besproken om te kijken of de organisatie van de PG Haskeroord toekomstbestendig is waar het gaat om ‘back to basics’. Ook voor de kerkenraad staat geloven en de geloofsgemeenschap voorop en daarom hebben we gesproken hoe we dat nog beter kunnen doen. Op de gemeenteavond zal dit ook ter sprake komen. Aan de hand van de presentatie heeft de kerkenraad de nota doorgenomen waarvan een verslag is opgemaakt. De Synode heeft de nota Kerk 2025 uitgewerkt in een andere nota: ‘Kerk 2025, een stap verder’. Deze nota wordt aan de hand van wijzigingen in de kerkorde ook in de kerkenraad besproken.
De Consideraties op de Kerkordeteksten deel I
Kerk 2025 - deel 1 - rapport kerkordeteksten ter consideratieHaskeroordkerk 2015
Kerk 2025 definitieve versie
Kerk 2025 Een stap verder
Kerk 2025 verslag bespreking KR

Kerk helpt bij armoede
De Protestantse kerk in de dorpen Oudehaske, Haskerhorne en Vegelinsoord wil mensen helpen en ondersteunen die in armoede verkeren, binnen en buiten de kerk. Mensen die geen geld meer hebben voor hun energierekening. Kinderen die niet naar betaalde voorzieningen als sport en cultuur kunnen. De kerk probeert voor deze mensen een oplossing te vinden. Voor hulpvragen kunt u terecht bij de kerk van Oudehaske door contact op te nemen met de vertrouwenspersoon:
Dyt Jissink, telefoon 06 12636760 of Froukje Strikwerda,  telefoon 06 36186702
De hulp van de kerk is aanvullend en tijdelijk. Als u zich aanmeldt voor hulp, volgt eerst een verkennend gesprek. Samen bepalen we de route die moet leiden naar de oplossing voor uw financiële problemen.
U kunt er op rekenen dat de hulpverlening vertrouwelijk is.
Meer informatie via deze link:
 

 

 

 

 

-

 

 

AGENDA

30 april 10.00 uur
Ds. Eize v.d. Sluis uit Joure
Kinderdienst gr. 1-8