Home

Nieuws

Witte Donderdag 29 maart

19.00 uur, Haskerhorne
ds. Jan Finnema

Met deze avonddienst beginnen de drie heilige dagen van Pasen, iedere dag met een eigen karakter. Vanavond staat de viering van de Maaltijd van de Heer centraal. We gedenken en vieren hoe Jezus voorafgaande aan zijn lijdensweg met zijn leerlingen in verbondenheid samen was. Het licht van de opstanding is daarin al zichtbaar voordat over de dood zelfs maar gesproken wordt. Alles staat in het teken van Gods bevrijding. Daarom is de kleur van deze dag ook wit. ‘Midden in de dood zijn wij in het leven,’ dicht Muus Jacobse (Lied 566). We sluiten aan bij

het feest van de Uittocht uit Egypte (Exodus 12) en horen hoe Jezus de voeten van zijn leerlingen wast (Johannes 13) – Hij gaat zijn weg in dienstbaarheid.

Goede Vrijdag 30 maart

Passion wandeling 19.00 uur, Haskerhorne / Oudehaske
Voorbereidingscommissie

‘Wat als de liefde niet bestond’ is het thema van deze bijzondere wandeling die op deze avond gaan maken. We ontmoeten elkaar om 19.00 uur in de kerk van Haskerhorne. Met zijn allen wandelen we naar de kerk van Oudehaske, waarbij we het houten kruis volgen. Tijdens deze wandeling vertellen we het verhaal over de  laatste dagen van Jezus, een verhaal van angst, pijn, eenzaamheid en verraad. Maar ook een verhaal van hoop. We luisteren naar liedjes die we de afgelopen jaren onder andere ook gehoord hebben in de Passion. De zang, muziek, vertellingen en het dragen van het kruis worden allemaal uitgevoerd door mensen uit de dorpen Haskerhorne, Oudehaske en Vegelinsoord.

Een heel bijzonder project onder leiding van Jolanda Hoekstra (schrijver, verteller), Karel Neelis en Anneke Holtrop.

Zaterdag 31 maart Paaswake 22.00 uur, Oudehaske
ds. Jan Finnema

Voor mij persoonlijk is deze Paaswake de indrukwekkendste dienst van heel het kerkelijk jaar. De nieuwe Paaskaars, symbool van de opgestane Heer, die ontstoken wordt aan het vuur buiten bij de kerk. Door het donker heen naar binnen wordt gedragen, begeleid met de woorden: ‘Licht van Christus’. Licht dat doorgegeven, gedeeld wordt door ons allen. In de vroege kerk werd in deze nacht gedoopt en belijdenis gedaan. Deze rijke symboliek van het Licht van Christus dat alle duisternis overwint vormt de basis van ons geloof. In deze nacht gedenken wij ook onze eigen doop door het water in het doopvont naar ons voorhoofd te brengen.

1 april 2018 Pasen 10.00 uur, Oudehaske
ds. Jan Finnema

De vaste evangelielezing voor Paasmorgen is Johannes 20: 1-18. Het is de ontroerende ontmoeting in de tuin: Maria Magdalena herkent uiteindelijk de Opgestane. Daarbij komt ook de ontmoeting in die andere tuin even in beeld (Genesis 2: 4b-25): de eerste

mens die het leven krijgt in de paradijselijke tuin van Eden. Hij ontmoet er God die hem het leven schenkt, en hij ontmoet er de vrouw (‘één gelijk aan mij’) met wie hij het leven mag delen.

De kinderen versieren het kale hout van het kruis met voorjaarsbloemen – een tuin bloeit rond het open graf. Nieuw leven wordt ons door Hem geschonken – de gele trompet van de narcis ondersteunt de onze samenzang: U zij de glorie!

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA

 

25 maart Palmzondag
10.00 uur Ds. J. Finnema
Kinderdienst: gr. 1-8

29 maart Witte donderdag
19.00 uur Haskerhorne
Ds. J. Finnema
Schrift en tafel

30 maart Passionwandeling 19.00 uur Haskerhorne/Oudehaske
Voorbereidingscommissie

31 maart Stille zaterdag 22.00 uur
Oudehaske
Ds. J. Finnema
Paaswakeviering

1 april Pasen 10.00 uur
Ds. J. Finnema
Kinderdienst gr. 1-8

8 april 10.00 uur
Ds. L. Westra uit Lollum
Fryske tsjinst
Kinderdienst: gr. 1-8

15 april 10.00 uur
Ds. J. Finnema
Kinderdienst: gr. 1-8

Iona viering 19.30 uur
Vieringencommissie

 

22 april 10.00 uur
Ds. J. Finnema
Kinderdienst: gr. 1-8