Home

Nieuws

 
Seniorenreisje vrijdag 6 juli

Het jaarlijkse seniorenreisje van de diaconie is dit jaar op vrijdag 6 juli. Wij zijn dan voor een dag toerist in onze eigen provincie met als thema: Ontdek de 11 fonteinen van Culturele Hoofdstad Leeuwarden 2018. Alle fonteinen in 1 dag zien lukt niet.

Wij maken daarom die dag een verrassende, ontspannen bustocht langs de fonteinen in de Zuidwest hoek van onze provincie. Er is veel te zien. Wij vertrekken daarom vroeger als voorgaande jaren.

Om 15.30 uur worden wij bij Sonnema Berenburg in Bolsward verwacht. In ruim een uur ontdekt u het geheim van dit bijzondere drankje waar Friesland trots op is! Na de rondleiding krijgt u de mogelijkheid om de berenburg te proeven. Er zijn echter ook mix drankjes, koffie, thee en fris.

De ontvangstruimte bij Sonnema is op de eerste etage die wordt bereikt met een goede trap.

Om ongeveer 17.30 uur verwachten wij terug te zijn in Oudehaske.

De diaconie vraagt een eigen bijdrage van €10 per persoon. Dorpsgenoten die mee willen kunnen zich aanmelden middels de intekenlijst die in de hal van de kerk ligt. U kunt zich ook telefonisch aanmelden bij Froukje Strikwerda tel: 688680 of 06-36186702 of per mail: natuurlijk-mooi@kpnmail.nl.

Informatie over deze reis kunt u krijgen bij Froukje Strikwerda of bij Anne Wolthuizen.

De diaconie

We willen dit project graag opnieuw onder de aandacht brengen……

De logeerkoffer, voor jong en oud!

Dit is een koffer die we aan elkaar willen uitlenen.
In een heleboel dingen merken we dat het leven van alledag en het werk en school een belangrijke plaats in de weekagenda innemen. En we zien elkaar dan niet altijd als gemeente. Maar als we stil in huis zijn, of er is eindelijk rust dat we als familie bij elkaar zijn dan is dat ook een prima moment om iets met het gedachtegoed van geloof te doen. Wellicht beter in de rust dan in de verplichting.

Als gemeente willen we ook graag aan elkaars geloofsleven bijdragen. Daarom vragen we of u deze koffer 2 weken wilt zien als een logé. Een logé vraag je ook van alles, je went een beetje aan elkaar, je leert een beetje van elkaar. Kranten en TV geven niet het opbouwende voor je geloof aan, eerder het kritische. Dit koffertje probeert het dat wél.

Er mag ook een rustpunt zijn, ook voor je geloof. Als u dit een leuk idee vindt, schrijft u dan eens in het logboek van dit koffertje. Het is tegelijk een soort bericht dat u meegeeft aan de logé voordat die weer naar huis gaat. Wat vond u mooi, wat vond u minder?

Er zijn 2 koffers die wij beschikbaar stellen, als u een koffer wilt meenemen, wilt u dan uw naam, telefoonnummer en e-mailadres in het schrift zetten met de datum wanneer u de koffer meeneemt.

Als u de koffer terugbrengt wilt u dit dan ook noteren. Zo weten wij waar de koffer logeert.

Samen met Lutske Luinenburg, Jetty Wiegersma zijn deze koffers opnieuw samengesteld. Een koffer mag u 2 weken lenen.

Ds. Jan Finnema zal rond de Pinksteren ook nog aandacht schenken aan de logeerkoffer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA

 

20 mei Pinksteren: belijdenis
09.30 uur Ds. J. Finnema
Kinderdienst gr. 1-8