Home

Nieuws

 

Er is een kindeke geboren op aard
Eind november verscheen er een nieuwe uitgave van het boek ‘Een reis van je hoofd naar je hart’ van Leo Fijen. Deze Tv-presentator wil, zo schrijft hij, trager leven, anders en bewuster de tijd doorbrengen, en dichter bij de diepste stem van zijn hart komen. Daartoe maakt hij een rondreis langs diverse binnen- en buitenlandse kloosters en formuleert tenslotte met hulp van Nederlandse abten en abdissen tien leefregels voor het bestaan van alledag. Op zoek naar het geheim van ons leven in de aardse werkelijkheid. Het uitgangspunt is dan ook de aarde. Tien leefregels die ons moeten helpen om ons te wortelen in de aardsheid van ons bestaan. Ik noem ze hier heel kort even op. Ze leveren, vind ik, verrassend inzichten op:

  1. Je moet thuis zijn op de plaats waar je woont; het belangrijkste van spiritueel leven is dat je het moet doen in het hier en het nu. En dat betekent dat je je eerst thuis moet zijn op de plek waar je woont. Dat reikt verder dan je eigen huis of je eigen tuin. Leven met aandacht in de hele buurt.
  2. Je moet één keer per week in de aarde werken of de aarde voelen;eigenlijk moet ieder mens verplicht worden om één keer per week met zijn of haar handen in de aarde te werken of op een andere manier heel lijfelijk de aarde voelen. We zijn uit de aarde genomen en keren er weer naar terug. Dat zegt veel. Je ervaart zo de weerbarstigheid, de hardheid, de donkere kanten ook van jezelf. Het is belangrijk om met je handen te werken en dit lijfelijk te ervaren.
  3. Je moet je verzoenen met de aarde;je moet je elke keer weer beseffen dat je een stukje aarde bent. Aarde en verzoening liggen dicht bij elkaar. Als je je verzoent met de aarde, sluit je vrede met de humus, je nederigheid. Je leert dan wie je bent, maar ook wie je soms niet bent.
  4. Je moet durven wachten en verlangen;als je vandaag een tomaat plant, kun je die morgen niet plukken. Je moet tijd geven en wachten tot de tomaat rijp is. Wachten betekent niet dat je alles op zijn beloop laat en apathisch toekijkt. Het betekent ook dat je je voegt naar het ritme van de aarde, de seizoenen.
  5. Je moet je voegen naar het ritme van de aarde; als we dat ritme serieus nemen, de overgang van dag naar nacht en de rustdag, dan ontkomen we er niet aan om langzamer te leven met eerbied voor het ritme van de dingen die vanuit de schepping op ons af komen.
  6. Je moet het risico nemen om jezelf in de modder tegen te komen;als je werkt met de handen in de aarde kom je jezelf tegen. Je stoot op de weerbarstigheid van de aarde, maar ook van jezelf. Je ontdekt de hardheid en de vuilheid. Dat onder ogen durven zien, dan ontdek je oog dat je leeft van de barmhartigheid van anderen, die jou accepteren zoals jij bent.
  7. Je moet je aardsheid niet wegduwen;als je je verzoent met de aarde, zie je ook je eigen sterfelijkheid onder ogen. Dat ook jouw tijd beperkt is. Duw dat niet weg, overschreeuw jouw sterfelijkheid niet.
  8. Je bent fundamenteel uniek en alleen;eenzaamheid kan de mens letterlijk de adem benemen, maar kan je ook op positieve wijze vertrouwd maken met jezelf. Zodat je er uiteindelijk niet meer bang voor bent. Ieder mens is fundamenteel alleen, is uniek in zijn of haar mens-zijn. Het is een illusie dat een ander jouw eenzaamheid kan opheffen. Jij bent jij, en daar moet je het mee doen. Als je dat lukt, als je kunt leven met je eenzaamheid, dan pas ben je in staat tot echte gemeenschap, echte liefde.
  9. Je moet afstand nemen om te kunnen leven met het kwaad in jezelf;zoals de aarde de tijd krijgt, zo moeten wij onszelf ook de tijd geven om te kunnen leven met het kwaad in onszelf. Om het onkruid in jezelf te benoemen en dat bij God neer te leggen. Afstand daarvan nemen, dat kan soms zelfs letterlijk door in de omgeving te gaan wandelen of tijd een kans te geven.
  10. Je moet stil worden.Stilte heeft met ruimte te maken, met heilige ruimte waar God je kan vinden. Die ruimte hebben we nodig om eerst de leegte te voelen en daarna gevonden te worden door God. Die momenten kunnen we ook vinden in de drukke wereld van alledag. Even een half uur onbereikbaar zijn om niets anders dan stil te zijn. Levensnoodzakelijk.

Er is een kindeke geboren op aard. ’t Kwam op de aarde voor ons allemaal. Om ons leven te laten wortelen hier op aarde, ons te laten groeien en bloeien en vruchtbaar laten zijn. In goeie Kryst!

ds. Jan Finnema
 

24 december 2019 22.00 uur

Kerstnacht–Komt verwondert u hier mensen

De titel van een Kerstklassieker die we in deze nacht ook zullen zingen. De geboorte van het Kind ‘die ’t woord is, zonder spreken’ en ‘die vorst is, zonder pracht’.

Wat betekent zijn komst voor ons, voor jou en mij?

Kerstfeest

“Uit jou, Bethlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen,” lezen we in Micha 5. Bethlehem is ook de geboorteplaats van David, de herdersjongen die koning werd. De voorloper van de Messias is hij. Uitgerekend hij. Lucas ziet in de geboorte van Jezus Gods belofte uitkomen, in deze geboorte in de marge, als begin van de koninklijk weg die een mens bij God brengt.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zondag 15 december 10.00 uur
Derde adventzondag
Ds J. Finnema
Kinderdienst groep 1 t/m 6 en
eigen dienst
voor groep 7,8 en 1e jaars
middelbare school

Zondag 22 december 10.00 uur
Vierde adventzondag
Ds Vlasblom uit Nijbeets
KInderdienst: gr 1 - 8
Kinderkerstfeest

24 december Kerstnachtviering
22.00 uur Ds. J. Finnema
m.m.v. de Like Sisters uit
S
t. Johannesga

 

25 december Kerstmis
10.00 uur Ds. J. Finnema
Kindernevendienst: gr. 1-8

 

29 december
10.00 uur Da. G. Martens uit Bontebok|
Geen kindernevendienst

 

31 december Oudejaarsavond
19.30 uur Haskerhorne
Vieringencommissie

 

5 januari 10.00 uur
Ds. J. Finnema
Geen kindernevendienst

 

12 januari 10.00 uur
Ds. P. Pit uit Drachten
Kindernevendienst: gr. 1-8

 

19 januari 10.00 uur
Ds. J. Finnema
Kindernevendienst: gr. 1-8
19.30 uur
Taizé avondgebed in Haskerhorne