Veertigdagentijd 2023

 

Op deze pagina vindt u meer informatie over de periode van de Veertigdagentijd. Over de betekenis en over de uitwerking in de vieringen in de Haskeroordgemeente vanaf Aswoensdag 22 februari tot Paasmorgen 9 april. 

Waar komen die 40 dagen vandaan?

In de Bijbel is veertig een belangrijk getal. Jezus was bijvoorbeeld veertig dagen in de woestijn om te vasten en te bidden. En veertig jaar trok het volk Israël door de woestijn voordat zij in het beloofde land aankwamen. Het is een getal dat duidt op voorbereiding en overgang. De periode loopt dit jaar van woensdag 22 februari (Aswoensdag) tot 9 april (Paasmorgen). Wie gaat tellen vanaf 22 februari tot Paasmorgen komt uit op 46 dagen. Maar de zondagen in deze periode tellen niet mee: dat is de dag van opstanding van Jezus, een feestdag.
Het is een periode van voorbereiding op het grote feest van Pasen.
Kijk ook dit filmpje over deze periode: https://youtu.be/wluKf1gF28c

De diensten in de Haskeroordgemeente rond het thema ‘Uit liefde oor jou’

We volgen het thema dat de landelijke Protestantse Kerk heeft gekozen voor deze periode: ‘Uit liefde voor jou’. Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat het je echt om die ander te doen is. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen. Een plek die ons daaraan herinnert is de Tafel van de Heer, waar we worden opgeroepen om te delen van wat we ontvangen. Zo inspireert Jezus ons tot op de dag van vandaag. In de Veertigdagentijd geven we zijn liefde door: aan mensen dichtbij en ver weg: samen zijn we de kerk in actie. 

In de kerkdiensten wordt het thema op verschillende manieren gevolgd. De predikanten in deze periode wordt gevraagd om de lezingen bij het thema in de diensten te gebruiken. Ook de bloemschikkingen sluiten aan bij de lezingen rond het thema en de Diaconie volgt de projecten die door KerkinActie zijn gekoppeld  aan het thema.  En de Spoorzoekers , onze kinderen, doen ook mee met het thema en de lezingen, maar hun project gebruikt andere woorden: ‘Verander je mee’?  We zullen hun bijdrage steeds aan het begin van de dienst zien.

Door zo in alle onderdelen van de zondagen het thema te gebruiken, kan de betekenis worden versterkt.

Veertigdagen kalender

De Diaconie heeft na de dienst van 19 februari de 40-dagenkalender uitgedeeld aan belangstellenden. Deze kalender kan je helpen om dagelijks even stil te staan en deze periode bewust te beleven. Voor iedere dag is er een Bijbeltekst met korte overdenking, een vraag om over na te denken of een oproep om aan de slag te gaan, afgewisseld met vastentips, gebeden en liederen. 
Je kunt je ook aanmelden voor de online versie: https://petrus.protestantsekerk.nl/online-kalender-veertigdagentijd/ , dan krijg je iedere dag de tekst in je e-mail.

Hieronder de informatie per dienst op een rij:

Woensdag 22 februari, 19:30 uur (kerk Haskerhorne)

Het begin van de Veertigdagentijd: Aswoensdag
De naam van deze bijzondere woensdag zegt het eigenlijk al: deze dag staat in het teken van de as. Het gaat dan om de as waarmee tijdens deze viering een kruisje wordt gemaakt op het voorhoofd. Een mooie markering van de 40-dagentijd die op deze dag begint, als een tijd van voorbereiding op het allerbelangrijkste feest dat wij kennen. Een tijd van bezinning, waarin je heel bewust even stilstaat bij de weg die Jezus is gegaan: waar Hij voor stond en wat Hem inspireerde. Waar jij voor wilt staan, en wat jouw leven zinvol maakt. Een tijd die je dichter bij jezelf en daardoor vaak ook dichter bij God.
Hier vind je de liturgie voor dit avondgebed: 230222 liturgie Aswoensdag 2023 definitief

26 februari, 10:00 uur (kerk Oudehaske)

Op deze eerste zondag  van de Veertigdagentijd vieren we de maaltijd van de Heer.
Lezing: Matth 4: 1-11, verzoeking van Jezus in de woestijn.
Vraag bij de Spoorzoekers: Waar zeg jij ‘nee’ tegen?
Bloemschikking: 
Uit liefde voor jou – Wandelen in de woestijn – Leeftocht – Het vergezicht

5 maart, 10:00 uur (kerk Oudehaske)

Deze tweede zondag van de Veertigdagentijd is door de ZWO’ers (Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking) Marjolijn Ypma en Hiske Politiek voorbereid met voorganger Pier Groen uit Echtenerbrug. Met aandacht voor binnenlands diaconaat: project 50/50 van het Leger des Heils. Akkelien Douwstra zal ons er iets over vertellen.
Lezing: Matth 17: 1-9, de verheerlijking op de berg.
Vraag bij de Spoorzoekers: Waar ga jij van stralen?
Bloemschikking: Op de berg – In stilte luisterend – Drie profeten – Gevonden wijsheid

12 maart, 10:00 uur (kerk Oudehaske)

Op de derde zondag van de Veertigdagentijd zal de voorganger ook aandacht besteden aan de biddag voor gewas en arbeid.
Lezing: Joh. 4: 5-26, Jezus en de Samaritaanse vrouw.
Bij de Spoorzoekers: Een bijzondere ontmoeting.
Bloemschikking: Bronnen van inspiratie – Spiegels met gedachten – Verbinding voor mij en jou

19 maart, 10:00 uur (kerk Oudehaske)

Vierde zondag van de Veertigdagentijd.
Lezing: Johannes 19: 1-13 en 26-29, genezing van een blinde man.
Bij de Spoorzoekers: Open je ogen.
Bloemschikking:  Open ogen – Zien, kijken, gezien worden – Wie ben jij geworden?

26 maart, 10:00 uur (kerk Oudehaske)

Vijfde zondag van de Veertigdagentijd.
Lezing: Joh 11: 1-4 en 17-44, de opwekking van Lazarus.
Bij de Spoorzoekers: Kom !
Bloemschikking: Cirkel vol ogenschijnlijk dode bloemen – Zijn levende herinneringen – Liefde voor jou

De week van Palmpasen t/m Stille Zaterdag noemen we de Stille week

Hieronder informatie over de vieringen in deze week:

2 april, 10:00 uur (kerk Oudehaske)

Zesde zondag van de Veertigdagentijd: Palmpasen, samen met de Spoorzoekers, die weer een palmpasenstok zullen maken en hiermee een wandeling door Oudehaske maken.


https://protestantsekerk.nl/idee/palmpasenstok/ 

https://protestantsekerk.nl/download9693/Uitleg%20symboliek%20Palmpasenstok.pdf 

Lezing: Matth 26: 1-27, 66, de zalving van Jezus’ voeten
Bloemschikking: Kostbare geuren voor die Ene – Is voor iedereen het goede doen
Vraag bij de Spoorzoekers: Waar hoop jij op (bij de lezing van het Palmpasenverhaal)

Witte Donderdag 6 april, 19:30 uur (kerk Haskerhorne)

Bijna aan het eind van de tijd voor Pasen vieren wij met elkaar de Maaltijd van de Heer, zoals Jezus dat ook deed op deze avond voor zijn lijden en sterven, samen met zijn leerlingen. Ook wij willen zijn leerlingen zijn en vanavond samenkomen rond Woord en Sacrament. Een ieder in ons midden wordt van harte aan tafel uitgenodigd.

Lezing: Joh 13: 21-28, de voetwassing

Goede Vrijdag 7 april, 19:30 uur (kerk Haskerhorne)

We komen bij elkaar om het lijden en sterven van de Heer te gedenken in lezingen, liederen en gebeden. We volgen de Heer op zijn weg naar het kruis aan de hand van de evangelist Johannes.

Zie ook dit filmpje over wat de Goede Vrijdag betekent voor christenen: https://youtu.be/vAmQ5Ev3xy8

Stille Zaterdag 8 april, Paaswake 22:00 uur (kerk Oudehaske)

Op Stille Zaterdag gedenken we dat Christus in het graf ligt. Daar waar al het leven doodloopt. De wanhoop en dood maken zich nog steeds breed. Maar ook Christus is het graf binnengegaan – en Hij is er doorheen gegaan. Want de Stille Zaterdag loopt uit op Pasen. Het graf is leeg, Christus is opgestaan. Dwars door de dood heen horen we: het komt toch goed. Er is nieuw leven, nieuwe hoop. Lof zij Christus!

In deze Paaswake krijgt die overgang van het donker van de dood naar het Licht van het leven alle aandacht, zowel in lezingen over bevrijdingsverhalen, als in symboliek met het binnenbrengen van de nieuwe Paaskaars, het wisselen van de antependia van groen naar wit en het onthullen van de bloemschikking van Paasmorgen.

Zondag 9 april, 10:00 uur Paasmorgen (kerk Oudehaske)

We vieren met elkaar de opstanding van Christus.
Lezing:  Joh 20: 1-18, Het open, lege graf
Spoorzoekers: Alles wordt anders
Bloemschikking: Nieuw leven – De dood overwonnen – Kleuren, geuren – Kringloop – Begin zonder eind
Zie ook dit filmpje over wat Pasen betekent voor christenen: https://youtu.be/t_rdpjZIvQA