Pastoraat Wijkindeling

W IJ K I N D E L I N G

OUDERLINGEN

Annelies de Bruin,

amidebruin@planet.nl

Gerrit Leeftink, tel. 677322

hegebouwen8@home.nl

Petralien Schokker, tel. 06-29370281
petraliens@gmail.com

JEUGDOUDERLING

Tobias van Huizen, tel. 436668 / 0613024679
tobiasvanhuizen@live.nl

 

PASTORAAL BEZOEKERS

Haskerhorne
Tineke Bos, tel. 416393
Neeltje Jonkman, tel. 416673

Vegelinsoord - Joure
Gatske de Glee, tel. 671233
AttySalverda, tel. 0556-651351

Oudehaske – Rottum e.o.
Boukje Bouknegt, tel. 677638 &Tietie Jousma,  tel. 677029
Baalder, Baggelbak, Bûgel 22‑32 en 17‑33, Grevelinkboskje, Haskermieden, Haskertille, Menning, Pipegaal, Turfstûke

Bertha Couperus, tel. 551745& Renske Douma, tel. 677393
Badweg, M. Jansstraat, Rottum

Reina Klunder, tel. 623270
Jousterweg 187-289 en 128‑208, Julianastraat, Plasse, Heerenveen, Nijehaske, Tjalleberd

Rika Locht, tel. 412579
W. van Haschastraat, Jasker, Toel, de Vervening

Ria van der Meulen tel. 677461
Bûgel 2-20 en 1-15, Haskerfinne, de Hoge Bouwen, Turfkoer, Wiidswâl

Marie Ruizendaal, tel. 677605& Geeske de Wolff, tel. 551481
Appelhof, de Dolten, HaskerUtgongen, Jousterweg 113 - 185 en 82 ‑ 126, Kerkepad, Lange Ekers, Reidkraach, Rijksweg

Anky Zwart
Jousterweg 1 ‑ 111 en 2 ‑ 80, S. de Ruiterweg

Coördinatie pastoraat

Hillie Jager, tel. 677729

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda

Tot 1 april geen kerkelijke activiteiten.

Aanleiding voor dit besluit zijn de
maatregelen die de rijksoverheid, het
RIVM en onze landelijke protestantse
kerk vandaag genomen hebben om
verspreiding van het Corona virus tegen
te gaan.