Kerkrentmeesters

 

Algemene informatie
Het college van Kerkrentmeesters heeft de zorg voor de financiën van de kerkelijke gemeente. Het zorgt ervoor dat het werk aan Gods koninkrijk kan doorgaan. In grote lijnen betekent dat het verwerven van geld en het onderhoud en beheer van de kerkgebouwen, pastorie en begraafplaatsen.
Een aantal leden van het college zijn lid van de kerkenraad. Zij zijn ouderling-kerkrentmeester.

De andere leden zijn kerkrentmeester. Zij hebben dezelfde taak, maar zijn geen lid van een kerkenraad. Dit is een praktische oplossing. Sommige mensen willen wel in dit college zitting nemen, maar hebben beperkte tijd ter beschikking of hebben niet de ambitie om lid te worden van de kerkenraad. Het college beschikt zo toch over de benodigde deskundigheid.

Het college heeft de volgende taken:

  • Maakt jaarlijks een begroting en de jaarrekening van de kerkelijke gemeente;
  • Draagt zorg voor de geldwerving, onder meer via actie Kerkbalans, Paascollecte,
  • Oudejaarscollecte, wekelijkse collectes;
  • Onderhoud en beheer van de kerkgebouwen, pastorie en de begraafplaatsen. 
  • Beheren van de financiën van de gemeente.
  • Beheert de ledenadministratie en de administratie van het kerkblad
  • Verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever (voorbeeld: predikant, organisten)
  • Bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en         
  • Beheren van de archieven van de gemeente
  • Treedt op als vertegenwoordiger naar degenen die een overeenkomst met de Protestantse gemeente te Oudehaske hebben. Bijvoorbeeld: leveranciers, energie, verzekeringen.

 College van kerkrentmeesters

 Telefoon

 e-mailadres

Douwe Oenema (voorzitter), lid kerkenraad

 677347

oenema.d.e@ziggo.nl

Ane Holtrop (administrateur)

lid kerkenraad

 416843

 adminpknoudehaske@ziggo.nl

Willy Lolkema (secretariaat) 

 414114

 willy.lolkema@hotmail.com

Wolter Bouknegt

 677638

 bouknegt@home.nl

Wim den Hertog

 671276

 wim-fokje@hertog.nl

Tjitte de Vries

 621072

 tjitterinkedevries@hotmail.nl

Siep Hoekstra

 417033

 siepenrina@ziggo.nl

 

Kerk Oudehaske

 Beheerder/contactpersoon

 telefoon

 e-mailadres

Beheer zalen

 Appie Hoekstra

 677597

0624986423

 a_yska@hotmail.com

Onderhoud

 Horst Atsma

 677131

 

Schoonmaak

 Siep Hoekstra

 417033

 siepenrina@ziggo.nl

Kerkomroep &    techniek 

 Tjitte de Vries

 621072

 tjitterinkedevries@hotmail.com

 

 

 

Coördinatie   kosters& organisten

 Siep Hoekstra

 417033

 siepenrina@ziggo.nl

 

Kerk   Haskerhorne

 Beheerder/contactpersoon

 Telefoon

 E-mail adres

 Beheer

 Karel Nelis

 416979

 kneelis5@home.nl

 Onderhoud

 Karel Nelis

 

 

 

 Begraafplaats  Oudehaske

 

Telefoon

 

 Onderhoud / Beheer

 Wiebren Couperus

 551745

  wiebren.couperus@hotmail.com

 

 Begraafplaats Haskerhorne

 

Telefoon

 

 Onderhoud

 Douwe Schotanus

 416788

 g.schotanus@live.nl

 Beheer

 Ane Holtrop

 06-51832914

 adminpknoudehaske@ziggo.nl

 

 

 

 

Zie ook de website van de stichting tot behoud van onze kerken

http://www.stichtinghaskerkerken.nl/