De Haskeroordgemeente

De drie dorpen Haskerhorne, Oudehaske en Vegelinsoord vormen de Protestante gemeente Haskeroord te Oudehaske en maken deel uit van de Protestantse Kerk Nederland (PKN).

Wij willen een open, inspirerende, gastvrije en zichtbare geloofsgemeenschap zijn, waar mensen zich welkom en aanvaard weten en waar zij ruimte vinden om te zoeken naar de zin van het leven en de betekenis van Gods naam. Dat doen we op zondag in de kerkdiensten en ‘door de week’ in allerlei ontmoetingen. Daarvan vind je voorbeelden op deze website (bijv. hier https://haskeroord.nl/ontmoeting-en-gesprek-in-de-haskeroordgemeente/ )

We zijn onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (https://protestantsekerk.nl/) en provinciaal georganiseerd in de ‘classis’ Fryslân. Want: Gemeente zijn kun je niet in je eentje. In deze classis ontmoeten Friese protestantse gemeenten elkaar en zorgen zij voor elkaar. Kijk regelmatig op de website van de classis om kerkenwerk en samen kerk zijn leuker, makkelijker en meer verbindend te laten zijn. Ook voor (jo)uw gemeente. Zie: www.classisfryslan.nl