Bijbelquiz


Evenementgegevens

  • Datum:

Zondag 30 oktober 2022 spelen we de Haskeroord Bijbelquiz in de kerk in Oudehaske. Vanaf 18:30 staat de koffie klaar. 19:00 uur starten we met de quiz.

Die drie vrienden van Daniël in het vuur: Sadrach, Mesach, …..maar hoe heette die 3e ook alweer?
En die mannen die in de woestijn tegen het leiderschap van Mozes opstonden: Korach, …. en die andere twee?

Op zondagavond 30 oktober gaan we op speelse wijze jouw Bijbelkennis testen. We spelen in teams, maximaal 4 deelnemers per team, bijv. de Jousterweg, de ‘nieuwbouw’, de Diaconie, het Pastoraat, Wings, Kerkcafé enz.
De presentatie is in vertrouwde handen van Einte Faber.

En de winnaar gaat naar huis met…… de Haskeroord Bijbelquiz Wisselbeker !

Opgave
Via een lijst in de hal van de kerk of via e-mail: pghaskeroord@gmail.com kun je het volgende laten weten:

*naam deelnemer(s)

*naam team (als dat bekend is; zo niet, dan delen we ter plekke in)

Opgeven kan t/m vrijdag 28 oktober.

We hopen dat jij je agenda kunt vrijmaken en van de partij bent zondag 30 oktober!

(let op: in de Kerkklok staat zaterdag 30 oktober, dit moet dus zijn zondag 30 oktober)

en…. die 3e man in het vuur was Abednego en de andere twee leiders van het woestijnoproer waren Datan en Abiram.