Events: 4th juni 2023

Voorganger ds Riemer Praamsma uit Tjalleberd/de Knipe We vieren met elkaar de Maaltijd van de Heer. De eerste zondag van de maand, dus afloop koffie, thee, ontmoeting. Neem je je kopje mee?